Vissza a listához

AUTOMATA PARKOLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ez a funkció a parkolási manőverek során nyújt segítséget.

Vegye le a kezét a kormánykerékről; Ön csak a pedálokat és a sebességváltókart irányítja.

Az irányítást a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Üzembe helyezés

A jármű álló helyzetében vagy kevesebb, mint 30 km/h sebességgel haladva nyomja meg a kapcsolót 1. Bekapcsol a kapcsolóba 1 épített figyelmeztetőlámpa, és megjelenik a 2 képernyő a multimédiás képernyőn.

Különlegességek

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 3 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

A manőver kiválasztása

A rendszer négyféle manővert képes végrehajtani:

- a gépkocsi leparkolása az úttal párhuzamosan;

- a gépkocsi leparkolása két jármű közé 90°-os szögben;

- a gépkocsi leparkolása srégen kialakított parkolóhelyre;

- kiállás a gépkocsival az úttal párhuzamos parkolóhelyről.

A multimédiás képernyőn válassza ki a kívánt manővert.

Megjegyzés: a gépkocsi indításakor vagy a rendszer segítségével sikeresen végrehajtott úttal párhuzamos parkolási manőver után a rendszer által alapértelmezetten felajánlott manőver az úttal párhuzamos parkolóhelyről történő kiállás. Egyéb esetekben az alapértelmezett manőver beállítható a multimédiás képernyőn.

Működés

Parkolás

Amíg a gépkocsi sebessége kb. 30 km/óránál kisebb, a rendszer keresi a szabad parkolóhelyeket a gépkocsi két oldalán.

Amikor a rendszer helyet talált, az megjelenik a multimédiás képernyőn, és egy kisbetűs „P” jelzi. Vezessen lassan, kapcsolja be a parkolóhely oldalával megegyező irányjelzőket, amíg hangjelzés kíséretében megjelenik a(z) „Álljon meg” üzenet.

A helyet ez után egy nagybetűs „P” jelzi a multimédiás képernyőn.

- Állítsa meg a gépkocsit;

- kapcsoljon hátramenetbe.

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- engedje el a kormánykereket;

- kövesse a rendszer utasításit a multimédiás képernyőn.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

Kiállás az úttal párhuzamos parkolóhelyről

- Válassza a „kiállás úttal párhuzamos parkolóhelyről” üzemmódot;

- működtesse az irányjelzőt azon az oldalon, amerre ki szeretne állni a gépkocsival;

- nyomja meg hosszan a kapcsolót 1 (körülbelül 2 másodpercig).

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- engedje el a kormánykereket;

- végezzen manővereket előre és hátra irányban a parkolást segítő rendszer figyelmeztetései segítségével.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál.

Amikor a gépkocsi elérte azt a helyzetet, hogy ki tud állni a parkolóhelyről, a rendszer figyelmezteti Önt a manőver befejezésére.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

A manőver megszakítása

A manőver a következő esetekben szakítódik meg:

- Ön megfogja a kormánykereket;

- egy ajtó vagy a csomagtér kinyílik;

- a gépkocsi túl hosszú ideje áll;

- a gépkocsi pályáján valamilyen tárgy akadályozza a manőver befejezését;

- a motor leáll.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver megszakítására. A manőver folytatásához nyomja meg hosszan a rendszer bekapcsoló kapcsolóját.

Ebben az esetben a manőver felfüggesztésének oka megjelenik a multimédiás képernyőn.

Győződjön meg a következőkről:

- elengedte a kormánykereket, és;

- minden ajtó és a csomagtér zárva van, és;

- a gépkocsi pályáján nincs akadály, és;

- a motor be van indítva.

A manőver visszavonása

A manőver abbamarad a következő esetekben:

- a rendszer bekapcsoló kapcsolójának megnyomásakor;

- a gépkocsi sebessége átlépte a 7 km/órát;

- A gépkocsi a manőver során több mint 10 előre-hátra mozdulatot tett;

- a parkolást segítő rendszer érzékelőit takarja valami (pl. piszok);

- a gépkocsi kerekei kipörögtek.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Ügyeljen arra, hogy a manőver az adott sávban megfeleljen a hatályos közlekedési szabályoknak.

- A vezetőnek mindig figyelnie kell azokra a hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen mindig arra, hogy ne legyenek mozgó objektumok (babakocsi, gyermek, állat, kerékpáros stb.) vagy túl pici vagy túl vékony tárgyak (közepes méretű kő, vékony oszlop stb.) a manőver során a jármű útjában.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az érzékelők holtterében található objektumokat.

- Manőver közben a kormánykerék gyorsan foroghat: ne tegye a kezét a kormánykerékhez közel és ügyeljen arra, hogy semmi ne akadjon a kormánykerékbe.

- Mindig végezzen szemmel ellenőrzést, hogy a rendszer által javasolt parkolóhely biztosan szabad-e és a parkolást nem akadályozza-e semmi.

- Ha a gépkocsi utánfutót vontat, a rendszert ki kell kapcsolni.

Easy Park Assist