Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ, ELEKTRONIKUS KAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronikus váltókart1

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

P : parkolás, gomb 2

Az 3 jelzőfény megjeleníti a sebességfokozatot.

A kijelzőegységen a következő szimbólumok tájékoztatják:

4: a beállított sebességfokozat állása;

5 : az aktuális fokozatból az 1 váltókar egy fokozattal előre vagy hátra történő mozgatásával elérhető fokozat;

6 : az aktuális fokozatból az 1 váltókar két fokozattal előre vagy hátra történő mozgatásával elérhető fokozat.

5 vagy 6 szimbólumok jelennek meg a választható fokozatokat jelezve. Ha hiányoznak ezek a szimbólumok, az azt jelzi, hogy az aktuális pozícióból nem választhatók az adott fokozatok.

Egyszeri gombnyomásos választó

Mozgassa az 1 választókart egy vagy két fokozattal előre vagy hátra a kívánt fokozat kapcsolásához (R, N vagy D) majd engedje el a kart, hogy visszatérjen egy stabil fokozatba.

A kiválasztott fokozat megjelenik a kijelzőegységen a fokozat előtti 4 visszajelzőlámpával.

Ha bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a váltást az egyik helyzetből egy másikba, a kérelmezett pozíció villog a kijelzőegységen.

P állásba kapcsolás

A gépkocsi álló helyzetében, járó motorral és bekapcsolt gyújtás mellett nyomja meg a gombot 2 a P állásba kapcsoláshoz. A gomb 2 visszajelző lámpája narancssárgán gyullad ki a sebességváltó Parkoló állásba kapcsolása után.

P állásból másikba kapcsolás

Álló gépjármű és járó motor mellett, nyomja be a fékpedált és mozgassa a fokozatválasztót 1 előre vagy hátra a kívánt helyzettől függően. A 2 gomb visszajelzőlámpája kikapcsol.

Ha a fékpedál nincs benyomva, a(z) „Féket lenyomni” üzenet és a visszajelzőlámpa megjelennek a kijelzőegységen.

Megjegyzés :

- Ha a vezető kinyitja a vezetőoldali ajtót, hogy kiszálljon a gépkocsiból, és a gépkocsi P állásban, hangjelzés hallatszik és a „P fokozat nincs kiválasztva” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

- A visszajelző lámpa minden alkalommal kigyullad, amikor rá kell lépni a fékpedálra az automata sebességváltó fokozatának átváltásához.

Üres állásba kapcsolás

A gépkocsi álló helyzetében és járó motor mellett, az N helyzet kiválasztásához mozgassa a fokozatválasztó kart 1 egy bevágással előre vagy hátra az aktuális sebességfokozatnak megfelelően.

Mielőtt elhagyja a gépkocsit, ellenőrizze, hogy a kijelzőegységen a visszajelzőlámpa P és a gombba 2 épített visszajelzőlámpa világít.

A gépkocsi elgurulhat.

Vezetés automata üzemmódban

A gépkocsi álló helyzetében és járó motor mellett, mozgassa a fokozatválasztó kart 1 két bevágással hátra a D helyzetbe kapcsoláshoz.

Ha a feltételek valamelyike nem teljesül, D villog körülbelül 5 másodpercen keresztül, és a(z) „Féket lenyomni” üzenet körülbelül 15 másodpercig megjelenik a kijelzőegységen.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Megjegyzés: járó motor mellett, ha a jármű sebessége 0 és 8 km/h közötti, és ha az aktuális fokozat N vagy R, meg kell nyomnia a fékpedált a D fokozatba kapcsoláshoz. Ez a parkolási manőverek során hasznos, amikor többször kell az előre- és a hátramenet között váltani.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Előzés céljából mindig válthat lefelé a bal oldali kapcsoló megnyomásával.

Hátramenetbe kapcsolás

A gépkocsi álló helyzetében és járó motor mellett, mozgassa a fokozatválasztó kart 1 két bevágással előre az R helyzetbe kapcsoláshoz.

Ha nincs benyomva a fékpedál, akkor: hangjelzés hallatszik, az R állás kijelzése villog körülbelül 5 másodpercen keresztül a kijelzőegységen látható ábrán, és a(z) „Féket lenyomni” üzenet körülbelül 15 másodpercig megjelenik.

Megjegyzés: járó motornál, ha a gépkocsi 0 és 8 km/h közötti sebességgel halad, és a sebességváltó N vagy D állásban van, nem szükséges rálépni a fékpedálra a R fokozat kapcsolásához. Ez a parkolási manőverek során hasznos, amikor többször kell az előre- és a hátramenet között váltani.

Sebességváltó kapcsolók 7 és 8

A gépkocsi típusától függően az 7 és 8kapcsolókat fokozatváltáshoz is használhatja, ha a kar D helyzetben van.

7: Váltson alacsonyabb fokozatra.

8: Váltson magasabb fokozatra.

A P, N és R állások a kapcsolók segítségével nem érhetők el.

Vezetés kézi üzemmódban

Ha D állásban vezet, átválthat kézi üzemmódra a kormánykeréken található 7 és 8 kapcsolók segítségével. A gépkocsi típusától függően két kézi vezetési üzemmód áll rendelkezésre:

- az „ideiglenes” kézi üzemmód használható a fokozatváltás kényszerítéséhez a két kapcsoló egyikének rövid megnyomásával. A D vezetési üzemmód és az aktuális sebességfokozat megjelenik a kijelzőegységen. A D betű és az alsó fényesebben jelenik meg a visszajelzőlámpán 3.

Megjegyzés: a sebességváltó beállítja magát automata üzemmódra D, ha az aktuális sebességfokozat már nem optimális a járműteljesítményhez, vagy ha nem történt művelet egy kapcsolón egy bizonyos ideig.

- az állandó kézi üzemmód aktiválható valamelyik kapcsoló nyomva tartásával. Az M vezetési mód és a kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység 9 kijelzőjén. Az összes betű és az alsó nyíl megjelenik a visszajelzőlámpán háttérvilágításként 3.

Megjegyzés:: a gépkocsitól függően, az automata üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg hosszan a jobb oldali kapcsolót, vagy mozgassa az egyérintéses kart 1 egy vagy két bevágással hátra.

Minden esetben :

- ha lefelé szeretne váltani, nyomja meg a bal oldali fogantyút;

- ha felfelé szeretne váltani, nyomja meg a jobb oldali fogantyút.

Megjegyzés: a kijelző típusától függően a + és - vagy és jelzők magasabb vagy alacsonyabb fokozatra való váltást javasolnak.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (például a motor kímélése vagy az elektromos menetstabilizáló rendszer ESC működésbe lépése mellett stb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és automatikusan egy másikba kapcsolja a váltót.

A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

Különleges helyzetek

- Ha az út típusa vagy időjárási feltételek (meredek emelkedők, hirtelen lejtő útszakaszok, mély hó, homok vagy sár) megnehezítik az automata üzemmódot, a gépkocsi típusától függően ajánlatos kézi üzemmódra váltani a kapcsolók segítségével. Ez azért szükséges, hogy elkerülje az „automatika” által kezdeményezett állandó sebességváltásokat, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

- Hideg időben, a motor lefulladásának elkerülése érdekében, a P vagy N helyzetből való kivétel előtt várjon néhány másodpercet, mielőtt a kart D vagy Rállásba kapcsolja.

Várakozás a járművel

Az 1-es karral felszerelt gépkocsikon, a P helyzet automatikusan bekapcsol, valamint az elektronikus parkolófék (ha van) is, amikor:

- leállítja a motort;

- a vezetőoldali biztonsági öv ki van csatolva és a jármű megállt;

- a vezetőoldali ajtó ki van nyitva, és a jármű megállt.

A P gomb visszajelzőlámpája felgyullad, és a P megjelenik a kijelzőegységen.

Mivel a P helyzet automatikusan bekapcsol a motor leállításakor, bizonyos helyzetekben (pl. autómosókban) szükség lehet az N helyzetbe kapcsoláshoz:

- Járó motor mellett, nyomja meg a P gombot, tegye a fokozatválasztó kart 1 egy bevágással előre vagy hátra, majd állítsa le a motort.

- Leállított motor és bekapcsolt gyújtás mellett mozgassa a váltókart 1 egy bevágással előre vagy hátra majd kapcsolja ki a motort.

A következő alkalommal a motor újraindításakor a P fokozat automatikusan bekapcsol a korábban ismertetett esetekben.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépjármű teljes megállása előtt.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Működési rendellenességek

- menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik;

- Automata sebességváltós jármű hibaelhárítása VONTATÁS: autómentés.

Az automata sebességváltót érintő motor-meghibásodás vagy elektromos hiba (akkumulátorhiba) esetén gondoskodjon arról, hogy a jármű megfelelően rögzített legyen.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.