Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSŐ JELZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Helyzetjelző lámpa

Forgassa a gyűrűt 3, hogy a szimbólum a jellel 2 szemben legyen. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

á Távolsági fényszórók

Bekapcsolt tompított fényszóróknál nyomja meg a kombinált kapcsolókart 1. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

A tompított fényszóró állásba történő visszatéréshez húzza a kapcsolókart 1 maga felé.

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa a gyűrűt 3, hogy a szimbólum a jellel 2 szemben legyen. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

Fordítsa el a gyűrűt 3, amíg a AUTO szimbólum szembe nem kerül a jelöléssel 2: járó motor mellett a tompított fényszórók automatikusan be- vagy kikapcsolnak a külső fényerőtől függően anélkül, hogy a karon 1 bármilyen műveletet kéne végezni.

Éjszakai közlekedés előtt: ellenőrizze az elektromos berendezések megfelelő működését. Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

AUTO módban, bekapcsolt távolsági fényszórónál visszaválthat tompított fényszóróra, ha az 1-es kapcsolót maga felé húzza.

Ha bal kormányos járművel balra tartó közlekedésben halad (vagy fordítva), tartózkodása idejére a lámpákat feltétlenül szükséges beállítani (tájékozódjon az 1. fejezet „A fényszórók beállítása” című részében).

Automata távolsági fényszóró:

Gépkocsitól függően, a rendszer automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórókat. A belső visszapillantó tükör mögött elhelyezett kamera segítségével felismeri a gépkocsi előtt és az ellentétes irányú sávban haladó járműveket.

A távolsági fényszórók automatikusan kigyulladnak, ha:

- - gyengék a külső fényviszonyok;

- - más jármű vagy külső világítás nem észlelhető;

- a gépkocsi sebessége nagyobb mint kb. 40 km/h.

Ha a fenti feltételek közül egy sem teljesül, a rendszer a tompított fényszórókat kapcsolja be.

A távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer nem helyettesíti a vezetőt, aki a gépkocsi külső világítását az aktuális fény- és útviszonyoknak megfelelően kell, hogy alakítsa.

A rendszert bizonyos körülmények megzavarhatják :

- szélsőséges időjárási viszonyok (eső, hó, köd stb.);

- a szélvédőn vagy kamerán szennyeződés, eléjük helyezett tárgyak, stb;

- a gépkocsi mögött vagy ellentétes irányban haladó jármű gyenge vagy rosszul észlelhető világítása;

- az első fényszórók hibás beállítása;

- fényvisszaverő felületek;

- ...

Üzembe helyezés

Multimédiás berendezéssel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn 4 válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Automatikus távfény” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

Multimédiás rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Automatikus távfény” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 5 OK.

- nyomja meg újra a(z) 5 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

Bekapcsolás/kikapcsolás

Az automata távolsági fényszórók bekapcsolásához:

- forgassa el a gyűrűt 3 úgy, hogy az OFF szimbólum a jellel AUTO szembe 2 kerüljön.

- nyomja meg a kapcsolókart 1.

A kijelzőegységen megjelenik a visszajelzőlámpa.

Az automata távolsági fényszórók kikapcsolásához:

- húzza a 1 kapcsolókart maga felé;

- vagy forgassa a 3 gyűrűt egy másik helyzetbe, mint a AUTO;

A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Automata távolsági fényszóró (folytatás)

Működési rendellenesség

Amikor a kijelzőegységen a „Ellenőrizze az auto fényszórót” üzenet megjelenik, a rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

A szélvédő közelében a kamera alatt elhelyezett hordozható navigációs berendezés éjszakai használata megzavarhatja a távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer működését (fényvisszaverődés a szélvédőn).

Nappali világítás bekapcsolás funkció

A nappali világítás a kapcsolókar 1 működtetése nélkül is automatikusan bekapcsol a motor beindításakor (kizárólag elöl), a motor leállításakor pedig kikapcsol.

Működési rendellenesség

Ha a(z) „Ellenőriztesse a világítást” üzenet jelenik meg a visszajelz őlámpa © kíséretében, és a visszajelző lámpa k villog a kijelzőegységen, ez a világítás meghibásodására utal.

Forduljon a márkaképviselethez.

A lámpák kikapcsolása

Két lehetőség van:

- kézzel forgassa a gyűrűt 3 0 állásba;

- A lámpák automatikusan kialszanak a motor leállítása után, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor vagy a jármű bezárásakor. Ebben az esetben a motor indításakor a lámpák újra felgyulladnak, ha a gyűrű 3 a megfelelő helyzetben van.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak.

„Külső tájékozódó világítás”

Ez a funkció lehetővé teszi a tompított fényszóró rövid idejű bekapcsolását (kapu nyitásához stb.).

Kikapcsolt gyújtás és világítás, valamint a 3 gyűrű 0 vagy AUTO pozícióba való állítása mellett húzza maga felé a 1 kapcsolókart: a tompított fényszórók körülbelül 30 másodpercre kigyulladnak. Az idő meghosszabbításához a kart négy alkalommal húzhatja meg (legfeljebb két perc időtartam). Az „Kisérőfény _ _ _” üzenet és a világítás ideje megjelenik a műszerfalon, visszajelzést adva a műveletről. Ekkor bezárhatja a gépkocsit.

A világítás automatikus kikapcsolás előtt történő kikapcsolásához forgassa el a gyűrűt 3 bármelyik irányba, majd állítsa vissza AUTO helyzetbe.

Üdvözlő és elköszönő funkció

(gépkocsitól függően)

A funkció bekapcsolt állapotában a nappali világítás és a hátsó helyzetjelző lámpák automatikusan kigyulladnak a RENAULT kártya észlelésekor vagy a gépkocsi központi nyitásakor.

Automatikusan kikapcsolódnak:

- a bekapcsolásuk után körülbelül egy perccel;

- a motor beindításakor, a világítás kapcsolókarjának helyzetétől függően;

vagy

- a gépkocsi központi zárásakor.

Üdvözlő világítás a külső visszapillantó tükrök alatt

A funkció bekapcsolt állapotában a külső visszapillantó tükrök alatt elhelyezett világítás automatikusan bekapcsol a RENAULT kártya észlelésekor, a gépkocsi központi nyitásakor vagy valamelyik ajtó kinyitásakor.

Automatikusan kikapcsolódnak:

- a bekapcsolásuk után körülbelül egy perccel;

- a motor beindításakor;

vagy

- a gépkocsi központi zárásakor.

A funkció be-/kikapcsolása

A multimédiás képernyőn válassza a „Jármű”, „Felhasználói beállítások”, „Külső üdvözlés” lehetőséget. A funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a(z) „ON” vagy „OFF” pontot.

g Első ködlámpák

Forgassa a kombinált kapcsolókar 1 középső gyűrűjét 4, hogy a szimbólum a jelzéssel 2 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

f Hátsó ködlámpa

Forgassa a kombinált kapcsolókar középső gyűrűjét 7, hogy a szimbólum a jelzéssel 2 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpát, ha már nincs rá szükség, hogy ne zavarja a közlekedésben résztvevőket.

A világítás kikapcsolása

Forgassa el ismét a gyűrűt 7, hogy a jelzés 2 annak a ködlámpának a szimbólumával kerüljön szembe,amelyet ki szeretne kapcsolni. A megfelelő visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

A külső világítás kikapcsolásakor a ködlámpák is kialszanak.

Ködös, havas időjárás esetén vagy a tetőn túllógó tárgy szállításakor a fényszórók automatikus bekapcsolása módosulhat.

A ködlámpák működését a vezető irányítja: a kijelzőegység kijelzői adnak információt a lámpák bekapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa nem világít).