Vissza a listához

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kapcsolók

1 Automata üzemmód.

2 A levegő hőmérsékletének beállítása.

3 „Jó kilátás” funkció.

4 Az utastéri levegőelosztás szabályozása.

5 A légkondicionálás kapcsolója.

6 A ventilátor fordulatszámának szabályozása.

7 Levegőkeringtetés.

8 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára-/jégmentesítése (gépkocsitól függően).

Automata üzemmód

Az automata légkondicionáló berendezés biztosítja (a szélsőséges eseteket kivéve) az utastér kényelmét és a megfelelő kilátást, optimális fogyasztás mellett. A rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, a levegőelosztást, a belső levegőkeringtetést, a levegő hőmérsékletét és a légkondicionálás elindítását vagy leállítását.

AUTO: a külső körülmények függvényében a választott komfortfokozat elérésének optimalizálása. Nyomja meg a gombot 1.

A ventilátor fordulatszámának módosítása

Az automata üzemmódban a rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, amely optimális a megfelelő komfortfokozat eléréséhez és megtartásához.

Továbbra is módosíthatja a ventilátor fordulatszámát a kapcsoló 6 elforgatásával, a fordulatszám növelése vagy csökkentése érdekében.

A levegő hőmérsékletének beállítása

Fordítsa a kapcsolót 2 a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba.

A hőmérséklet annál magasabb, minél inkább jobbra van a szabályozó gomb.

Sajátosság: a szélsőséges értékre történő beállítás a rendszer számára lehetővé teszi a maximum vagy minimum hőmérséklet létrehozását („18 °C” és „26 °C”).

„Jó kilátás” funkció

Nyomja meg a gombot 3, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő, az első oldalablakok, az elektromos visszapillantó tükrök és hátsó szélvédő gyors páramentesítését és jégtelenítését (az adott gépkocsitól függően). Automatikusan működteti a légkondicionálást és a hátsóablak-fűtést.

Nyomja meg a gombot 8 a hátsó ablak jégmentesítésének leállítására, a beépített visszajelzőlámpa kialszik.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a 3 vagy 1 gombot.

Az utastérbe befújt levegő elosztásának módosítása

Nyomja meg a gombok egyikét 4. A kiválasztott gombba épített visszajelzőlámpa kigyullad.

Lehetséges két állás egyidejű beállítása, ehhez nyomjon meg két gombot a 4-gyel jelölt gombok közül.

Ø A levegő eloszlik elsősorban az összes levegőnyílás felé, a szélvédő és az első oldalablakok páramentesítő nyílásain át.

½ Főként a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

¿ A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

Bizonyos gombok rendelkeznek a működés kijelzésével, amely a funkció állapotáról ad jelzést.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Nyomja meg a gombot 8, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad. Ez a funkció a hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezzel szerelve) gyors páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 8. Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

Automata üzemmódban a rendszer felügyeli a légkondicionálás bekapcsolását és kikapcsolását a külső időjárási viszonyoknak megfelelően.

Nyomja meg a gombot 5 a légkondicionálás leállításához, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Ne nyissa ki a hűtőközeg rendszerét. Bőrre vagy szembe kerülve sérüléseket okozhat.

ECO (takarékos) üzemmóddal felszerelt gépkocsik ( 9gomb): az ECO (takarékos) üzemmód használata csökkentheti az automata légkondicionáló teljesítményét. Tájékozódjon a 2. fejezet „Vezetési tanácsok, takarékos vezetés” című részében.

Belső levegőkeringtetés (az utastér elszigetelése) K

A funkció automatikus, de kézzel is be tudja kapcsolni. Ebben az esetben a bekapcsolásról a gombba 7 épített visszajelzőlámpa kigyulladása ad megerősítést.

Megjegyzés:

- levegőkeringtetés közben kívülről nem jut levegő az utastérbe, a rendszer az utastér levegőjét keringteti;

- a levegőkeringetés lehetővé teszi, hogy a külső hatásoktól elszigetelje az utasfülkét (szennyezett területen való áthaladás, stb.) ;

- az utastér kívánt hőmérsékletének mielőbbi elérését.

Manuális használat

Nyomja meg a gombot 7, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

A kapcsoló ezen állásának hosszantartó használata a nem cserélődő levegő miatt szagok, az ablakokon pedig pára megjelenésével járhat.

Tanácsos tehát visszatérni automata üzemmódba újra megnyomva a gombot 7, ahogy a belső levegő keringetése már nem szükséges.

Ebből a funkcióból úgy léphet ki, hogy újra megnyomja a gombot 7.

Kikapcsoló

A rendszer leállításához forgassa a kapcsolót 6 „OFF” állásba. Az elindításhoz forgassa el ismét a 6 kapcsolót a ventilátor fordulatszámának beállításához, vagy nyomja meg az 1 gombot.

A pára- és jégmentesítés mindig fontosabb funkció, mint a belső levegőkeringtetés.