VONTATÁS: autómentés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A vontatás elvégzése előtt állítsa a sebességváltót üres állásba (helyzet N az automata sebességváltóval felszerelt járművek esetén), oldja fel a kormányzárat, majd engedje fel a rögzítőféket.

A kormányzár kioldása

Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, állítsa ON 2 helyzetbe, vagy - a gépkocsi típusától függően -, ha a kártya az utastérben van, tartsa lenyomva körülbelül két másodpercig a motor indítógombját.

Állítsa vissza a kart üres állásba (helyzet N automata sebességváltóval felszerelt járművek esetén).

A kormányzár kinyílik, a jármű segédberendezés funkciói betáplálást kapnak: használhatja a jármű jelzőfényeit (irányjelzők, féklámpák stb.). Éjszaka a gépjárművet ki kell világítani.

Gépkocsitól függően a vontatás befejeztével nyomja meg kétszer a motor indítógombját (akkumulátor lemerülésének a veszélye).

A vontatás hatályos szabályait feltétlenül tartsa be. Ha a vontatást Ön végzi, a gépjárműve által vontatható tömeget nem lépheti túl. TÖMEGADATOK (KG).

Automata sebességváltós jármű vontatása

A gépjárművet platón vagy felemelt első kerekekkel vontatva szállítsa.

Csak kivételes körülmények között vontatható a gépkocsi négy keréken, ebben az esetben is csak előrementben és üres fokozatban N, 80 km-nél rövidebb távon, legfeljebb 25 km/h sebességgel.

Ellenőrizze, hogy a vonószem megfelelően van-e felcsavarozva.

Ellenkező esetben fennáll a vontatott tárgy elvesztésének veszélye.

Vontatás közben hagyja a kártyát a gépkocsiban.

A kormányzár bekapcsolódásának veszélye.

Indításkor, ha a választókar a P állásból a lenyomott fékpedál ellenére sem vehető ki, akkor lehetőség van arra, hogy kézzel szabadítsa ki azt, a meghajtott kerekek feloldása érdekében.

Ehhez akassza ki a gumiharang alját, és nyomja meg a 2 gombot a karon lévő 1 gomb egyidejű megnyomása mellett, a kar feloldásához, és N állásba való váltáshoz.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

Vontatáshoz kizárólag az első vontatási pontokat 3 és a hátsó vontatási pontokat 7 használja (soha ne a féltengelyt vagy a gépjármű egyéb részeit). A vonószemek kizárólag vízszintes vontatásra alkalmasak. Segítségükkel soha ne kísérelje meg - akár közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi felemelését.

Leállított motor esetén a kormányszervo és a fékszervo nem működik.

Hozzáférés a vontatási pontokhoz

Első vontatási pont

A fedél 4 nyitásához nyomja meg a(z) A részt, és tartsa lenyomva úgy, hogy közben meghúzza a(z) B részt.

Hátsó vontatási pont

A fedél 6 nyitásához nyomja meg a(z) C részt, és tartsa lenyomva úgy, hogy közben meghúzza a(z) D részt.

Csavarja be a vonószemet 5 teljesen: először kézzel ütközésig, majd a kerékcsavarkulccsal vagy - a gépkocsi típusától függően - a karral húzza meg.

Csak akkor használja a szerszámokhoz mellékelt 5 vonószemet és a kerékcsavarkulcsot vagy a kart. SZERSZÁMOK.

Ellenőrizze, hogy a vonószem megfelelően van-e felcsavarozva.

Ellenkező esetben fennáll a vontatott tárgy elvesztésének veszélye.

- Merev vonórudat használjon. Kötél vagy kábel használata esetén (amikor ez megengedett), szükséges, hogy a vontatott jármű fékezhető legyen.

- Nem lehet vontatni olyan járművet, amelynek az úton való haladási képessége megváltozott.

- Kerülje a vontatás során a rángatást, károsodhat a gépjármű.

- Minden esetben ajánlott, hogy ne lépje túl 25 km/h sebességet.

Soha ne hagyja széjjel a szerszámokat a gépjárműben, ezek fékezéskor elszabadulhatnak.