Vissza a listához

ELSŐ ÜLÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az ülés beállításai

Hosszirányú ülésállítás

A beállításhoz húzza fel a kart 1. A kívánt helyzetben engedje vissza, és győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően rögzítve van.

Az ülőrész magasságának beállítása

Az ülőrész leengedéséhez vagy felemeléséhez nyomja le vagy húzza fel a kart 3 ahányszor szükséges.

A deréktámaszok beállítása

A támasz növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa a forgógombot 4.

Az üléstámla dőlésszögének beállítása

Használja a kart 6.

Első kartámaszok 5

A gépkocsitól függően állíthatók az első könyöktámaszok 5.

A könyöktámasz felfelé beállításához

Emelje fel a könyöktámaszt a kívánt helyzetig.

A könyöktámasz lefelé beállításához

Emelje fel a könyöktámaszt félreállított helyzetbe a háttámla mentén, majd engedje le.

A könyöktámasz félreállítása

Emelje fel a könyöktámaszt félreállított helyzetbe A. Mindig ellenőrizze, hogy megfelelően reteszelve legyen.

Fűthető ülések

Bekapcsolt gyújtásnál működtesse a kapcsolót 2. A beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

A hőszabályozóval rendelkező rendszer szabályozza a fűtést és szükség esetén kikapcsolja azt.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

Nem tanácsos az üléstámlákat túlságosan hátradönteni, mert ez rontja a biztonsági öv hatékonyságát.

A vezető előtt a padlón semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és akadályozhatják azok működését.

A középső utasülés asztal helyzetbe állítása

Ügyeljen arra, hogy a pohártartó 7 csukva legyen.

Ügyeljen rá, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza az ülés mozgását.

- a leengedés előkészítéséhez fogja meg a háttámla tetejét, ezzel egyidejűleg működtesse a kart 8 és hajtsa előre a háttámlát;

- nyomja meg a háttámla hátsó részét a rögzítéséhez. Ellenőrizze a háttámla megfelelő rögzítettségét.

A középső utasülés visszaállítása

Ügyeljen rá, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza az ülés mozgását.

- Működtesse a kart 8 a háttámla kioldásához;

- emelje fel a háttámlát;

- győződjön meg az ülés megfelelő rögzítettségéről.

Biztonsága érdekében rögzítse a szállított tárgyakat, ha az ülés asztal helyzetben van.

Az első ülés háttámlájának asztal helyzetbe állítása esetén feltétlenül kapcsolja ki az első utasoldali légzsákot (tájékozódjon az 1. fejezet „Gyermekek biztonsága: első utas-oldali légzsák be- és kikapcsolása” című részében).

A légzsák kioldódása esetén az asztal helyzetbe állított háttámlán lévő tárgyak szétrepülhetnek, és súlyos sérüléseket okozhatnak.

A címke (a műszerfalon) és a jelzés (a szélvédőn) ezekre az utasításokra figyelmeztetnek.