BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy a gépkocsi minden utasa mindig használja a biztonsági övet, még rövidebb távolságra is. Ezenkívül tartsa be annak az országnak az erre vonatkozó előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

Indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére, a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A vezetőülés beállítása

- Jól üljön hátra az ülésben (miután levette kabátját, dzsekijét stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülés pedálokhoz viszonyított távolságát. A beállítás akkor ideális, ha az ülés a lehető legtávolabb van a kormánytól, de a tengelykapcsoló pedált még teljesen be tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyékben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a fejtámla helyzetét. A maximális biztonság érdekében a feje és a fejtámla közötti távolság a lehető legkisebb legyen;

- állítsa be az ülőrész magasságát. Ez lehetővé teszi a legjobb kilátás kialakítását; 

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉS: működés

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

A biztonsági övek beállítása

Dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára.

A vállheveder 1 minél közelebb húzódjon a nyak alsó részéhez anélkül, hogy azt elérné.

A medencét rögzítő heveder 2 feküdjön fel a combokra és a medencére.

Az övek a testhez minél közelebb helyezkedjenek el. Pl.: kerülje a túl vastag ruhákat, a heveder alá beszoruló tárgyakat stb.

Becsatolás

A hevedert lassan, rángatás nélkül húzza ki mindaddig, amíg az öv fémnyelve 3 hallhatóan bekattan a rögzítőházba 5 (a fémnyelv 3 meghúzásával győződjön meg róla, hogy a csat nem old ki).

Ha a heveder megakad, végezzen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öve teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Nyitás

Nyomja meg a gombot 4, és az övtekerő visszahúzza a hevedert. Kísérje a kezével.

ß A vezetőoldali és - gépjárműtől függően - az utasoldali első biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a központi kijelzőn, ha a motor beindításakor a vezető- vagy első utasoldali biztonsági öv (feltéve, hogy az utasülésen ülnek) nincs bekapcsolva. Ha az egyik biztonsági öv nincs bekapcsolva, és a gépkocsi több mint 20 km/h sebességgel halad, a visszajelzőlámpa villog, és hangjelzés hallatszik kb. 120 másodpercen át.

Megjegyzés: az utasoldali ülésre helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a figyelmeztető jelzést.

A nem becsatolt hátsó biztonsági övre figyelmeztető jelzés (gépkocsitól függően)

A ß visszajelzőlámpa kigyullad a központi kijelzőn a motor beindításakor. A gépkocsitól függően ezt kísérheti a 6 grafikon, amely egyenként jelzi a hátsó biztonsági övek bekapcsolási állapotát:

- gépkocsiindításkor;

- ajtónyitáskor;

- egy hátsó biztonsági öv bekapcsolt vagy be nem kapcsolt állapotát.

A(z) 6 ábra magyarázata:

- zöld jelzés: biztonsági övek becsatolva;

- piros jelzés: biztonsági övek nincsenek becsatolva;

- szürke jelzés: a hátsó ülésen nem utaznak.

Ha a hátsó biztonsági övet nem csatolják be, vagy kicsatolják, miközben a jármű körülbelül 20 km/h sebességgel halad, a visszajelzőlámpa villog, és sípoló hangjelzés hallható kb. 30 vagy 120 másodpercen át, a gépkocsi típusától függően.

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a hátsó utasok valóban be vannak-e kötve, és a becsatolt övek kijelzett száma megegyezik-e a hátsó ülésen utazók számával.

Megjegyzés: az első ülések egyikére helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a figyelmeztető jelzést.

Az első biztonsági övek magasságának beállítása

Használja a gombot 7 az öv magasságának beállításához, és úgy állítsa be, hogy a vállheveder az előzőkben ismertetettek szerint haladjon. Nyomja meg a gombot 7, és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet. A beállítás után győződjön meg arról, hogy rendesen rögzítve van-e.

Hátsó oldalsó biztonsági övek 8

Az övek ki- és becsatolása, valamint beállítása ugyanúgy történik, mint az első övek esetében.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek helyzetét és működését.

Hátsó középső biztonsági öv

Lassan húzza ki a hevedert 9.

Kapcsolja az övnyelvet a fekete rögzítőházba 10.

Az alábbi megjegyzések mind az első, mind a hátsó biztonsági övekre vonatkoznak.

- Semmiféle módosítás nem végezhető a visszatartórendszer eredeti elemein: sem az üléseken, sem az öveken, sem pedig ezeknek a rögzítésein. Egyedi kívánságokkal (például gyermekülés beszerelése) forduljon márkaszervizhez.

- Ne használjon olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a hevedernek játéka maradjon (például: ruhacsipesz, klipsz stb.), mert a túl laza biztonsági öv baleset esetén sérüléseket okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a vállheveder sose legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- Amikor visszakerülnek a gépkocsiba hátsó ülések, győződjön meg arról, hogy a biztonsági övek és a csatok megfelelő helyzetben vannak-e, hogy ezáltal megfelelően lehessen használni őket.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen, hogy a biztonsági öv rögzítőházának zónájába ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).