Vissza a listához

A KÖVETÉSI TÁVOLSÁGRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A radar 1 segítségével ez a funkció tájékoztatja a vezetőt a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti, időben kifejezett távolságról, a 2 jármű közötti követési távolság betartása végett.

Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a radart 1 ne takarja semmi (szennyeződés, sár, hó stb.).

A funkció akkor van bekapcsolva, ha a a gépkocsi körülbelül 30 km/óra és 200 km/óra közötti sebességgel halad.

A motor beindításakor a funkció megtartja a motor utolsó leállítása előtti állapotát.

A funkció be-/kikapcsolása

A multimédiás képernyőn 2 válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Távolságriasztás” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. A funkció azonban semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Működés

A funkció bekapcsolásakor a jelzés 4 a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságra figyelmeztet.

- A (szürke): a funkció nem működőképes;

- A (zöld): nincs észlelt jármű;

- B (zöld): az időintervallum körülbelül 2 másodperc vagy annál több (a két jármű közötti távolság a gépkocsi sebességének megfelelő);

- C (narancssárga): az időintervallum körülbelül 1 és 2 másodperc között van (a két jármű közötti távolság kicsi);

- D (piros): az időintervallum körülbelül 1 másodperc vagy annál kevesebb (a két jármű közötti távolság nagyon kicsi).

Ha a 2 jármű közötti távolság időben mérve kevesebb, mint körülbelül 0,5 másodperc, a visszajelzőlámpa 4 villog a kijelzőegységen. Az időintervallumot bizonyos körülmények között nem lehet megjeleníteni:

- kanyarban;

- sávváltáskor;

- ha a gépkocsi előtti jármű elég messze vagy az érzékelő hatótávolságán kívül halad.

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

A funkció nem érhető el, ha az adaptatív sebességtartó be van kapcsolva.

Azt, hogy mi a teendő, tájékoztatásképpen jelzi ki a rendszer: a gépkocsit nem irányítja.

A funkció sem városi forgalomban, sem dinamikus vezetéskor (kanyarok, gyorsítások, hirtelen fékezések stb.) nem használandó, hanem akkor, ha stabilak a haladási körülmények.

A funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, fényezés javítása) csak képzett szakember végezhet.

Figyelmeztetés a biztonságos követési távolságra