Lásd az „Reagenstartály”-ra vonatkozó információkat az 1. fejezetben.

Order: 
380
Image: 
Model: