VONTATÁS: autómentés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A vontatás elvégzése előtt állítsa a sebességváltót üres állásba (N helyzet az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén), oldja fel a kormányzárat, majd engedje fel a rögzítőféket.

A kormányzár kioldása

Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, állítsa ON 2 helyzetbe, vagy - a gépkocsi típusától függően -, ha a kártya Önnél van, tartsa lenyomva körülbelül két másodpercig a motor indítógombját.

Állítsa vissza a kart üres állásba (N állás automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén).

A kormányzár kinyílik, a gépkocsi segédberendezés funkciói táplálást kapnak: használhatja a jármű jelzőfényeit (irányjelzők, féklámpák stb.). Éjszaka a gépjárművet ki kell világítani.

Gépkocsitól függően a vontatás befejeztével nyomja meg kétszer a motor indítógombját (akkumulátor lemerülésének a veszélye).

A vontatás hatályos szabályait feltétlenül tartsa be. Ha a vontatást Ön végzi, a gépjárműve által vontatható tömeget nem lépheti túl. TÖMEGADATOK (KG).

Automata sebességváltóval rendelkező gépkocsi vontatása, mechanikus kar

A gépjárművet platón vagy felemelt első kerekekkel vontatva szállítsa.

Kivételesen keréken is vontatható, csak előremenetben, a sebességváltó semleges N (üres) állásában, legfeljebb 80 km távolságra, maximum 25 km/óra sebességgel.

Indításkor, ha a választókar a P állásból a lenyomott fékpedál ellenére sem vehető ki, akkor lehetőség van arra, hogy kézzel szabadítsa ki azt, a meghajtott kerekek feloldása érdekében.

Ehhez akassza ki a gumiharang alját, és nyomja meg a 2 gombot a karon lévő 1 gomb egyidejű megnyomása mellett, a kar feloldásához.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

Vontatás közben hagyja a kártyát a gépkocsiban.

A kormányzár bekapcsolódásának veszélye.

Vontatáshoz kizárólag az első vontatási pontokat 3 és a hátsó vontatási pontokat 7 használja (soha ne a féltengelyt vagy a gépjármű egyéb részeit). A vonószemek kizárólag vízszintes vontatásra alkalmasak. Segítségükkel soha ne kísérelje meg - akár közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi felemelését.

Hozzáférés a vontatási pontokhoz

Első vontatási pont

Nyomja meg a(z) A részt, majd húzza meg a(z) B részt. Használjon csavarhúzót vagy valamilyen hasonló eszközt a fedél kinyitásához 4.

Hátsó vontatási pont

Nyomja meg a(z) C részt, majd húzza meg a(z) D részt. Használjon csavarhúzót vagy valamilyen hasonló eszközt a fedél kinyitásához 6.

Csavarja be a vonószemet 5 teljesen: először kézzel ütközésig, majd a kerékcsavarkulccsal vagy valamilyen hasonló eszközzel húzza meg.

Csak a szerszámkészletben található vonószemet 5 használja. SZERSZÁMOK

Leállított motor esetén a kormányszervo és a fékszervo nem működik.

Soha ne hagyja széjjel a szerszámokat a gépjárműben, ezek fékezéskor elszabadulhatnak.

Ellenőrizze, hogy a vonószem megfelelően van-e felcsavarozva.

Ellenkező esetben fennáll a vontatott tárgy elvesztésének veszélye.

- Merev vonórudat használjon. Kötél vagy kábel használata esetén (amikor ez megengedett), szükséges, hogy a vontatott jármű fékezhető legyen.

- Nem lehet vontatni olyan járművet, amelynek az úton való haladási képessége megváltozott.

- Kerülje a vontatás során a gyors gázadást vagy hirtelen fékezést, károsodhat a gépjármű.

- Minden esetben ajánlott, hogy ne lépje túl 25 km/h sebességet.