Az

Kigyullad azECOüzemmód bekapcsolásakor.

Tájékozódjon a 2. fejezet „Eco-vezetés” című részében.

Order: 
270
Image: 
Model: