Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (blokkolásgátló berendezés);

- ESC (dinamikus menetstabilizáló rendszer) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer;

- aktív vészfékezés;

- az emelkedőn való elindulást segítő rendszer;

- hátsókerék-kormányzás.

A következő oldalak egyéb vezetést segítő rendszerek leírását tartalmazzák.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. Nem tolják ki a gépkocsi határait, ne vezessen miattuk gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

ABS (blokkolásgátló rendszer)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. Ezen felül a féktávolság optimális, különösen csúszós útfelületen (szennyezett útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság stb.).

Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Működési rendellenességek:

- A(z) © és a(z) x jelzés kigyullad a műszerfalon a(z) „Ellenőrizze az ABS-t”, a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” és a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet kíséretében: ez azt jelenti, hogy a(z) ABS, a(z) ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- A(z) x, a(z) D, a(z) © és a(z) ® jelzés világít a kijelzőegységen a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.

A fékrendszer részlegesen működik. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni és a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

További, a gépkocsin elhelyezett érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a gépkocsivezető szándékát a gépkocsi valós pályájával, és korrigálja azt, ha szükséges, működtetve a fékrendszert bizonyos kerekeken és/vagy módosítva a motor teljesítményét. A rendszer működésekor a visszajelzőlámpa villog a kijelző-egységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC rendszer működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet jelenik meg és a © valamint a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva. Forduljon márkaszervizhez.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrásegítő azonnal maximális hatást fejt ki, és működteti az ABS-t.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A vészvillogó bekapcsolása

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Fékezést elősegítő rendszer

Gépjárműtől függően, ha hirtelen felengedi a gázpedált, a rendszer előkészíti a fékezést a féktávolság csökkentése érdekében.

Különleges esetek

Sebességtartó használata során:

- ha használja a gázpedált, a gázpedál felengedésekor a rendszer bekapcsolódhat;

- a rendszer nem kapcsolódik ki, ha nem használja a gázpedált.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelző-egységen a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” üzenet jelenik meg és a © visszajelző-lámpa világít.

Forduljon a márkaképviselethez.

Aktív vészfékezés

A radar 1 segítségével a rendszer meghatározza a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságot és a frontális ütközés kockázatának fennállása esetén figyelmezteti a vezetőt. Előfordulhat, hogy a rendszer szándékosan fékez a gépkocsin az ütközés okozta kár minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a radart 1 ne takarja semmi (szennyeződés, sár, hó stb.).

Működés

Vezetés közben (30-140 km/h sebességnél vagy a járműtől függően 150 km/h sebességnél), ha ütközés veszélye áll fenn az elöl haladó járművel, akkor a járműtől függően:

- a visszajelző lámpa pirosan jelenik meg a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében;

vagy

- a 2 kijelzés pirosan jelenik meg a kijelzőegységen és - a gépjárműtől függően - a fejmagasságban lévő kijelzőn, és hangjelzés kíséri.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét.

Ha a figyelmeztetést követően a vezető nem reagál és az ütközés be fog következni, a rendszer fékez.

A rendszer csak a gépkocsi haladási irányával megegyező irányban haladó járműveket észleli. Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a motorkerékpárokat, mivel az ezek által leírt pályát nehéz előre meghatározni.

A rendszer be- és kikapcsolása

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn 3 válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Aktív fékrendszer” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 4 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- a beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Aktív fékrendszer” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 5 OK.

Nyomja meg újra a(z) 5 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

A rendszer letiltásának feltételei

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltókar semleges vagy üres állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- kanyarban.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a műszerfalon felgyullad a lámpa, továbbá megjelenik a „Aktívfék kikapcsolva” üzenet.

Két lehetőség van:

- A rendszer átmenetileg nehézségekkel szembesült (például: az érzékelő sárral, hóval szennyezett stb.); ebben az esetben parkolja le a gépjárművet, és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a sebességmérő kamera érzékelési zónáját. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet megszűnik;

- Ellenkező esetben a problémának más oka van; forduljon a márkaképviselethez.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, fényezés javítása) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Túl erős lehet a fékezés.

Aktív vészfékezés

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer csak a mozgó vagy a mozogni észlelt járműveket veszi figyelembe.

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár, kerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- ha a gépkocsi elejét ütés érte vagy megsérült;

- a gépkocsit vontatják (autómentés).

A funkció megszakítása

Az aktív fékezés bármikor megszakítható a gázpedál gyors benyomásával vagy a kormánykerék kikerülő mozdulatként tett elrántásával.

Ha a vezető a rendszer rendellenes működését észleli, forduljon márkaszervizhez.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem üres állásban van (nem N vagy P helyzet automata sebességváltó esetén), és ha a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen ébernek kell maradnia csúszós vagy rossz minőségű útfelületen és/vagy lejtőn.

Súlyos balesetveszély!

Hátsókerék-kormányzás

Amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ezzel a rendszerrel, haladáskor a rendszer biztosítja a hátsó kerekek vezetési feltételeknek megfelelő kormányzását: kis sebességen javítja a gépkocsi manőverező képességét, nagyobb sebesség esetén hozzájárul a gépkocsi stabilitásához.

Kis sebességgel történő haladás esetén, a hátsó kerekek az első kerekekkel ellentétesen fordulnak el (A ábra) a gépkocsi jobb manőverezhetősége érdekében. Ez városi közlekedés során, kanyargós úton, parkolási manőverek esetén stb. hasznos.

Nagyobb sebességgel haladáskor a hátsó kerekek az elsőkkel azonos irányban fordulnak el (B ábra) a gépkocsi stabilitásának javítása érdekében. Ez jól használható sávváltás során, kanyarodáskor stb.

Megjegyzés: a rendszer konfigurációja (mozgékonyság stb.) a „Multi-sense” menüben kiválasztott üzemmódtól függ (tájékozódjon a 3. fejezet „Multi-sense” című részében).

Működési rendellenességek

- Ha a kijelző-egységen megjelenik a visszajelző-lámpa © a(z) „Ellenőriztesse a kormányszervót” üzenet kíséretében: forduljon a márkaképviselethez.

- Ha a kijelzőegységen megjelenik a visszajelzőlámpa ® a(z) „Kormányszervó hibás” üzenet kíséretében, az a rendszer meghibásodását jelzi.

® kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok figyelembevételével azonnal álljon meg. Forduljon márkaszervizhez.

Az alváz felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például: a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Aktív vészfékezés