Vissza a listához

DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A készülék a gumiabroncs futófelületén levő A 4 mm-nél kisebb sérüléseket javítja meg. Nem használható a 4 mm-nél nagyobb, és a gumiabroncs oldalán elhelyezkedő B sérülések megjavítására.

Ellenőrizze, hogy a keréktárcsa állapota megfelelő-e.

Ha a defektet okozó tárgy még mindig a gumiabroncsban van, ne vegye ki.

Ne használja a gumiabroncsjavító készletet, ha a defektes gumiabronccsal történő haladás következtében a gumiabroncs károsodott.

Minden beavatkozás előtt ellenőrizze gondosan a gumiabroncs oldalfelületét.

Ha leeresztett (teljesen lapos vagy defektes) gumiabronccsal közlekedik, ez csökkenti a biztonságot, és a gumiabroncs javíthatatlanná válhat.

Ez a javítás csak ideiglenes.

Defekt után vizsgáltassa meg (és lehetőség szerint javíttassa meg) a gumiabroncsot egy szakemberrel.

Ha a készülékkel megjavított gumiabroncsot cseréltet ki, figyelmeztesse a szakembert erre.

A gumiabroncsban a befújt anyag miatt menet közben rezgések jöhetnek létre.

A készülék csak az eredetileg a készülékkel felszerelt járművek gumiabroncsainak megjavítására használható.

Semmi esetre sem használható más jármű gumiabroncsainak vagy más eszköznek (úszógumi, gumicsónak stb.) a felfújására.

Vigyázzon, hogy a palackból ne jusson javítóanyag a bőrére. Ha mégis rácsöpög, azonnal öblítse le.

A javítókészletet gyermekektől elzártan tárolja.

A palackot ne dobja el. Adja le márkaszervizben vagy az ilyen jellegű hulladék összegyűjtésével foglalkozó szervezetnek.

A palacknak a címkén jelzett szavatossági ideje van. Ellenőrizze a felhasználhatóság idejét.

Márkaszervizben cseréltesse ki a felfújótömlőt és a javítóanyagot tartalmazó palackot.

Bizonyos járműveken defekt esetén használja a rakodórekeszben C vagy a csomagtér padlószőnyege alatt D található készletet.

Gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszerével felszerelt gépjármű

Alacsony légnyomás esetén (defekt, stb.) a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. tájékozódjon a 2. fejezet „A gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszere” című részében.

Járó motornál és behúzott kéziféknél

- Kösse le a segédberendezéseket a segédberendezések csatlakozóiról;

- kövesse a gépkocsi csomagtartójában található kompresszor javítókészlet utasításait;

- fújja fel a gumiabroncsot az előírt nyomásra (tájékozódjon a „Gumiabroncsok levegőnyomása” című részben);

- legfeljebb 15 perc után állítsa le a felfújást és ellenőrizze a nyomást (a nyomásmérőn 1).

Megjegyzés: a palack kiürüléséig (kb. 30 másodperc), a nyomásmérő 1 rövid ideig 6 bar nyomást jelez, majd a nyomás lecsökken.

- állítsa be a nyomást: a nyomás növeléséhez folytassa a felfújást a készlet segítségével. A nyomás csökkentéséhez nyomja meg a 2 gombot.

A készlet használata előtt állítsa le a gépkocsit forgalomtól távol, kapcsolja be az elakadásjelző lámpát, húzza be a parkolóféket, szállítsa ki az összes utast és küldje őket forgalommentes helyre.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget és az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Ha az előírt 1,8 bar nyomás nem érhető el 15 perc alatt, javítás nem lehetséges. Ne vezesse a járművet. Forduljon a márkaképviselethez

Az abroncs megfelelő felfújása után távolítsa el a készletet: lassan csavarja le a felfújóadaptert a tartályról 3, hogy ne fröcskölhessen szét anyag, és tárolja a tartályt műanyag tasakban, hogy a termék ne ömölhessen ki.

- Ragassza fel a (palack alatt található) vezetésre vonatkozó, figyelmeztető matricát a műszerfalra, a gépkocsivezető által jól látható helyre.

- Tegye el a készletet.

- Az első felfújást követően a gumi ereszteni fog, ezért kötelező menni a járművel, hogy a lyuk betömődjön.

- Késlekedés nélkül induljon el és haladjon 20-60 km/h sebességgel, hogy az anyag a gumiabroncsban egyenletesen eloszoljon; 3 km megtétele után álljon meg a nyomás ellenőrzésének céljából.

- Ha a nyomás nagyobb, mint 1,3 bar de alacsonyabb, mint az előírt nyomás (lásd a vezetőoldali ajtó oldalára ragasztott matricán), állítsa be az előírásnak megfelelően. Ellenkező esetben forduljon a legközelebbi márkaszervizhez: az abroncs javítása nem lehetséges.

ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és megakadályozhatják azok működését.

A készülék használatával kapcsolatos szabályok

A készüléket nem szabad 15 percnél tovább folyamatosan működtetni.

A palackot az első használat után ki kell cserélni még akkor is, ha maradt benne folyadék.

A készlettel végzett javítást követően legfeljebb 200 km távolság tehető meg. Ezen felül, mérsékelje a sebességet, ne haladjon 80 km/h-nál gyorsabban. A műszerfal jól látható helyére ragasztandó matrica erre figyelmeztet.

Országtól és helyi szabályoktól függően a felfújókészlettel javított gumiabroncsot ki kell cserélni.

Figyelem! A szelepsapka elvesztése vagy helytelen visszatétele árthat a gumiabroncsok tömítettségének, és a nyomás csökkenését okozhatja.

A szelepsapka mindig az eredetivel megegyező legyen, és csavarja vissza teljesen.

AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA VÉGZETT KARBANTARTÁS : PÓTKERÉK/GUMIJAVÍTÓ KÉSZLET/BIZTOSÍTÉKOK