Vissza a listához

A KÖVETÉSI TÁVOLSÁGRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2 radar és az 1 kamera információi alapján ez a funkció tájékoztatja a vezetőt a gépkocsi és az előtte haladó gépkocsi közötti távolságról időben kifejezve, a két gépkocsi közötti biztonságos követési távolság betartása végett.

Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a szélvédőt és a lökhárítót semmi nem takarja (piszok, sár, hó, párásodás stb.).

A funkció akkor aktív, ha a gépkocsi körülbelül 30 km/h és 200 km/h közötti sebességgel halad.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A funkció be/kikapcsolása

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik 3

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az „ON” vagy „OFF” opciót.

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 4 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 5 vagy 6 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 7 OK;

- nyomja meg a 5 vagy 6 gombot többször a „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 7 OK;

- nyomja meg a 5 vagy 6 gombot többször a „Követő rendszer” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 7 OK;

- Nyomja meg újra az 7 OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A jármű minden egyes indításakor a funkció a motor legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja működését.

Működés

A funkció bekapcsolt állapotában a 8 jelző megjelenik a kijelzőegységen, és tájékoztatja a vezetőt a gépkocsi és az előtte haladó gépkocsi közötti távolságról.

- A (szürke): a funkció nem működőképes;

- A (zöld): nincs észlelt jármű;

- B (zöld): az időintervallum körülbelül 2 másodperc vagy annál több (a két jármű közötti távolság a gépkocsi sebességének megfelelő);

- C (narancs): az időintervallum körülbelül 1 és 2 másodperc között van (a két jármű közötti távolság kicsi);

- D (piros): az időintervallum körülbelül 1 másodperc vagy annál kevesebb (a két jármű közötti távolság nagyon kicsi).

Ha a két gépkocsi közötti távolság időben kifejezve kevesebb mint körülbelül 0,5 másodperc, a 8 jelző és a D kijelző pirosan villog a kijelzőegységen a „-.- s” jellel együtt.

Az időintervallumot bizonyos körülmények között nem lehet megjeleníteni:

- kanyarban;

- sávváltáskor;

- ha a gépkocsi előtti jármű elég messze, vagy a radar vagy kamera hatótávolságán kívül halad.

A mérés eredménye tájékoztatásképpen jelenik meg: a rendszer nem hajt végre semmilyen beavatkozást a gépkocsin.

A funkció sem városi forgalomban, sem dinamikus vezetéskor (kanyarok, gyorsítások, hirtelen fékezések stb.) nem használandó, hanem akkor, ha stabilak a haladási körülmények.

A funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

A radar vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő- és/vagy lökhárítómódosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (csere, javítás, szélvédő- és/vagy lökhárítómódosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

- szennyeződés a szélvédőn vagy lökhárítón (kosz, üveg, hó, párásodás stb.);

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- rossz a kontraszt a gépkocsi és az azt körülvevő terület között (pl. fehér gépkocsi egy havas területen stb.);

- vakító körülmények (vakító napsütés, szembejövő gépkocsik fényszórói stb.);

- ha az út keskeny és kanyargós (éles kanyarok stb.)

Hibás téves riasztás veszélye.

KÖVETÉSI TÁVOLSÁGRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER