GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az első utasoldali légzsákok airbag kikapcsolása

Mielőtt gyermekülést szerelne az első utasülésre:

- ellenőrizze, hogy a gyermekülés elhelyezhető-e erre az ülésre;

- feltétlenül kik kell kapcsolnia a airbagmenetiránynak háttal álló gyerekülés esetén.

A(z) airbag kikapcsolása: a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtásnál, nyomja meg és fordítsa el az 1 reteszt OFF állásba.

Visszakapcsolt gyújtásnál fontos ellenőrizni, hogy világít-e a 2 kijelzőn lévő ¹ visszajelző lámpa.

Ez a visszajelzőlámpa folyamatosan világít, jelezve, hogy a gyermekülés elhelyezhető, a légzsák ki van kapcsolva.

Az utasoldali airbag ki- és bekapcsolása a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtás mellett végezhető el.

Ha menet közben beavatkozás történik, a visszajelzőlámpák å és © világítanak.

Annak érdekében, hogy a légzsák airbag állapota megfeleljen a kapcsoló állásának, kapcsolja ki a gyújtást, majd kapcsolja vissza.

VESZÉLY

Mivel az első utasoldali airbag kinyílása és a gyermekülés menetiránynak háttal történő elhelyezése nem összeegyeztethető, ezért SOHA ne helyezzen gyermekeknek kifejlesztett visszatartó rendszert a menetiránynak háttal, ha az ülés BEKAPCSOLT airbag egységgel felszerelt. Ez a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

A műszerfalon található jelölések és az utasoldali napellenző 3 két oldalán elhelyezett matricák A (ld. a fenti példákat) ezekre az utasításokra figyelmeztetnek.

VESZÉLY

Mivel az első utasoldali airbag kinyílása és a gyermekülés menetiránynak háttal történő elhelyezése nem összeegyeztethető, ezért SOHA ne helyezzen gyermekeknek kifejlesztett visszatartó rendszert a menetiránynak háttal, ha az ülés BEKAPCSOLT airbag egységgel felszerelt. Ez a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

Az első utas oldali légzsák airbag bekapcsolása

Ha kiveszi a gyermekülést az első utasülésből, kapcsolja vissza a légzsákokat - airbag, hogy az első utas ütközés elleni védelme biztosítva legyen.

A(z) airbag újraindításához: a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtás mellett, nyomja meg és fordítsa el a reteszt 1 az ON állásba.

A gyújtás bekapcsolásakor feltétlenül ellenőrizze, hogy a(z) ¹ visszajelző-lámpa kialudt-e és hogy a(z) visszajelző lámpa minden indítás után 2 körülbelül 1 percre kigyullad-e a kijelzőegységen.

Az első utasoldali légzsák be van kapcsolva.

Működési rendellenességek

Ha az első utasoldali légzsákok - airbag ki- és bekapcsoló/kikapcsolás rendszere meghibásodott, az első ülésre tilos a menetiránynak háttal gyermekülést beszerelni.

Ilyenkor az sem ajánlott, hogy ezen az ülésen utas foglaljon helyet.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Az utasoldali airbag ki- és bekapcsolása a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtás mellett végezhető el.

Ha menet közben beavatkozás történik, a visszajelzőlámpák å és © világítanak.

Annak érdekében, hogy a légzsák airbag állapota megfeleljen a kapcsoló állásának, kapcsolja ki a gyújtást, majd kapcsolja vissza.