Vissza a listához

ELSŐ ÜLÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az ülőrész beállítása

Az ülés előretolása vagy hátrahúzása

Mozgassa a(z) 1 kapcsolót előre vagy hátra, illetve, a gépkocsitól függően, emelje fel és tartsa úgy a(z) 4 fogantyút az ülés kioldásához. A kívánt helyzetben engedje vissza, és győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően rögzítve van.

Az ülőrész felemeléséhez vagy leengedéséhez

Mozgassa a(z) 1 kapcsolót felfelé vagy lefelé, illetve, a gépkocsitól függően, mozgassa a(z) 5 kart felfelé vagy lefelé a kívánt helyzetbe, ahányszor szükséges.

Az üléstámla beállítása

Az üléstámla dőlésszögének beállítása

Aktiválja a(z) 2 kapcsolót előre vagy hátra, illetve, a gépkocsitól függően, emelje fel a(z) 6 kart, és döntse a háttámlát a kívánt helyzetbe.

A kívánt helyzetben engedje vissza a fogantyút és győződjön meg arról, hogy rendesen van-e rögzítve.

Az ülés deréktámaszának beállítása

Nyomja meg a gomb bal vagy jobb oldalát 3 a rásegítés növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

Nem tanácsos az üléstámlákat túlságosan hátradönteni, mert ez rontja a biztonsági öv hatékonyságát.

A vezető előtt a padlón semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és akadályozhatják azok működését.

Középső könyöktámasz 7

(típustól függően)

A középső könyöktámasz 7 helyzetének beállításához csúsztassa azt előre vagy hátra.

Fűthető ülések

(típustól függően)

Kizárólag fűtött ülésekkel felszerelt járművek

Bekapcsolt gyújtással

- A kívánt ülés kapcsolójának 8 először történő megnyomásával a fűtés magas fokozaton kapcsol be. Mindkét integrált kapcsoló figyelmeztető lámpa világít;

- a kapcsoló újbóli megnyomásával a fűtés alacsony fokozatra kapcsol. Egy integrált figyelmeztető lámpa kigyullad;

- harmadszori megnyomásra a fűtés kikapcsol.

Fűtött és szellőztetett ülésekkel felszerelt járművek

Amíg a motor jár, nyomja meg a(z) 8 gomb megnyomásával megjelenítheti a beállítást a multimédia képernyőn. A(z) 9 megnyomása aktiválja a gépjárművezető vagy az utasok fűtött ülését.

A(z) 10 egyszeri vagy kétszeri megnyomása aktiválja az alacsony vagy a magas szintű ülésfűtést. A visszajelző lámpa világít.

A(z) 8 ismételt megnyomása kikapcsolja az ülésfűtést. A visszajelző lámpák kialszanak.

Működési rendellenességek

Ha működési rendellenességet észlel, a(z) 8 kapcsoló figyelmeztető lámpája az érintett ülésen körülbelül 5 másodperc után kikapcsol. Forduljon márkaszervizhez

Szellőztetett ülések

(típustól függően)

A szellőző funkcióval ellátott ülések szellőző rendszerének működési elve azon alapszik, hogy az utastéri levegőt a jármű légkondicionáló és fűtő funkciójának használata nélkül nyeli el és szállítja. A legjobb teljesítmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy ezt a funkciót mindig a légkondicionálással együtt használja.

Megjegyzés: ez a funkció inaktiválódik, amikor leállítja, majd újra elindítja a motort.

Amíg a motor jár:

- a(z) 8 megnyomásával a beállítás megjelenik a multimédia képernyőn. A(z) 9 megnyomása aktiválja a gépjárművezető vagy az utasok szellőztetett ülését.

- a(z) 11 egyszeri vagy kétszeri megnyomása aktiválja az alacsony vagy a magas szintű ülésszellőztetést. A visszajelző lámpa világít.

- a(z) 8 ismételt megnyomása kikapcsolja az ülésfűtést. A visszajelző lámpák kialszanak.

Működési rendellenességek

Ha működési rendellenességet észlel, a(z) 8 kapcsoló figyelmeztető lámpája az érintett ülésen körülbelül 5 másodperc után kikapcsol. Forduljon márkaszervizhez