Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ, KÉZI KAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

A kijelző 4 a kijelzőegységen mutatja a sebességváltó kar 1 helyzetét, vagy a kézi üzemmódban bekapcsolt fokozatot mutatja.

Megjegyzés:: nyomja meg a 2 gombot a P helyzet elhagyásához, vagy hogy a D vagy az N helyzetből az R vagy a P helyzetbe kapcsoljon.

Elindulás

A fokozatválasztó kar 1 P helyzetben, indítsa be a motort.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa 3 nem világít a kijelzőn), vegye ki P állásból.

A fokozatválasztó kar D vagy R állásba kapcsolása kizárólag álló gépkocsinál, lenyomott fékpedál esetén, és a gázpedál felengedett helyzetében történhet.

Vezetés automata üzemmódban

Tegye a kart 1 D állásba.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni, a sebességváltás automatikusan történik a jármű számára legalkalmasabb pillanatban, mert az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és az Ön által választott vezetési stílust is.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Ehhez nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált.

Ez lehetővé teszi, hogy a motor lehetőségeit figyelembe véve az automatika visszakapcsoljon a megfelelő fokozatba.

5 és 6 sebességváltó kapcsolók

A gépkocsi típusától függően az 5 és 6 kapcsolókat fokozatváltáshoz is használhatja, ha a kar D helyzetben van.

5: Váltson alacsonyabb fokozatra.

6: Váltson magasabb fokozatra.

A P, N és R állások a kapcsolók segítségével nem érhetők el.

Megjegyzés: használat közben a kapcsolók közepét, és ne a felső végét nyomja.

Vezetés kézi üzemmódban

Ha D állásban vezet, átválthat kézi üzemmódra a kormánykeréken található 5 és 6 kapcsolók segítségével. A gépkocsi típusától függően két kézi vezetési üzemmód áll rendelkezésre:

- Az „ideiglenes” kézi üzemmód használható a fokozatváltás kényszerítéséhez a két kapcsoló egyikének rövid megnyomásával. A D vezetési üzemmód és az aktuális sebességfokozat megjelenik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a sebességváltó automatikusan visszaáll automata üzemmódra D, ha az aktuális sebességfokozat már nem optimális a járműteljesítményhez, vagy ha nem történt művelet egy kapcsolón egy bizonyos ideig.

- az állandó kézi üzemmód aktiválható valamelyik kapcsoló nyomva tartásával. Az M vezetési mód és a kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység 7 kijelzőjén.

Megjegyzés: térjen vissza automata üzemmódba a jobb oldali kapcsoló nyomva tartásával. Az automata D üzemmód megjelenik a kijelzőegységen.

Minden esetben :

- ha lefelé szeretne váltani, nyomja meg a bal oldali fogantyút;

- ha felfelé szeretne váltani, nyomja meg a jobb oldali fogantyút.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (például a motor kímélése vagy az elektromos menetstabilizáló rendszer ESC működésbe lépése mellett stb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és automatikusan egy másikba kapcsolja a váltót.

A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

Különleges helyzetek

- Ha az út típusa vagy időjárási feltételek (meredek emelkedők, hirtelen lejtő útszakaszok, mély hó, homok vagy sár) megnehezítik az automata üzemmódot, a gépkocsi típusától függően ajánlatos kézi üzemmódra váltani a kapcsolók segítségével. Ez azért szükséges, hogy elkerülje az „automatika” által kezdeményezett állandó sebességváltásokat, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

- Hideg időben, a motor lefulladásának elkerülése érdekében, a P vagy N helyzetből való kivétel előtt várjon néhány másodpercet, mielőtt a kart D vagy Rállásba kapcsolja.

Várakozás a járművel

Amikor a gépkocsi megállt, tartsa a lábát a féken, és tegye a kart P állásba: a sebességváltó üres állásban, a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak.

Győződjön meg arról, hogy az automata parkolófék aktiválva van-e.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépjármű teljes megállása előtt.

A(z) P pozícióba csak teljesen leállított jármű esetén szabad váltani.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Működési rendellenességek

- menet közben, ha a műszerfalon a „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik;

- Automata sebességváltós jármű hibaelhárítása VONTATÁS: autómentés.

Indításkor, ha a kar P állásban ragad a fékpedál lenyomásakor (például az akkumulátor lemerülése esetén), kézzel is kiengedheti a kart a meghajtott kerekek feloldása érdekében. Ehhez akassza ki a gumiharang alját, és nyomja meg a 9 gombot a karon lévő 8 gomb egyidejű megnyomása mellett, a kar feloldásához, és N állásba való váltáshoz.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.