Vissza a listához

SÁVTARTÁS-RÁSEGÍTÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az 1 kamera információi alapján a funkció az irányjelzők bekapcsolása nélkül hajt végre korrekciós intézkedéseket a gépkocsi kormányrendszerében, ha terelő- vagy záróvonalat lép át, vagy útpadkához közeledik (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.).

A gépkocsi irányítását a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször a „Sávtartás-rásegítés” lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen.

A kijelzőegységen megjelenik az „Sávelhagyásgátló bekapcsolva” üzenet és kigyullad a „” figyelmeztető lámpa.

Ha a Sávtartás-rásegítés funkció be van kapcsolva, a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkció automatikusan bekapcsol. SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször a „Sávelhagyásgátló kikapcsolva” lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen.

A figyelmeztető lámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a „Sávtartó rendszer” funkció kikapcsolása a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkciót is kikapcsolja.

A jármű minden egyes indításakor a funkció a motor legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja működését.

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a figyelmeztető lámpa és a bal- és jobboldali vonalak 3 megjelennek szürkével a kijelzőegységen.

A funkció működő állapotba kerül, ha a jármű sebessége körülbelül 70 km/h és 180 km/h közötti, és ha a figyelmeztetőlámpa és a bal és jobb oldali 3 vonaljelzők fehérek.

A funkció akkor lép működésbe, ha a gépkocsi az irányjelzők bekapcsolása nélkül lép át egy záróvonalat, vagy ha a gépkocsi útpadkához közelít (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.).

Ezekben az esetekben:

- a funkció bekapcsol egy beavatkozást a gépkocsi kormányrendszerében a gépkocsi pályájának javításához;

- a 3 jelző az átlépett záróvonal oldalán sárgára változik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: nagy ívben bevett kanyarnál a rendszer engedi a kanyar kismértékű levágását.

Ha a kormányrendszer korrekciós intézkedése nem megfelelő, a figyelmeztető lámpa és a 3 jelző az átlépett záróvonal oldalán pirosra változik a kijelzőegységen, a kormánykerék rezgése kíséretében.

Különleges esetek

A funkció használatakor:

- Ha a rendszer nem észleli a gépkocsivezető beavatkozását a kormánykeréken, a visszajelzőlámpa narancssárgára vált a kijelzőegységen, a „Tartsa a kezeit a kormányon” üzenet és egy hangjelzés kíséretében.

Hangjelzés hallatszik a visszajelzőlámpa és egy üzenet megjelenésével együtt, amíg a gépkocsivezető át nem veszi az irányítást;

- ha a rendszer túl sokáig aktív, hangjelzés hallatszik az érintett gépkocsi oldalán lévő 3 irányjelző villogásával együtt, amíg a gépkocsivezető át nem veszi az irányítást.

A pályakorrekciót bármikor megszakíthatja a kormánykerék megmozdításával.

Átmenetileg nem elérhető

- - terelő- vagy záróvonal nagyon gyors átlépésekor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az egyik irányjelző lámpa bekapcsolásával;

- erős gyorsítással;

- vészfékezéssel;

-...

Ha a funkció nem érhető el, a figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali korrekciós visszajelző lámpa 3 szürke színnel jelenik meg a kijelzőegységen.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- a û figyelmeztető lámpa megjelenik.

A figyelmeztető lámpa és a bal/jobb vonaljelző lámpa szürkén jelennek meg a kijelzőegységen.

Beállítások

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik.

A funkció beállításainak elérésével kapcsolatban a 4 multimédia képernyőn, tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában:

- „Rezgési intenzitás”: beállítja a kormánykerék rezgési szintjét;

- „Figyelmeztetés”: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Late”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Standard”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Early”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Beállítások (folytatás)

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg az 5 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Sávelhagyásjelző érzékenység=#” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- görgessen a 6 vagy a 7 vezérlőelem ismételt megnyomásával, a beállítás módosításához. Nyomja meg a 8 OK gombot.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a © visszajelzőlámpa jelenik meg a „Első kamera ellenőrizendő” üzenet kíséretében.

Forduljon márkaszervizhez

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- az útburkolati jelek szabálytalanok vagy nehezen megkülönböztethetőek (pl. részlegesen törölt, túl nagy távolságban felfestett, torz útfelületre festett);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő gépkocsi.

Ebben az esetben a „Sávtartás-rásegítés” rosszul vagy egyáltalán nem aktiválódhat.

Nem kívánt, hibás korrekció vagy nincs pályakorrekció.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- az út csúszós (hó, jegesedés, vízhártya, kavics stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben);

- a gépkocsi egy utánfutót vagy egy lakókocsit vontat;

- a gépkocsi egy több felületi jelöléssel ellátott területre hajt be (útmunkálatok területén stb.).

A SÁVTARTÓ ASSZISZTENS HASZNÁLATA

A SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER HASZNÁLATA