Vissza a listához

STOP AND START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti. A gépkocsi beindításakor a rendszer automatikusan bekapcsol. Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

- a sebességváltó D, M vagy N állásban van;

és

- a fékpedál (elég erősen) benyomva;

és

- a gázpedál nincs benyomva;

és

- a sebesség kb. 1 másodpercen keresztül nulla.

A motor készenléti üzemmódban van, ha P állásba van kapcsolva, vagy ha behúzott parkolófékkel, felengedett fékpedállal N állásba van kapcsolva.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van.

Ha a(z) visszajelzőlámpa villog, ez arra figyelmezteti Önt, hogy a tengelykapcsoló-pedál nincs eléggé felengedve;

és

- a gépkocsi körülbelül 3 km/óránál kisebb sebességgel halad.

Minden gépkocsi esetében a visszajelzőlámpa hosszan kigyullad a kijelzőegységen, figyelmeztetve Önt a motor készenléti állapotba kerüléséről.

A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen).

A gépkocsi elhagyása előtt, a gyújtás levétele kötelező a motor leállítógombjának megnyomásával (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

A fékpedál enyhe benyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

Tartsa benyomva a tengelykapcsoló-pedált

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

- a fékpedál felengedve, a sebességváltó a D vagy az M állásban van, vagy

- engedje fel a féket, N állásba tegye a kart, és engedje ki a parkolóféket, vagy

- ismét nyomja be a fékpedált, tegye a kart P állásba vagy N állásba, és húzza be a parkolóféket, vagy

- R állásba tegye a kart, vagy

- nyomja meg a gázpedált.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

- tegye semleges állásba (üresbe) a sebességváltót és enyhén nyomja be a tengelykapcsoló-pedált, vagy

- tegye sebességbe a sebességváltót és teljesen nyomja be a tengelykapcsolót.

Külön megjegyzés: A gépjárműtől függően, ha kikapcsolja a gyújtást, amikor a motor készenléti üzemmódban van, a Ä visszajelző lámpa néhány másodpercre kigyullad a műszerfalon.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok

Az újraindítás megszakadhat, ha a tengelykapcsoló-pedált túl gyorsan engedik fel kiválasztott fokozat mellett.

Az üzemanyagtartály megtöltéséhez a motort le kell állítani (nem elég készenléti állapotba helyezni): állítsa le a motort a motorleállító gomb megnyomásával (lásd „A motor indítása és leállítása” című részt a 2. fejezetben).

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a magasság túl magas;

- a lejtő túl meredek az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik számára;

- a „tisztánlátás” funkció aktív (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionáló berendezés” részében).

- a motor nincs eléggé bemelegedve;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

vagy

-...

A kijelzőegységen megjelenik a visszajelzőlámpa. Ez a visszajelzőlámpa arra figyelmeztet, hogy a motor készenléti üzemmódja nem elérhető.

Kapcsolja ki a Stop and Start funkciót, amikor a motortérben dolgozik.

Különleges esetek

A motor készenléti üzemmódjában (elakadáskor, jelzőlámpánál stb.) a gyújtás kikapcsol, ha a vezető kioldja a biztonsági övét, kinyitja a vezetőoldali ajtót vagy felemelkedik az üléséből.

A(z) Stop and Start rendszer újraindítása és ismételt bekapcsolása érdekében nyomja meg az indítógombot (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- a „tisztánlátás” funkció aktív (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionáló berendezés” részében).

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A funkció be és kikapcsolása

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a(z) 1 kapcsolót. A kijelzőegységen a „Stopp & start AV” üzenet jelenik meg, és a kapcsolóba beépített 2 visszajelzőlámpa világít.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A(z) „Stopp & start PÅ” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, és a kapcsolóba 1 épített visszajelzőlámpa 2 kialszik.

A rendszer minden alkalommal automatikusan újra bekapcsolódik, amikor az indítógomb megnyomásával szándékosan indítja be a gépkocsit (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

Működési rendellenességek

Amikor a műszerfalon a(z) „Kontrollera Stopp & start” üzenet megjelenik és a 1 kapcsolóba beépített 2 visszajelzőlámpa kigyullad, a rendszer kikapcsol.

Forduljon márkaszervizhez.

Sajátosság: a motor készenléti állapotában, ha megnyomja a 1 kapcsolót, a motor automatikusan újraindul.

Vészleállás esetén a motort újraindíthatja a tengelykapcsoló pedált lenyomva, ha a Stop and Start funkció be van kapcsolva.

A gépkocsi elhagyása előtt, a gyújtás levétele kötelező a motor leállítógombjának megnyomásával (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).