Vissza a listához

MOTOROLAJSZINT: utántöltés, feltöltés, olajcsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Utántöltés/feltöltés

A jármű legyen vízszintes talajon, álló és hideg motorral (például az aznapi első elindulás előtt).

- vegye le a zárósapkát 1;

- töltse fel a szintet („mini” és „maxi” kapacitás között a mérőműszeren, 2 és 0,9 és 2 liter között a motor szerint);

- várjon 20 percet, amíg az olaj a helyére folyik;

- Ellenőrizze újra az olajszintet a pálcával 2 (lásd előbb).

A szint leolvasása után ügyeljen arra, hogy a mérőpálcát ütközésig benyomja vagy a szintjelző-zárósapkát teljesen rácsavarja.

Az olajszint ne haladja meg a maxi szintet, és ne felejtse el visszatenni a zárósapkát 1 és a mérőpálcát 2.

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű vagy A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

Motorolaj hozzáadása

Használjon csövet, vagy védje a betöltőnyílás területét, hogy a motorolaj ne kerüljön a motortér valamelyik felforrósodott elemére vagy érzékeny alkatrészére (pl. elektromos alkatrészek).

Tűzveszély.

Motorolajcsere

Gyakoriság: kövesse a „Jótállás és karbantartás” c. füzet utasításait.

Feltöltési mennyiség

Kövesse a gépkocsi karbantartási dokumentumában foglalt utasításokat vagy vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel. Mindig a szintjelző pálca segítségével ellenőrizze a motorolajszintet, az előzőekben meghatározottak szerint (soha nem lehet a pálca „minimum” jelzése alatt, sem a pálca „maximum” jelzése fölött).

A motorolaj minősége

Kövesse a karbantartási dokumentum uta- sításait.

Ha az olajszint feltűnően vagy ismétlődően alacsony, forduljon márkaszervizhez.

Az olajszint feltöltése és/vagy ellenőrzése: az olajszint feltöltésekor vagy ellenőrzésénél ügyeljen arra, hogy ne szivárogjon olaj a motor alkatrészeire.

Ne felejtse el megfelelően lezárni a kupakot és visszahelyezni az olajszintmérő pálcát, hogy megakadályozza az olaj kifröccsenését a motor forró alkatrészeire.

Tűzveszély.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély.

A maximum motorolajszint túllépése

A maximális feltöltési szintet tilos túllépni, mivel tönkremehet a motor és a katalizátor.

Ha a maximum olajszintet túllépte, ne indítsa be a gépkocsit, vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Ne járassa a motort zárt térben! A kipufogógázok mérgezőek.

Az olaj leeresztése: ha melegen akarja leereszteni az olajat, legyen óvatos, mert a forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat.

A FOLYADÉKSZINTEK ELLENŐRZÉSE