Vissza a listához

HANGKÜRT ÉS FÉNYKÜRT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hangkürt

Nyomja meg a kormány párnás részét A.

Fénykürt

A fénykürt működtetéséhez húzza maga felé a kombinált kapcsolókart 1.

Irányjelzők

Mozgassa a kormánykerékkel párhuzamos síkban a kapcsolókart 1 abba az irányba, amerre fordulni akar.

Impulzusos üzemmód

Menet közben a kormánykerék mozgása nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy az irányjelző kar automatikusan visszaugorjon az alaphelyzetbe.

Ebben az esetben állítsa a kombinált kapcsolókart középső helyzetbe 1, majd engedje el azt: a kar visszatér az alaphelyzetbe és az irányjelző háromszor felvillan.

é Vészvillogó

Nyomja meg a kapcsolót 2.

Mind a négy irányjelző lámpa, valamint az oldalsó irányjelző lámpák is elkezdenek villogni. Csak veszély esetén alkalmazható, ha figyelmeztetnie kell a forgalom többi résztvevőjét arra, hogy rendellenes/tiltott helyen kénytelen megállni, vagy rendkívüli vezetési/közlekedési körülmények állnak fenn.

Bizonyos járműveknél, erős fékezés esetén a vészvillogók automatikusan bekapcsolódhatnak. A kapcsoló 2 egyszeri megnyomásával kikapcsolhatja.