ÜZEMANYAGTARTÁLY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az üzemanyagtartály űrtartalma:

- Körülbelül 42 liter benzines változatok esetében;

- Körülbelül 39 liter dízel változatok esetében.

Nyitott ajtózárak mellett, a fedél 1 nyitásához nyomja meg, majd engedje el a(z) A területet. A fedél 1 enyhén kinyílik.

A betöltés alatt használja a zárósapka-tartót 2 a fedélen 1, a zárósapka 3 elhelyezésére.

Az üzemanyag-feltöltésről lásd a „Tankolás” című részt.

A záráshoz nyomja vissza a fedelet kézzel, ütközésig.

A betöltőnyílás zárósapkája speciális kivitelű.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza. Forduljon márkaszervizhez.

Nyílt láng vagy hőforrás közelében ne nyissa ki a tanksapkát!

A betöltőnyílás környékét ne mossa nagynyomású mosóberendezéssel.

Az üzemanyag minősége

Használjon jó minőségű üzemanyagot, amely az adott országban érvényben lévő előírások szerint készült, és feltétlenül megfelel az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelén 1 elhelyezett címkén jelölteknek. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Üzemanyagtípusok, amik megfelelnek az európai szabványoknak, ezekkel kompatibilisek az Európában forgalomba helyezett gépkocsik: tekintse meg a táblázatot A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Ne keverjen benzint (ólommentes vagy E85) a gázolajhoz, még kis mennyiségben sem.

Ne használjon etanol bázisú üzemanyagot, ha a gépjárműje nem alkalmas erre.

Az üzemanyaghoz ne keverjen AdBlue folyadékot, mert ezzel kárt tehet a motorban. Ha szeretne valamilyen adalékanyagot tölteni az üzemanyaghoz, használjon a műszaki osztály által jóváhagyott terméket.

Forduljon márkaszervizhez

Dízelmotoros változat

Feltétlenül olyan gázolajat használjon, amely megfelel az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelének 1 belső felén elhelyezett címkén jelölteknek.

Benzinmotoros változat

Kizárólag ólommentes benzint használjon. Az oktánszám (RON) az üzemanyagbetöltőnyílás fedelén 1 található címkén jelöltnek megfelelő legyen. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

A tankolást követően ellenőrizze a zárósapka és a fedél záródását.

Tankolás

Kikapcsolt gyújtásnál illessze be a töltőpisztolyt és vezesse be ütközésig, mielőtt a betöltést elindítja (kifröccsenés veszélye). A teljes betöltés alatt tartsa meg ebben a helyzetben.

A tankolás közben bekövetkező első automatikus leállás után maximum kétszer indítsa újra a töltést, hogy maradjon egy kis tágulási térfogat. A betöltés során ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartályba. Az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelének 1 és környezetének tisztának kell maradnia.

különleges eset

Ha a jármű körülbelül három hónapra leállította, üzemanyagot kell töltenie a járműbe az üzemanyag-szivattyú károsodásának megelőzése érdekében. Ehhez kikapcsolt gyújtásnál töltsön legalább5 literüzemanyagot a tartályba, majd indítsa be a motort a szivattyú működtetéséhez, és az üzemanyag megújításához az üzemanyag-körben.

Ha nem lehet legalább 5 liter üzemanyagot tölteni a tartályban lévő üzemanyagszint miatt, vezesse a járművet addig, amíg van üzemanyag a tartályban.

Benzinmotoros típusok

Ólomtartalmú benzin használata a katalizátor meghibásodását okozhatja, és a garancia elvesztésével jár.

Az ólomtartalmú benzinnel történő tankolás elkerülése érdekében a benzintartály betöltőcsonkja olyan biztonsági rendszerrel van ellátva, amely csak az ólommentes benzin adagolópisztolyának használatát teszi lehetővé (benzinkútnál).

Az üzemanyag feltöltéséhez le kell állítani a motort (nem csak készenléti állapotba, ha a jármű a következővel felszerelt: STOP and START funkció): hanem a gyújtást is le kell kapcsolnia A MOTOR INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal működtetett jármű esetében, A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

Tűzveszély.

Dízel gépjármű kiürült üzemanyagtartálya

Kulccsal/távirányítóval rendelkező gépkocsik

- Állítsa a gyújtókapcsolót „Be” pozícióba M GYÚJTÁSKAPCSOLÓ: kulccsal rendelkező gépkocsi és várjon néhány percet az indítás előtt az üzemanyagkör légtelenítéséhez;

- forgassa a kulcsot D helyzetbe. Ha a motor nem indul be, ismételje meg a műveletet;

- ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul, forduljon márkaszervizhez.

Kártyával rendelkező gépkocsik

Ha a kártya az utastérben van, nyomja meg az indítógombot 4 a pedálok lenyomása nélkül. Várjon néhány percet az indítás előtt.

Ez lehetővé teszi az üzemanyag-ellátó rendszer légtelenítését. Ha a motor nem indul be, ismételje meg a műveletet.

Ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul, forduljon márkaszervizhez.

Bármilyen beavatkozás vagy változtatás az üzemanyagrendszeren (elektronikus egység, kábelek, üzemanyag-hálózat, befecskendező szelepek, védőlemezek stb.) biztonsági okokból szigorúan tilos és balesetveszélyes (kivéve a márkahálózat kiképzett szakembereit).

Tartós üzemanyagszag

Állandó üzemanyagszag észlelése esetén a teendők:

- a forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg, és kapcsolja ki a gyújtást;

- kapcsolja be a vészvillogót, és szállítson ki mindenkit a járműből, távol tartva az utasokat a járműforgalomtól;

- forduljon márkaképviselethez.

Az LPG-tartály hasznos térfogata: körülbelül 32 liter.

LPG tankolása

Húzza be a parkolóféket, állítsa le a motort, kapcsolja ki a gyújtást és kapcsolja le a lámpákat.

Minden esetben tartsa be az adott töltőállomás biztonsági előírásait.

Országtól függően az újratöltés előtt rá kell csavarnia a töltőadaptert 5 az LPG töltő végdarabjára.

Mindig tanácsos a tankot teljesen feltölteni.

Amikor az üzemanyag kút leáll, vagy a töltőpisztoly áteresztő sebessége jelentősen lecsökken, elérte a maximális LPG-szintet.

Ekkor ne kísérelje meg tovább folytatni az üzemanyag-feltöltést.

Nem önkiszolgáló benzinkút

Ha a töltőállomás személyzete elvégzi az LPG feltöltését, oda kell adnia az adapterét 5.

FONTOS: LPG töltőadapter 5

Országtól függően az LPG feltöltéséhez speciális adaptert kell használni.

A töltőadapter 5 külön tokban található a kesztyűtartóban. Előfordulhat, hogy nincs a járműben, attól függően, melyik országban értékesítették a járművet.

Mielőtt másik országba utazna a járművel, feltétlenül konzultáljon egy engedéllyel rendelkező forgalmazóval, hogy megtudja, milyen típusú adaptert kell használnia.

Önkiszolgáló benzinkutak

Azt tanácsoljuk, hogy az LPG-töltőpisztoly kezelésénél viseljen kesztyűt.

Nyissa ki a gépkocsi tartályának fedelét, és csavarja le a zárósapkát 6 az LPG-töltőszelepről 7.

Gondosan kövesse az LPG-töltőállomáson feltüntetett utasításokat. Ezek elmagyarázzák a helyen feltöltés módját.

Az állomás típusától függően szükséges lehet az állomás gomb lenyomása és lenyomva tartása, a töltés megkezdéséhez.

Amikor az LPG-kút leáll, vagy a töltőpisztoly áteresztő sebessége jelentősen lecsökken, elérte a maximális tartályszintet.

A töltés megszakad, amint elengedi a gombot. Oldja ki a záró kart (egy kevés gáz kiszökhet), húzza ki a töltőpisztolyt és helyezze vissza a kútra.

A feltöltés után helyezze vissza az 6 zárósapkát, így megelőzheti, hogy víz vagy más idegen anyagok kerüljenek a rendszerbe.