Vissza a listához

GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENŐRZŐ RENDSZERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, a rendszer figyelmeztet egy vagy több gumiabroncs nyomáscsökkenésére.

A rendszer azonosítása

Két figyelmeztető rendszer áll rendelkezésre a gumiabroncsok nyomáscsökkenésére vonatkozóan:

- „A” rendszerA címke a járműben.

Meglétének ellenőrzéséhez nyissa ki a vezetőoldali ajtót;

- „B” rendszerA címke a járműben.

„A” RENDSZER

A berendezés működési elve

Ez a rendszer a kerekek sebességének vezetés közbeni mérésével deríti fel a gumiabroncsok esetleges nyomáscsökkenését.

A visszajelzőlámpa  1 folyamatosan világít a műszerfalon, így figyelmeztetve a vezetőt, hogy nem elegendő a nyomás (leeresztett kerék, defektes kerék stb.).

„A” RENDSZER (folyt.)

Működési feltételek

A rendszert alaphelyzetbe kell állítani a gumiabroncsok címkéjén szereplő üzemi nyomással. Ellenkező esetben fennáll a kockázata, hogy a rendszer nem ad megbízható figyelmeztetést jelentős nyomáscsökkenés esetén. Tájékozódjon a 4. fejezet „A gumiabroncsok levegőnyomása” című részében.

A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen:

- a kerekek felfújását vagy bármilyen, a kerekekre vonatkozó műveletet követően a rendszer alapértékre állítása nem történt meg;

- az alapértékekre rosszul beállított rendszer: az ajánlott nyomásoktól eltérő levegőnyomások;

- a terhelés jelentős módosulása vagy a terhelésnek a gépkocsi egyik oldalát érintő megoszlása;

- hirtelen gyorsulással járó sportos vezetés;

- közlekedés havas vagy csúszós úton;

- közlekedés hólánccal;

- csak egyetlen új gumiabroncs felszerelése esetén;

- a hálózatban nem jóváhagyott gumiabroncsok használata;

-...

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

A következő esetekben szükséges elvégezni:

- minden felfújást vagy a gumiabroncsok nyomásának újbóli beállítását követően;

- amikor a megadott gumiabroncs-nyomás értékét a használat körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani;

- kerékcsere után;

- a defektjavító készlet használatát követően;

- a kerekek felcserélése után.

Mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőriztük mind a 4 gumiabroncs nyomását.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.

„A” RENDSZER (folyt.)

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtás mellett:

- nyomja meg többször röviden a(z) 3 gombot a „SEt tP” funkció kiválasztásához, vagy - a gépkocsi típusától függően - a(z) „=0=” üzenet jelenik meg a(z) 2 kijelzőegységen;

- a beállítás megkezdéséhez hosszan (körülbelül 3 másodpercen keresztül) nyomja meg a(z) 3 gombot.

A körülbelül öt másodpercig tartó villogás, amelyet a(z) „SEt tP” üzenet, vagy a gépkocsi típusától függően a(z) „=0=” üzenet folyamatos kijelzése követ, jelzi, hogy a rendszer figyelembe vette a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állítására vonatkozó kérelmet.

Az érték beállítása néhány percnyi menet után megtörténik.

Kijelzés

Fújja fel a gumiabroncsokat

A visszajelzőlámpa folyamatosan világít.

Ez azt jelzi, hogy legalább az egyik gumiabroncs leeresztett vagy defektes.

Leeresztés esetén fújja fel újra az érintett gumiabroncsot.

Defekt esetén cserélje ki, vagy forduljon márkaszervizhez.

Ellenőrizze, és állítsa be hidegen a négy gumiabroncs nyomását, és kezdje meg a gumiabroncsnyomás referenciaértékének alapértékre állítását.

A visszajelzőlámpa kialszik a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állításának megkezdését követően.

Kezdje újra a gumiabroncsok nyomásának visszaállítását

A visszajelzőlámpa több másodpercen keresztül villog, majd folyamatosan világít.

Jelzi, hogy a gumiabroncsnyomás referenciaértékének alapértékre állítási kérését újra kell indítani.

A rendszer nem elérhető.

A visszajelzőlámpa több másodpercen keresztül villog, majd folyamatosan világít.

Jelzi, hogy a gépkocsi a négy kerék méretétől eltérő méretű pótkerékkel van ellátva, és az fel van szerelve a gépkocsira.

„A” RENDSZER (folyt.)

Ellenőrzésre szoruló rendszer

A visszajelzőlámpa több másodpercen keresztül villog, majd folyamatosan világít.

A rendszer rendellenes működését jelzik, forduljon márkaszervizhez.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomást hidegen kell beállítani (tájékozódjon a vezető oldali ajtó belső részére ragasztott címkén).

Ha az ellenőrzést nem lehetséges hidegen végezni, a megadott értéket növelje meg 0,2 - 0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen ki levegőt!

A gumiabroncsok felfújását vagy nyomásuk újbóli beállítását követően minden esetben indítsa el a gumiabroncsnyomás referenciaértékének újrabeállítását.

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Kizárólag a márka által jóváhagyott berendezéseket használjon, ellenkező esetben a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen. Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” című részében.

Minden egyes kerék/gumiabroncs-cserét követően újból állítsa be a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állítását.

Pótkerék

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, állítsa be újra a gumiabroncsokat, és kezdje meg a gumiabroncsnyomás-referenciaértékének alapértékre állítását.

Defektjavító készlet

Kizárólag a márka által jóváhagyott berendezéseket használjon, ellenkező esetben a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen. Lásd az 5. fejezet „Defektjavító készlet” című részét.

A defektjavító készlet használata után állítsa be újra a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a megadott gumiabroncsnyomás értékének újra beállítását.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli, ha a gumiabroncs nyomása hirtelen csökken le (például defekt esetén).

„B” RENDSZER

A berendezés működési elve

Minden kerék (a pótkerék kivételével) fel van szerelve egy, a szelepbe épített érzékelővel, amely rendszeresen méri a levegő nyomását a gumiabroncsban.

A rendszer a kijelzőegységen 4 megjeleníti az aktuális nyomásértékeket és túl alacsony nyomás esetén figyelmezteti a vezetőt.

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

A következő esetekben szükséges elvégezni:

- amikor a megadott gumiabroncs-nyomás értékét a használat körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani;

- a kerekek egymással való felcserélése után (ez a gyakorlat semmilyen esetben sem tanácsos);

- kerékcsere után.

Mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőriztük mind a négy gumiabroncs nyomását.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtás mellett:

- többször rövid ideig nyomja meg a 5 kapcsolót a gumiabroncsok nyomásának kiválasztását lehetővé tévő felületet, illetve a jármű típusától függően a „Abroncsnyomás” funkció kiválasztásához;

- a beállítás megkezdéséhez hosszan (körülbelül 3 másodpercen keresztül) nyomja meg a(z) irányítón a(z) 5 -t. A villogó gumiabroncsot követő „Megismertetés folyamatban” és „Kerekek azonosí-tása folyamatban” üzenet jelzi, hogy a rendszer elfogadta a gumiabroncsnyomás referenciaértékének alaphelyzetbe állítására vonatkozó kérelmet.

A beállítás menet közben több percig is eltarthat.

Ha a visszaállítás után rövid távolságokat tesz meg a gépkocsival, a(z) „Kerekek azonosí-tása folyamatban” üzenet több egymás utáni indítást követően is kijelezve maradhat.

Megjegyzés: a megadott nyomásérték nem lehet alacsonyabb az előírtnál, amely a vezető oldali ajtó belső részére ragasztott címkén van feltüntetve.

A multimédiás képernyőről 6 elvégezhet egy visszaállítást is, ha járműve rendelkezik navigációs rendszerrel. Válassza a „Jármű”, „Abroncsnyomás” lehetőséget.

„B” RENDSZER (folyt.)

Kijelző.

A kijelzőegységen lévő visszajelzőlámpa 1 és a kijelző 4 tájékoztat a gumiabroncsokhoz kapcsolódó esetleges problémákról (leeresztett kerék, defekt, nem működő rendszer stb.).

« Állítsa be a guminyomásokat »

C kerék a gépkocsi típusától függően narancssárga vagy fehér színben jelenik meg, világító 1 ikonnal, valamint a „Állítsa be a guminyomásokat” üzenet kíséretében. Azt jelzik, hogy a kerék le van eresztve.

Szükség esetén hidegen ellenőrizze és állítsa be a nyomást a négy keréken.

A(z) 1 visszajelzőlámpa néhány percnyi menet után kialszik.

« Defekt »

C kerék a gépkocsi típusától függően piros vagy fehér színben jelenik meg, világító 1 figyelmeztető lámpával, a „Defekt” üzenet, valamint egy hangjelzés kíséretében.

Az üzenet mellett a visszajelzőlámpa ® jelez. Azt jelzik, hogy az adott gumiabroncs defektes, vagy a nyomása rendkívül alacsony. Cserélje ki, vagy forduljon márkaszervizhez defekt esetén. Állítsa helyre a gumiabroncsok levegőnyomását, ha a kerék leeresztett.

« Ellenőriztesse a kerékjeladókat »

A kerék B eltűnik, a(z) 1 visszajelzőlámpa néhány másodpercig villog, majd folyamatosan világítani kezd, és megjelenik a(z) „Ellenőriztesse a kerékjeladókat” üzenet.

Az üzenet mellett a visszajelzőlámpa © jelez. Arra figyelmeztetnek, hogy a gépjármű egyik kerekén nincs érzékelő (például a pótkeréken). Egyéb esetben forduljon márkaszervizhez.

„B” RENDSZER (folyt.)

« Kerekek azonosí-tása folyamatban »

Ez a(z) „Kerekek azonosí-tása folyamatban” üzenet vezetés közben akkor jelenik meg, ha egy vagy több kerékre nem a Renault által előírt érzékelők vannak felszerelve.

Forduljon a márkaképviselethez.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomást hideg gumiabroncsokon kell beállítani (tájékozódjon a vezetőoldali ajtó belső részére ragasztott címkén). Ha a nyomás ellenőrzését nem lehetséges hideg gumiabroncsokon végezni, az előírt értéket növelje meg 0,2-0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen ki levegőt!

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Ez a rendszer speciális felszerelést igényel (kerekek, gumiabroncsok, dísztárcsák stb.). Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” című részében.

Forduljon márkaszervizhez a gumiabroncsok cseréjével kapcsolatban, valamint a márkahálózatban rendelkezésre álló és a rendszerrel kompatibilis kiegészítők megismerése érdekében: minden egyéb kiegészítő használata negatívan befolyásolhatja a rendszer működését.

Pótkerék

Ha a gépjármű felszereltségéhez pótkerék tartozik, az nem rendelkezik érzékelővel.

Gumiabroncs-javító aeroszolok és defektjavító készlet

A szelepek speciális kialakítása miatt kizárólag a hálózatban jóváhagyott eszközöket használja. Lásd az 5. fejezet „Defektjavító készlet” című részét.

A ® visszajelzőlámpa kigyulladása esetén biztonsági okokból, a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal álljon meg.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli, ha a gumiabroncs nyomása hirtelen csökken le (például defekt esetén).

Kerékcsere

a közlekedési feltételektől függően több perc is eltelhet, amíg a rendszer meghatározza a kerekek helyzetét és nyomását, minden beavatkozás után ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.

Gumiabroncs-nyomás ellenőrzése