Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott állandó sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható 30 km/h értéktől kezdődően.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Természetesen a funkció nem helyettesíti a vezetőt.

Soha nem teszi szükségtelenné a sebességkorlátozások betartását, nem teszi feleslegessé az éberséget (minden pillanatban legyen fékezésre kész) és a vezető felelősségét.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve növelése (+).

3 A szabályozott sebességérték csökkentése (-).

4 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

5 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (O).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 1-gyel jelölt kapcsoló oldalát.

A visszajelző-lámpa 7 zölden világít, és a „ACC” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességszabályozó működik, és várja a szabályozott sebesség bejegyzését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebességnél (30 km/h felett), nyomja meg a kapcsolót 2 (+): a funkció bekapcsol, az aktuális sebességérték memorizálódik.

A szabályozott sebességérték a vonalak helyébe lép, a sebességtartó funkció működését a visszajelzőlámpa 7 kigyulladásán felül a visszajelzőlámpa 6 zöld színben történő kigyulladása jelzi.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- kapcsoló 2 (+) a sebesség növeléséhez,

- a 3 (-) kapcsolót a sebesség csökkentéséhez.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a szabályozott sebesség értékét: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- kapcsoló 2 (+) a sebesség növeléséhez,

- a 3 (-) kapcsolót a sebesség csökkentéséhez.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a szabályozott sebesség értékét: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a kapcsolót 5 (O) ;

- a fékpedált;

- nyomja le a tengelykapcsoló pedált, vagy automata sebességváltó esetén kapcsoljon üres fokozatba.

A szabályozott sebesség mindhárom esetben memorizált marad és a „MEMORIABA” üzenet megjelenik a kijelző-egységen.

A visszajelzőlámpa kialvása visszaigazolja a készenléti állapotot.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.) ezt lehetővé teszik. Nyomja meg a kapcsolót 4 (R), ha a járműsebesség meghaladja a 30 km/h értéket.

A memorizált sebesség visszahívása esetén, a sebességtartó funkció bekapcsolását a visszajelzőlámpa kigyulladása igazolja vissza.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó rendszer készenléti állapotában a kapcsoló 2 (+) egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 1. Ekkor nem marad elmentett sebességérték. A kijelzőegységen a zöld visszajelzőlámpák és kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.