Vissza a listához

STOP AND START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti. A gépkocsi beindításakor a rendszer automatikusan bekapcsol. A rendszer leállítja (készenléti állapotba kapcsolja) a motort, amikor a gépkocsi megáll vagy alacsony sebességgel halad (közlekedési dugó, forgalmi jelzőlámpa stb. miatt). A pontos beállítás a gépkocsitól függ.

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad;

- a sebességváltó D, M vagy N állásban van;

és

- a fékpedál (elég erősen) benyomva;

A járműtől függően, ha a visszajelzőlámpa villog, és a(z) „Nyomja erősebben a féket” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, ez azt jelzi, hogy a fékpedált nem nyomták le eléggé;

és

- a gázpedál nincs benyomva;

és

- ha a jármű sebessége legalább körülbelül egy másodpercre nullára csökken, vagy rögtön, amint a jármű sebessége körülbelül 5 km/h alá csökken (gépkocsitól függően).

A motor készenléti üzemmódban van, ha P állásba van kapcsolva, vagy ha behúzott parkolófékkel, felengedett fékpedállal N állásba van kapcsolva.

a visszajelzőlámpa folyamatosan világít a kijelzőegységen, figyelmeztetve Önt a motor készenléti üzemmódba kerüléséről.

A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

Ha a motor készenlétbe kapcsol, akkor a kormányszervo működése megszűnhet.

Ebben az esetben ismét működésbe lép, ha a motor nincs készenlétben, vagy a jármű sebessége meghaladja az 1 km/h-t (lejtmenet, lejtő stb.).

A motor készenléti állapotában az automata parkolófék (gépkocsitól fűggően) nem húz be automatikusan.

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelző-egységen).

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot) A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

A fékpedál enyhe megnyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit.

A motor készenléti állapotának megszüntetése

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

vagy

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

- engedje fel a fékpedált, tegye D vagy M állásba a kart;

vagy

- fékpedál felengedve, N állás kiválasztva, parkolófék kioldva;

vagy

- a fékpedált ismét lenyomják, P állás vagy N állás kiválasztva, behúzott parkolóféknél;

vagy

- R állás kiválasztva;

vagy

- a gázpedál le van nyomva;

vagy

- manuális üzemmódban a sebességváltó kapcsolók be vannak kapcsolva.

Az üzemanyagtartály megtöltéséhez a motort le kell állítani (nem elég készenléti állapotba helyezni): le KELL állítania a motort A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

„AUTOHOLD” funkció aktivált „AUTOHOLD” FUNKCIÓ, a fékpedál felengedhet, és a motor készenléti állapotban marad.

A motor készenléti állapotból való kilépéséhez felengedett fékpedál mellett nyomja meg a gázpedált.

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva;

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a tengerszint feletti magasság túl nagy;

- a lejtő túl meredek az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik számára;

- aktiválódik a „Jó kilátás” funkció AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ;

- a motor nincs eléggé bemelegedve;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

-...

A gépkocsitól függően a(z) visszajelző lámpa megjelenik a kijelzőegységen. Ez a visszajelzőlámpa arra figyelmeztet, hogy a motor készenléti üzemmódja nem elérhető.

A visszajelzőlámpa és egy üzenet jelenik meg a kijelzőegységen:

- „Akkutöltés optimalizálása” az akkumulátortöltés elősegítéséhez;

- „Hőkomfort előnyt élvez” a légkondicionálás elősegítéséhez;

- „Járó motor előny ben részesítve” a motorműveletek elősegítéséhez.

Kapcsolja ki a Stop and Start funkciót, amikor a motortérben dolgozik.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- aktiválódik a „Jó kilátás” funkció AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A járműtől függően a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen, hogy figyelmeztesse a motor automatikus újraindítására.

A járműtől függően, a(z) visszajelzőlámpa a következő üzenettel jelenhet meg a kijelzőegységen:

- „Akkutöltés optimalizálása” az akkumulátortöltés elősegítéséhez;

- „Hőkomfort előnyt élvez” a légkondicionálás elősegítéséhez;

- „Járó motor előny ben részesítve” a motorműveletek elősegítéséhez.

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot) A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a rendszer kikapcsolásához. A kijelzőegységen megjelenik a(z) „Stop & Start nem aktív” üzenet és a(z) 1 gyújtási visszajelzőlámpa bekapcsol.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A(z) „Stop & Start aktív” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, és a 1 kapcsoló eltűnik.

A rendszer automatikusan újra bekapcsol a jármű minden egyes, indítógombbal történő indítása során A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

Működési rendellenességek

Amikor a kijelzőegységen megjelenik a „Stop & Start ellenőrizendő” üzenet, és a 1 gombba beépített visszajelzőlámpa kigyullad, akkor a rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon márkaszervizhez.

Különlegesség: a motor készenléti állapotában nyomja meg a 1 gombot a motor automatikus újraindításához.

STOP&START RENDSZER