Vissza a listához

ELSŐ ABLAKTÖRLŐ, ABLAKMOSÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bekapcsolt gyújtás mellett használja a kapcsolókart 1.

- A kikapcsolt állás.

- B szakaszos törlés.

Két törlés között az ablaktörlő lapátok néhány másodpercre megállnak. A gyűrű forgatásával 2 változtathatja a törlések közötti időt.

- C folyamatos lassú törlés.

- D folyamatos gyors törlés.

Különlegesség

Menet közben, ha a jármű megáll, az ablaktörlő sebessége csökken. A folyamatos gyors törlésről folyamatos lassú törlésre vált.

Amikor a gépkocsi elindul, a törlési sebesség visszaáll az eredetire. A kombinált kapcsolókar 1 működtetése elsőbbséget élvez és megszünteti az automatika hatását.

Automata törléssel rendelkező járművek

Járó motorral használja a kombinált kapcsolókart 1.

- A kikapcsolt állás

- B automata ablaktörlés

Ebben a helyzetben a rendszer érzékeli a szélvédőre érkező vizet és ehhez igazítja az ablaktörlő törlési sebességét. A gyűrű 2 elforgatásával lehetséges a kioldódási határsebesség és a törlések közötti idő módosítása:

- E: minimális érzékenység

- F: maximális érzékenység

Megjegyzés: ködös időben vagy havazásban az automatikus törlés nem szisztematikus, a vezetőnek kell kezelnie.

- C folyamatos lassú törlés.

- D folyamatos gyors törlés.

A(z) BC és D helyzetek bekapcsolt gyújtásnál érhetők el.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van-e A.

Sérülésveszély

C helyzet bekapcsolt gyújtás esetén érhető el. A B és D helyzetek kizárólag járó motornál érhetők el.

Ablakmosó

Bekapcsolt gyújtás mellett húzza a kapcsolókart 1 maga felé.

Rövid idejű kapcsolás működteti az ablakmosót is és egyszeri törlést eredményez.

Hosszabb idejű kapcsolás működteti az ablakmosót, háromszori törlést eredményez, amit néhány másodperc múlva egy negyedik követ.

A szélvédőn történő minden beavatkozás előtt (gépjármű mosása, jégmentesítés, szélvédő tisztítása stb.) állítsa a kombinált kapcsolókart 1 A (kikapcsolt) állásba.

Sérülés és rongálódás veszélye áll fenn.

Havas vagy fagyos időben, tisztítsa meg a szélvédőt (a belső visszapillantó tükör mögötti részt is) és a hátsó szélvédőt az ablaktörlő működtetése előtt (motor felmelegedésének veszélye miatt).

Ügyeljen az ablaktörlő lapátok állapotára. Élettartamuk Öntől függ:

- legyenek mindig tiszták: tisztítsa meg rendszeresen az ablaktörlőlapátokat, az első és hátsó szélvédőket szappanos vízzel;

- ha a szélvédők szárazak, ne működtesse az ablaktörlőt;

- ha a gépjármű hosszabb időn át használaton kívül van, az ablaktörlő lapátokat hajtsa fel a szélvédőkről.

Mindenesetre cserélje, ha már nem törölnek tökéletesen: körülbelül évente.

Az ablaktörlő használata előtt ellenőrizze, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza a lapát mozgását.