BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy a gépkocsi minden utasa mindig használja a biztonsági övet, még rövidebb távolságra is. Ezenkívül tartsa be annak az országnak az erre vonatkozó előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

Indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére, a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A vezetőülés beállítása

- Helyezkedjen el úgy az ülésen, hogy a háta végig támasztva legyen (miután levette kabátját, dzsekijét stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülést a pedálok függvényében. Annyira tolja hátra az ülését, hogy a pedálokat még teljesen ki tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyökben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a fejtámla helyzetét. A maximális biztonság érdekében a feje és a fejtámla közötti távolság a lehető legkisebb legyen;

- állítsa be az ülőrész magasságát. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy kiválassza azt az üléspozíciót, amely a lehető legjobb kilátást biztosítja; 

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉS: működés

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

A biztonsági övek beállítása

Dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára.

A vállheveder 1 minél közelebb húzódjon a nyak alsó részéhez anélkül, hogy azt elérné.

A medencét rögzítő heveder 2 feküdjön fel a combokra és a medencére.

Az övek a testhez minél közelebb helyezkedjenek el. Pl.: kerülje a túl vastag ruhákat, a heveder alá beszoruló tárgyakat stb.

Becsatolás

A hevedert lassan, rángatás nélkül húzza ki mindaddig, amíg az öv fémnyelve 3 hallhatóan bekattan a rögzítőházba 5 (a fémnyelv 3 meghúzásával győződjön meg róla, hogy a csat nem old ki).

Ha a heveder megakad, végezzen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öve teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Nyitás

Nyomja meg a gombot 4, és az övtekerő visszahúzza a hevedert. Kísérje a kezével.

ß A vezetőoldali és - gépjárműtől függően - az utasoldali első biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a központi kijelzőn, ha a gyújtás bekapcsolásakor a vezető- és/vagy az első utasoldali biztonsági öv nincs bekötve (amennyiben az utasülésben ülnek).

A gépkocsitól függően, ha az ülésben ülnek, és ezek a biztonsági övek nincsenek becsatolva vagy kioldódnak, miközben a gépkocsi körülbelül 20 km/h feletti sebességgel halad, a ß visszajelző lámpa villog, és körülbelül 120 másodpercig hangjelzés hallatszik.

Megjegyzés: gépkocsitól függően az utasoldali ülésre helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a figyelmeztető jelzést.

A nem becsatolt hátsó biztonsági övre figyelmeztető jelzés (gépkocsitól függően)

A gyújtás bekapcsolásakor a(z) 6 ábra megjelenik a kijelzőegységen Ez minden alkalommal tájékoztatja a gépkocsivezetőt az egyes hátsó biztonsági övek becsatolási állapotáról:

- a gyújtás ráadásakor;

- bármelyik ajtó nyitásakor;

- egy hátsó biztonsági öv bekapcsolt vagy be nem kapcsolt állapotát.

A(z) 6 ábra magyarázata:

- zöld jelzés: biztonsági övek becsatolva;

- piros visszajelző lámpa: az ülésen ülnek, és a biztonsági öv nincs bekötve;

- szürke jelzés: a hátsó ülésen nem utaznak.

A gyújtás bekapcsolásakor a központi kijelzőn a(z) ß figyelmeztető lámpa is világít, ha a hátsó ülés foglalt, és a biztonsági öv nincs bekapcsolva.

Ha a jármű sebessége kisebb mint körülbelül 20 km/h, akkor a ß visszajelzőlámpa jelenik meg a központi kijelzőn, ha a hátsó ülésen ülnek és a biztonsági öv nincs bekapcsolva.

Ezt a 6 szimbólum kíséri, amely körülbelül 60 másodpercre jelenik meg minden alkalommal, amikor az egyik hátsó biztonsági övet be- vagy kikötik.

Amikor a jármű sebessége meghaladja a körülbelül 20 km/h-t, ha az egyik hátsó biztonság ki van kötve, vagy kikötik menet közben:

- a(z) ß visszajelzőlámpa villog a központi kijelzőn;

és

- körülbelül 120 másodpercig sípoló hang hallható;

és

- a 6 szimbólum körülbelül 180 másodpercig megjelenik, és az érintett ülés szimbóluma pirossá változik.

Mindig győződjön meg arról, hogy a hátsó utasok megfelelően be vannak-e kötve, és a becsatolt övek kijelzett száma megegyezik-e a hátsó ülésen utazók számával.

Megjegyzés: bizonyos esetekben ezek a figyelmeztető jelzések a jármű típusától függően akkor is aktiválódhatnak, ha egy tárgyat helyeznek az egyik hátsó ülésre.

Az első biztonsági övek magasságának beállítása

Használja a gombot 7 az öv magasságának beállításához, és úgy állítsa be, hogy a vállheveder az előzőkben ismertetettek szerint haladjon. Nyomja be a gombot 7 és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet. Ha a beállítás megtörtént, ellenőrizze a megfelelő rögzítettséget.

Hátsó oldalsó biztonsági övek 8

Az övek ki- és becsatolása, valamint beállítása ugyanúgy történik, mint az első övek esetében.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek helyzetét és működését.

Hátsó középső biztonsági öv

Lassan húzza ki a hevedert 9.

Kapcsolja az övnyelvet a fekete rögzítőházba 10.

Az alábbi megjegyzések mind az első, mind a hátsó biztonsági övekre vonatkoznak.

- Szigorúan tilos az eredeti utasbiztonsági rendszer elemeit - az öveket, az üléseket és azok rögzítéseit - módosítani. Egyedi kívánságokkal (például: gyermekülés beszerelése) forduljon a márkaképviselethez.

- Ne használjon olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a hevedernek játéka maradjon (például: ruhacsipesz, klipsz stb.), mert a túl laza biztonsági öv baleset esetén sérüléseket okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a vállheveder sose legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- Amikor visszakerülnek a gépkocsiba hátsó ülések, győződjön meg arról, hogy a biztonsági övek és a csatok megfelelő helyzetben vannak-e, hogy ezáltal megfelelően lehessen használni őket.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen, hogy a biztonsági öv rögzítőházának zónájába ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).