Vissza a listához

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSCSÖKKENÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, a rendszer figyelmeztet egy vagy több gumiabroncs nyomáscsökkenésére.

A rendszer be van szerelve, ha a gépkocsiban található egy 1 címke.

Meglétének ellenőrzéséhez nyissa ki a vezetőoldali ajtót.

A berendezés működési elve

Ez a rendszer a kerekek sebességének vezetés közbeni mérésével deríti fel a gumiabroncsok esetleges nyomáscsökkenését.

A visszajelző lámpa  2 folyamatosan világít, így figyelmeztetve a vezetőt, hogy nem elegendő a nyomás (leeresztett kerék, defektes kerék...).

Működési feltételek

A rendszert alaphelyzetbe kell állítani a gumiabroncsok címkéjén szereplő üzemi nyomással. Ellenkező esetben fennáll a kockázata, hogy a rendszer nem ad megbízható figyelmeztetést jelentős nyomáscsökkenés esetén. A GUMIABRONCSOK LEVEGŐNYOMÁSA.

A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen:

- a kerekek felfújását vagy bármilyen, a kerekekre vonatkozó műveletet követően a rendszer alapértékre állítása nem történt meg;

- az alapértékekre rosszul beállított rendszer: az ajánlott nyomásoktól eltérő levegőnyomások;

- a terhelés jelentős módosulása vagy a terhelésnek a gépkocsi egyik oldalát érintő megoszlása;

- hirtelen gyorsulással járó sportos vezetés;

- közlekedés havas vagy csúszós úton;

- közlekedés hólánccal;

- csak egyetlen új gumiabroncs felszerelése esetén;

- a hálózatban nem jóváhagyott gumiabroncsok használata;

-...

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

Ezt a műveletet a gépkocsi álló helyzetében kell elvégezni:

- minden felfújást vagy a gumiabroncsok nyomásának újbóli beállítását követően;

- amikor a megadott gumiabroncs-nyomás értékét a használat körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani;

- kerékcsere után;

- a defektjavító készlet használatát követően;

- a kerekek egymással való felcserélése után (ez a gyakorlat semmilyen esetben sem tanácsos).

Mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőriztük mind a 4 gumiabroncs nyomását.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét.

Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtásnál, a gépkocsi álló helyzetében:

- nyomja meg röviden a 4 gombot annyiszor, ahányszor szükséges a „Gépkocsi” lap megjelenítéséhez (vagy a gépkocsi típusától függően az Információ oldal megjelenítéséhez);

- nyomja meg röviden az 5 vagy 6 gombot a gumiabroncsok nyomását alaphelyzetbe állító oldal eléréséhez;

- tartsa lenyomva a 7 OK gombot az újraindításhoz.

A(z) „Ha a nyomás OK [nyomva tartani]” üzenet körülbelül öt másodpercig tartó kijelzése arról tájékoztat, hogy a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állításának kérése figyelembe lett véve.

Az érték beállítása néhány percnyi menet után megtörténik. A(z) „Művelet befejezve” üzenet azt jelzi, hogy a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alaphelyzetbe állítása befejeződött.

Kijelzés

A kijelző 3 a kijelzőegységen tájékoztat a gumiabroncsokhoz kapcsolódó esetleges problémákról (leeresztett kerék, defekt stb.).

„Guminyomást ell. + visszaállítani”

A visszajelző-lámpa a(z) „Guminyomást ell. + visszaállítani” üzenet kíséretében folyamatosan világít. Azt jelzik, hogy legalább az egyik kerék leeresztett vagy defektes.

Leeresztés esetén fújja fel újra az érintett gumiabroncsot.

Defekt esetén cserélje ki, vagy forduljon márkaszervizhez.

Ellenőrizze, és állítsa be hidegen a négy gumiabroncs nyomását, és kezdje meg a gumiabroncsnyomás referenciaértékének alapértékre állítását.

A figyelmeztető lámpa kialszik a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állításának megkezdését követően.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli, ha a gumiabroncs nyomása hirtelen csökken le (például defekt esetén).

„TPW nem működik

A visszajelzőlámpa több másodpercen keresztül villog, majd folyamatosan világít a „TPW nem működik” üzenet kíséretében.

Azt jelzik, hogy a gépkocsi a négy kerék méretétől eltérő méretű pótkerékkel van ellátva, és az fel van szerelve a gépkocsira.

„TPW-t ellenőrizni

A visszajelzőlámpa több másodpercen keresztül villog, majd folyamatosan világít a „TPW-t ellenőrizni” üzenet kíséretében.

Az üzenet mellett a visszajelzőlámpa © jelez.

A rendszer rendellenes működését jelzik, forduljon márkaszervizhez.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomást hidegen kell beállítani (tájékozódjon a vezető oldali ajtó belső részére ragasztott címkén).

Ha az ellenőrzést nem lehetséges hidegen végezni, a megadott értéket növelje meg 0,2 - 0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen ki levegőt!

A gumiabroncsok felfújását vagy nyomásuk újbóli beállítását követően minden esetben indítsa el a gumiabroncsnyomás referenciaértékének újrabeállítását.

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Csak a hálózatban jóváhagyott berendezéseket használja, ellenkező esetben a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen. GUMIABRONCSOK.

Minden egyes kerék/gumiabroncs-cserét követően újból állítsa be a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állítását.

Pótkerék

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, állítsa be újra a gumiabroncsokat, és kezdje meg a gumiabroncsnyomás-referenciaértékének alapértékre állítását.

Gumiabroncs-javító aeroszolok és defektjavító készlet

Csak a hálózatban jóváhagyott berendezéseket használja, ellenkező esetben a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen. DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET.

A defektjavító készlet használata után állítsa be újra a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a megadott gumiabroncsnyomás értékének újra beállítását.

KERÉKNYOMÁS-ELLENŐRZŐ RENDSZER