Vissza a listához

HÁTSÓ ÜLÉSPADOK: működés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gépjárműtől függően hátul két ülés lehet: az ülés 2 (2. sor) és az ülés 1 (3. sor).

Dupla utasülés 2

A háttámla vagy háttámlák mozgatása előtt illessze be az övnyelveket 3 a megfelelő helyekre 4.

Az utolsó üléssor elérésének megkönnyítése érdekében (üléspad 1) mozgassa a kapcsolót 5 lefelé (A mozdulat) az üléspad 2 háttámlájának lehajtásához.

Ha az utas helyet foglalt, ne felejtse el az övet újra becsatolni.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

Az ülések visszahelyezése után győződjön meg a megfelelő rögzítettségükről.

Ellenőrizze, hogy az oldalsó biztonsági övek megfelelően rögzítve legyenek a rögzítőházban.

Dupla utasülés 1

Összecsukható és lehajtható.

A visszahajtáshoz

- A háttámla kioldásához húzza meg a hevedert 6;

- hajtsa az üléstámlát az ülőrészre.

A visszahajtáshoz

(típustól függően)

- Fogja meg a rudakat 7 és közelítse őket egyszerre egymáshoz (B mozdulat);

- billentse az egész ülést előre, amíg nem rögzül;

- nyomja meg az ülőrész felső részét (C), és a rögzítőkarok eltolásával 8 rögzítse az ülést a megfelelő helyzetbe;

- ellenőrizze, hogy jól rögzült-e.

A hátsó ülésen végzett műveletek során ellenőrizze az ülés rögzítőelemeinek tisztaságát (nem lehet rajtuk kavics, rongy vagy bármi más, ami akadályozná az ülés megfelelő rögzítését).

Az üléspadok 1 és 2 kiszerelése/beszerelése

(típustól függően)

Kiszerelésük és beszerelésük ugyanúgy történik.

Tilos az üléspadokat 1 és 2 felcserélni.

Leszerelés

Először szabadítsa ki az oldalsó öveket, kioldva őket a rögzítőházból.

- Az üléspad alatt nyomja meg a reteszt 9, majd húzza előre (C és D mozdulat);

- emelje fel (E mozdulat);

- mozdítsa az üléspadot a gépkocsi vége felé, hogy a rögzítési pontok kioldódjanak (F mozdulat);

- emelje fel az üléspadot (G mozdulat);

- mozdítsa az üléspadot ismét a gépkocsi vége felé (H mozdulat), hogy az első rögzítési pontok kioldódjanak;

- a gépkocsi elején keresztül vegye ki az üléspadot.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

2 üléspadot az 1 üléspad előtt szerelje ki.

Visszaszerelés

- Tegye vissza az ülést az első rögzítési pontokon helyükre illesztve;

- nyomja vissza az ülést addig, hogy a hátsó rögzítési pontokra támaszkodjon;

- engedje le a reteszeket 9 és rögzülésig nyomja meg őket;

- ügyeljen arra, hogy a reteszeken 9 látható jelzések a megfelelő helyen legyenek.

A hátsó üléseket az eredeti hátsó rögzítési pontokkal kell rögzíteni.

Menet közben a menetiránynak háttal levő ülés használata tilos.