Vissza a listához

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK: izzócsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Irányjelzők

Fordítsa el egy negyed fordulattal az izzótartót 1, és vegye ki az izzót.

Izzó típusa: PY21W.

Az izzó visszahelyezése után ellenőrizze a megfelelő rögzülését.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

Halogén izzós tompított fényszóró

Izzócsere:

- Szerelje le a fedelet A;

- fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót 2;

- vegye ki az izzót.

Izzó típusa: H7.

Halogén izzós távolsági fényszóró

Izzócsere:

- Szerelje le a fedelet B;

- fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót 3;

- vegye ki az izzót.

Izzó típusa: H7.

Feltétlenül UV-szűrős (anti-U.V. 55W) izzókat használjon, hogy elkerülje a fényszórók műanyag elemeinek károsodását.

Ne érintse az izzó üvegét. A fémrésznél fogja meg.

Ha az izzót kicserélte, ellenőrizze a fedél megfelelő visszahelyezését.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély

LED-es tompított fényszóró/távolsági fényszóró 5

Forduljon márkaszervizhez.

Nappali világítás és helyzetjelző lámpák 4

Forduljon márkaszervizhez.

LED-es első ködlámpák 6

Forduljon márkaszervizhez.

Halogén izzós első ködlámpa 6

- Az izzótartó elérése a gépkocsi alól;

- akassza ki a fedelet;

- a gépkocsi típusától függően, kösse le a csatlakozót;

- fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót.

Izzótípus: H11 H16vagy a gépkocsi típusától függően.

Kiegészítő fényszórók

Ha további ködlámpákkal kívánja felszerelni a járművét, forduljon márkaszervizhez.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően ill. elővigyázatosságból: vásároljon márkaszervizben tartalék izzókészletet és biztosítékkészletet.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély

Az elektromos berendezéseken javítást vagy módosítást csak márkaszerviz végezhet, mert egy hibás csatlakoztatás az elektromos rendszer (a kábelek, és különösen a generátor) meghibásodását eredményezheti. A szakszervizben ezenkívül minden, a javításhoz vagy a módosításokhoz szükséges alkatrész megtalálható.

A GÉPKOCSI BEMUTATÁSA

AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA VÉGZETT KARBANTARTÁS : ELSŐ FÉNYSZÓRÓK