Vissza a listához

SÁVTARTÁS-RÁSEGÍTÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kamera információi alapján 1 a funkció is működésbe lép, ha terelő- vagy záróvonalat lép át az irányjelző lámpák bekapcsolása nélkül, és korrekciós beavatkozást hajt végre a gépkocsi kormányrendszerén.

A kijelző-egységen értesítés jelenik meg figyelmeztetésül.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt nem takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A többfunkciós képernyőn 2: válassza ki a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Sávelhagyásgátló”, majd az aktiváláshoz vagy „OFF” a deaktiváláshoz.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Ha a sávtartás-rásegítés be van kapcsolva, a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkció automatikusan bekapcsol (lásd a 2. fejezet „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” című részt).

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a bal- és jobboldali vonalak korrekciójának jelzői 4 megjelennek szürkével a kijelzőegységen.

A funkció aktiválás üzemmódba kerül, ha:

- körülbelül 70 km/h és 160 km/h közti sebesség között;

és

- a korrekciós jelzők 4 zöldek.

A funkció aktiválódik, ha a gépkocsi közeledik egy vonalhoz, vagy átlépi azt az irányjelzők aktiválása nélkül. Ezekben az esetekben:

- a funkció bekapcsolja a korrekciós beavatkozást a gépkocsi kormány rendszer és a pályáján;

- az oldalvonal keresztezésén lévő jelző 4 narancssárga lesz a kijelzőegységen.

Megjegyzés: nagy ívben bevett kanyarnál a rendszer engedi a kanyar kismértékű levágását.

A funkció alapértelmezetten mindig kikapcsolódik a motor beindításakor.

A gépkocsi irányítását a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

különleges eset

Ha a funkció aktiválásra van állítva, vagy aktiválódik, és nem érzékeli a vezető semmilyen további műveletét a kormánykeréken:

- az „Irányítás megtartása” üzenet jelenik a kijelzőegységen;

- a jobb és bal oldali korrekciós jelzők narancssárgára változnak;

- hangjelzés szólal meg.

Ha a vezető nem végez műveletet, a rendszer kikapcsolhatja a fenti figyelmeztetéseket, és el nem érhetővé teheti a funkciót a vezető kormánykeréken történő következő műveletéig.

A következő esetekben nem elérhető a funkció:

- Az irányjelző-lámpa már be van kapcsolva, vagy a vonalon áthaladás előtt körülbelül 4 másodperccel lett bekapcsolva;

- a vezető keze nem a kormánykeréken van;

- csak egy vonalat érzékel a rendszer;

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonal közelében halad;

- rossz látási viszonyok közt;

- a sávváltás után körülbelül 4 másodpercig;

- szűk kanyarok közben;

- a sáv túl keskeny;

-...

Amikor a funkció nem érhető el, korrekciós jelzők jelennek meg szürkével a kijelzőegységen.

Beállítások

A többfunkciós képernyőn 2 válassza: „Jármű”, „Vezetési segéd”, „BEÁLLÍTÁSOK”:

„ÉRZÉKENYSÉG”: érzékenység: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Alacsony”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Átlag”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „hangos”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Működési rendellenesség

Működési rendellenesség esetén a bal és jobb korrekciós jelzőt eltűnnek, vagy szürkék maradnak a kijelzőegységen.

Bizonyos esetekben az „Sávelhagyásjelző ellenőrizendő” üzenet vagy a © műszerfali figyelmeztető lámpa felvillanása kíséri.

Forduljon a márkaképviselethez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosításstb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- kopott, kontraszt nélküli vagy nagy távolságra lévő (részlegesen törölt vonalak stb.) esetén;

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő gépkocsi.

Ebben az esetben a „Sávtartás-rásegítés” rosszul vagy egyáltalán nem aktiválódhat.

Nem kívánt, hibás korrekció vagy nincs pályakorrekció.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- az út csúszós (hó, jegesedés, vízhártya, kavics stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben);

- a gépkocsi egy utánfutót vagy egy lakókocsit vontat;

- a gépkocsi egy több felületi jelöléssel ellátott területre hajt be (útmunkálatok területén stb.).

DINAMIKUS JELLEMZŐK : SÁVTARTÁSSEGÍTŐ