Vissza a listához

AUTOMATA PARKOLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A gépkocsi lökhárítójába épített, 3 nyilakkal jelölt ultrahangos érzékelőkkel ez a funkció segít hozzáférhető parkolóhelyeket találni, és segíti a parkolási műveletet.

Vegye le a kezét a kormányról, csak az alábbiakat vezérelje:

- a gázpedált;

- a fékpedált;

- a sebességváltó kart.

Az irányítást a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Üzembe helyezés

Járó motor mellett, a jármű álló helyzetében vagy kevesebb, mint 30 km/h sebességgel haladva:

- nyomja meg a kapcsolót 2. Bekapcsol a 2 kapcsolóba épített figyelmeztető lámpa, és megjelenik a A képernyő a multimédia képernyőn1;

- kapcsolja be az irányjelzőket azon az oldalon, amerre parkolni szeretne.

Különleges funkciók

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 3 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

A manőver kiválasztása

A rendszer négyféle manővert képes végrehajtani:

- a gépkocsi leparkolása az úttal párhuzamosan;

- a gépkocsi leparkolása két jármű közé 90°-os szögben;

- a gépkocsi leparkolása srégen kialakított parkolóhelyre;

- kiállás a gépkocsival az úttal párhuzamos parkolóhelyről.

1 multimédia képernyőn válassza ki az elvégzendő műveletet.

Megjegyzés: a gépkocsi indításakor vagy a rendszer segítségével sikeresen végrehajtott úttal párhuzamos parkolási manőver után a rendszer által alapértelmezetten felajánlott manőver az úttal párhuzamos parkolóhelyről történő kiállás. Egyéb esetekben az alapértelmezett manőver beállítható a multimédia képernyőn 1. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

A rendszer indítását a parkolást segítő rendszer bekapcsolása, és az adott funkcióval felszerelt járművek esetén a tolatókamera bekapcsolása kíséri, hogy segítséget nyújtson a vezetőnek a manőver vizualizálásában. PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER, TOLATÓKAMERA

Működés

Parkolás

Amíg a gépkocsi sebessége 30 km/óránál kisebb, a rendszer keresi a szabad parkolóhelyeket a vezető által választott oldalon.

Megjegyzés: ha a másik oldalon van szabad parkolóhely, kapcsolja be a másik oldali irányjelzőt, hogy a rendszer a másik oldalon keressen parkolóhelyet.

Amikor a rendszer helyet talált, az megjelenik a multimédiás képernyőn, és egy kisbetűs „P” jelzi. Vezessen lassan, az irányjelzők pedig azon az oldalon legyenek bekapcsolva, ahol szabad parkolóhely van mindaddig, amíg a(z) „Álljon meg” üzenet meg nem jelenik és egy hangjelzés nem hallatszik.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem teszi feleslegessé a vezető éberségét, valamint a vezető felelősségét a manőverek során (minden pillanatban legyen fékezésre kész).

A helyet ez után egy nagybetűs „P” jelzi a multimédia képernyőn.

- Állítsa meg a gépkocsit;

- kapcsoljon hátramenetbe.

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- Engedje el a kormánykereket;

- kövesse az 1 többfunkciós képernyőn megjelenő utasításokat.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

Kiállás az úttal párhuzamos parkolóhelyről

- Nyomja meg röviden a 2 gombot;

- Válassza a „Kiállás

úttal párhuzamos parkolóhelyről” üzemmódot;

- irányjelző bekapcsolása

azon az oldalon, amerre szeretne

kiállni a gépkocsival;

- tartsa nyomva a

2 gombot (körülbelül két másodpercig).

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- Engedje el a kormánykereket;

- végezze el az első és hátsó manővereket az 1 multimédia képernyőn megjelenő utasítások, valamint a parkolást segítő rendszer riasztásai alapján.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7  km/óránál.

Ha a gépkocsi a parkolóhelyről való kiálláshoz megfelelő pozícióban van, a figyelmeztető lámpa eltűnik a kijelzőegységről, és egy hangjelzés és egy üzenet jelenik meg az 1 multimédia képernyőn, amely megerősíti a manőver befejeződését.

Manőverezés közben a kormánykerék gyorsan foroghat: ne tegye a kezét a belső oldalára, és győződjön meg róla, hogy semmi sincs beakadva a szerkezetbe.

A manőver megszakítása/folytatása

A manőver a következő esetekben szakítódik meg:

- Ön megfogja a kormánykereket;

- a gépkocsi túl sokáig van álló helyzetben;

- a gépkocsi pályáján valamilyen tárgy akadályozza a manőver befejezését;

- a motor leáll;

- egy ajtó vagy a csomagtérajtó kinyílik.

2 gomb visszajelző lámpája kikapcsol, és a figyelmeztető lámpa eltűnik a kijelzőegységről, valamint egy hangjelzés megerősíti, hogy a manővert felfüggesztették. A manőver felfüggesztésének oka megjelenik az 1 multimédia képernyőn.

Győződjön meg a következőkről:

- elengedte a kormánykereket;

és

- az összes ajtó és a csomagtartó zárva van;

és

- semmilyen akadály ne legyen a haladás útjában;

és

- a motor be van indítva.

Ha a 2 gomb visszajelző lámpája villog, ez azt jelzi, hogy a rendszer készen áll a manőver folytatására.

A manőver folytatásához tartsa nyomva a 2 gombot. A 2 gomb visszajelzőlámpája felgyullad, és a megjelenik a kijelzőegységen.

Kövesse az 1 multimédiás képernyőn megjelenő utasításokat.

A manőver visszavonása

A manőver a következő esetekben szakad meg:

- a gépkocsi sebessége átlépte a 7 km/órát;

- ha megnyomja a kapcsolót 2;

- a gépkocsival egy manőver során több mint 10 előre-hátra mozdulatot tett;

- a parkolást segítő rendszer érzékelőit takarja valami (pl. piszok);

- a gépkocsi kerekei kipörögtek;

- a manőver túl sokáig volt felfüggesztve.

2 gomb visszajelzőlámpája kikapcsol, és a visszajelzőlámpa eltűnik a kijelzőegységről, valamint egy hangjelzés megerősíti, hogy a manőver megszakadt. A manőver megszakításának oka megjelenik az 1 multimédia képernyőn.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. Ügyeljen arra, hogy a manőver megfeleljen a helyi, hatályos közlekedési szabályoknak.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie vezetés közben az esetlegesen hirtelen bekövetkező eseményekre: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka, vonóhorog stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják az érzékelők helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, külső burkolat módosítása stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos feltételek megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Hibás téves riasztás veszélye.

A rendszer működésének korlátai

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az érzékelők holtterében található objektumokat.

- Mindig végezzen szemmel ellenőrzést, hogy a rendszer által javasolt parkolóhely biztosan szabad-e és a parkolást nem akadályozza-e semmi.

- A rendszert nem szabad utánfutó vontatásakor használni, vagy amikor vontatási vagy teherszállítási rendszer van a gépkocsiban vagy a gépkocsi környezetében.