Vissza a listához

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer a járműtől való távolság meghatározásához a radar 2 és a kamera 1 adatait használja fel:

- az azonos sávban elöl haladó jármű;

vagy

- a közelben közlekedő gyalogosok és kerékpárosok között.

A rendszer tájékoztatja a vezetőt, ha frontális ütközés kockázata áll fenn, hogy készen álljon a megfelelő vészhelyzeti műveletek végrehajtására (fékpedál megnyomása és/vagy kormány elfordítása).

A vezető reakcióképességétől függően a rendszer segít a fékezésben a károk mérséklése vagy az ütközés elkerülése érdekében.

Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a szélvédőt és az első lökhárítót nem takarja semmi (piszok, sár, hó, párásodás, rendszámtábla stb.).

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

2 radar elhelyezkedése

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

A rendszer szükség szerint maximális fékezőerőt alkalmazhat a jármű teljes megállásáig.

Biztonsági okokból mindig kapcsolja be a biztonsági övét, és úgy helyezze el a csomagokat, hogy azok ne tudjanak előre repülve sérülést okozni.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Művelet

Járművek felismerése

Vezetés közben, az elöl haladó járművel való ütközés kockázata esetén a rendszer:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

Ha a jármű sebessége körülbelül 7 km/h és 170 km/h között van, a(z) „Fékezzen” üzenet pirosan jelenik meg a műszerfalon 3 hangjelzés kíséretében.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét.

- fékezést válthat ki:

amikor a jármű sebessége legfeljebb mintegy 120 km/h, a vezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az ütközés várhatóan hamarosan bekövetkezik.

Ha az aktív vészfékezés miatt a gépkocsi leáll, akkor a rendszer egy rövid ideig álló helyzetben tartja. A biztonsági időtartam letelte utána a vezetőnek kell álló helyzetben tartania a gépkocsit úgy, hogy lenyomja a fékpedált.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

A figyelmeztetések speciális tulajdonságai

A sebességtől függően a figyelmeztetés és a fékezés egyidejűleg is bekapcsolhat.

Álló járművek speciális tulajdonságai

A rendszer akkor érzékeli az álló járműveket, ha a gépkocsi körülbelül 7 km/h és 80 km/h közötti sebességgel halad. A rendszer nem aktív, és nem ad figyelmeztetést álló gépkocsik esetén, ha túllépi a körülbelül 80 km/h sebességet.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

Gyalogosok és biciklisek észlelése

(típustól függően)

Amikor körülbelül 7 és 80 km/h közötti sebességgel halad, és ha fennáll egy biciklissel vagy gyalogossal történő ütközés kockázata, akkor a rendszer:

- figyelmeztet az ütközés kockázatára: a piros visszajelzőlámpa, vagy járműtől függően a 3 és a „Fékezzen” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében.

Ha a vezető lenyomja a fékpedált, de a rendszer továbbra is észleli az ütközés kockázatát, megnövelheti a fékezési erőt, ha úgy értékeli, hogy az eredeti fékezési erő nem elegendő az ütközés elkerüléséhez.

- aktiválhatja a fékezést: ha a gépkocsivezető a figyelmeztetést követően nem reagál, és az ütközés hamarosan bekövetkezik.

Ha az aktív vészfékezés miatt a gépkocsi leáll, akkor a rendszer egy rövid ideig álló helyzetben tartja. A biztonsági időtartam letelte utána a vezetőnek kell álló helyzetben tartania a gépkocsit úgy, hogy lenyomja a fékpedált.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

A figyelmeztetések speciális tulajdonságai

A sebességtől függően a figyelmeztetés és a fékezés egyidejűleg is bekapcsolhat.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

A rendszer be- és kikapcsolása

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik 4

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az ON vagy OFF opciót.

Multimédiás képernyővel nem felszerelt gépkocsik esetén

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg az 5 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Aktívfék” menüben, és nyomja meg a 8 OK gombot.

Nyomja meg újra a(z) 8 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a visszajelzőlámpa vagy gépkocsitól függően a visszajelzőlámpa felgyullad a kijelzőegységen.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer átmeneti meghibásodást észlel, a visszajelzőlámpa vagy gépkocsitól függően a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

A lehetséges okok a következők:

- a rendszert átmenetileg elvakította valami (fényvisszaverődés, tompított fényszóró, rossz időjárási viszonyok stb.). A rendszer újra működőképes lesz, ha a láthatósági viszonyok jobbak lesznek;

- a rendszer átmenetileg leáll (pl. a szélvédőt, az első lökhárítót rácsát vagy a logót szennyeződés, iszap, hó, kondenzáció stb. takarja el). Ebben az esetben parkoljon le a járművel, és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a szélvédőt, az első lökhárítót vagy a logót. A motor következő beindításakor öt-tíz perc vezetés után a visszajelző lámpa kialszik, az üzenet pedig eltűnik.

Ellenkező esetben a problémának más oka van; forduljon a márkaképviselethez.

Működési rendellenességek

Amikor a funkció működési hibát észlel, a © és a visszajelzőlámpák vagy a (járműtől függően) sárga színben megjelennek a kijelzőegységen a „Első kamera ellenőrizendő” vagy a „Első radar ellenőrizendő” vagy „Kamera/radar ellenőrizendő” üzenet kíséretében.

Forduljon márkaszervizhez.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltó kar üres állásban van, vagy a tengelykapcsoló-pedál körülbelül tíz másodpercig le van nyomva;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) elindult.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- gyenge kontraszt az objektum (jármű, gyalogos stb.) és a körülötte lévő terület között (pl.: fehér ruhában lévő gyalogos havas környéken stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- a szélvédő vagy a radarterület eltakarása (szennyeződés, jég, hó, páralecsapódás stb.);

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A rendszer működésének korlátai

- A jármű minden egyes indításakor a rendszer kalibrálást végez a jármű környezetének megfelelően, és előfordulhat, hogy 2-5 másodpercig inaktív.

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket, és nem befolyásolják a rendszer működését;

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető;

- előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet;

- előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően csúszós úton (eső, hó, jegesedés stb.);

- a megfelelő működés biztosításához a rendszernek meg kell tudnia határozni a gyalogos teljes körvonalát. Így a rendszer nem ismeri fel:

- a gyalogosokat sötétben vagy gyenge fényviszonyok között;

- a csak részlegesen látható gyalogosokat:

- a 80 cm-nél alacsonyabb gyalogosokat;

- a nagy tárgyakat szállító gyalogosokat;

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- a kamera területe megsérült (pl. a szélvédő belsején vagy külső felén);

- a gépkocsi eleje megsérült (ütközés, karcolás a radaron stb.);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkaszervizben);

- burkolatlan úton vezet.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A funkció megszakítása

Bármikor leállíthatja az aktív vészfékezés funkciót, ha a gázpedálra lép vagy kikerülési manőver miatt elfordítja a kormányt.

AZ AKTÍV VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER HASZNÁLATA