Vissza a listához

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSCSÖKKENÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, a rendszer figyelmeztet egy vagy több gumiabroncs nyomáscsökkenésére.

A rendszer a gépkocsiban található 1 címkével azonosítható.

A berendezés működési elve

Ez a rendszer a kerekek sebességének vezetés közbeni mérésével deríti fel a gumiabroncsok esetleges nyomáscsökkenését.

A visszajelzőlámpa  2 folyamatosan világít a műszerfalon, így figyelmeztetve a vezetőt, hogy nem elegendő a nyomás (leeresztett kerék, defektes kerék stb.).

Működési feltételek

A rendszert újra kell indítani a gumiabroncsok címkéjén feltüntetettel megegyező gumiabroncsnyomással. A GUMIABRONCSOK LEVEGŐNYOMÁSA. Ha nem így történik, előfordulhat, hogy a rendszer nem biztosít megfelelő figyelmeztetést a gumiabroncsok jelentős mértékű nyomáscsökkenésére vonatkozóan.

Az visszaállítást mindig azután kell elvégezni, hogy hideg motornál ellenőrizte mind a négy gumiabroncs nyomását.

A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik helyesen:

- a kerekek felfújását vagy bármilyen, a kerekekre vonatkozó műveletet követően a rendszer alapértékre állítása nem történt meg;

- helytelenül alaphelyzetbe állított rendszer: az abroncsnyomás eltér az ajánlottól;

- a terhelés jelentős módosulása vagy a terhelésnek a gépkocsi egyik oldalát érintő megoszlása;

- hirtelen gyorsulással járó sportos vezetés;

- közlekedés havas vagy csúszós úton;

- közlekedés hólánccal;

- csak egyetlen új gumiabroncs felszerelése;

- a hálózatban nem jóváhagyott gumiabroncsok használata.

A megadott gumiabroncs-nyomás értékének újra beállítása

A következő esetekben szükséges elvégezni:

- minden felfújást vagy a gumiabroncsok nyomásának újbóli beállítását követően;

- kerékcsere után;

- a kerekek felcserélése után.

A gumiabroncsok nyomását a gépkocsi használati körülményeihez (üresen, terhelés esetén, autópályán haladáskor stb.) kell igazítani.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli, ha a gumiabroncs nyomása hirtelen csökken le (például defekt esetén).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen esetben sem helyettesíti tehát sem a vezető éberségét, sem a felelősségét. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, beleértve a pótkerék nyomását is.

Alapértékre állítási eljárás

Bekapcsolt gyújtásnál, a gépkocsi álló helyzetében:

- A vagy C kijelzőegységgel felszerelt járművekhez (FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP: általános információk, többször koppintson a kapcsolóra (6), ezzel belépve a Gépkocsi lapra ;

- B kijelzőegységgel felszerelt járművekhez koppintson a kapcsolóra 6, hogy elérje a 7 kijelzőegység területét;

- röviden nyomja meg a(z) 3 vagy a(z) 4 kapcsolót a(z) „TPMS: gombot hosszan nyomni” lap megjelenítéséhez;

- tartsa lenyomva a 5 OK gombot az újraindításhoz.

Nyomja meg hosszan a(z) 5 kapcsolót a „Művelet befejezve” üzenet megjelenéséig. Elindulhat.

Ha a jármű navigációs rendszerrel van felszerelve, a visszaállítási eljárást a multimédiás képernyőn is elvégezheti: tekintse meg a berendezéshez tartozó utasításokat.

Az alábbi táblázat a gumiabroncs-visszaállítási eljárással kapcsolatos lehetséges üzeneteket mutatja.

Létra

Üzenetek

Értelmezések

-

Guminyomás: STOP + visszaállítani

Az üzenet a vezetés közben jelenik meg. Ha vissza szeretné állítani a négy gumiabroncs nyomását, állítsa le a gépkocsit.

1

TPMS: gombot hosszan nyomni

Álló gépkocsinál, kezdje el a mind a négy gumiabroncs nyomásának visszaállítását a(z) 5 OK kapcsoló nyomva tartásával a visszaállítás elindításához, amíg a(z) „Ha a nyomás OK [nyomva tartani]” üzenet meg nem jelenik.

2

Ha a nyomás OK [nyomva tartani]

Az üzenet felvillan, jelezve, hogy az újbóli beállítást a rendszer regisztrálta. Ha mind a négy gumiabroncs nyomása a gumiabroncsok levegőnyomására vonatkozó címkén szereplő levegőnyomással egyenlő alapértékre lett beállítva A GUMIABRONCSOK LEVEGŐNYOMÁSA, nyomja meg és tartsa lenyomva az 5 OK gombot a(z) „Művelet befejezve” üzenet megjelenéséig.

3

Művelet befejezve

A visszaállítási eljárás sikeresen befejeződött. Elindulhat.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A nyomásokat hidegen kell beállítani (tájékozódjon a vezetőoldali ajtó belső részén elhelyezkedő matricán).

Ha az ellenőrzést nem lehetséges hidegen végezni, a megadott értéket növelje meg 0,2 - 0,3 barral (3 PSI).

Meleg gumiabroncsból soha ne engedjen ki levegőt.

A gumiabroncsok felfújását vagy nyomásuk újbóli beállítását követően minden esetben indítsa el a gumiabroncsnyomás referenciaértékének ismételt beállítását.

A kerekek/gumiabroncsok cseréje

Csak a hálózatban jóváhagyott berendezést használja. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik megfelelően. GUMIABRONCSOK.

Minden egyes kerék/gumiabroncs-cserét követően újból állítsa be a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a gumiabroncsnyomás-referenciaérték alapértékre állítását.

Pótkerék

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, állítsa be újra a gumiabroncsokat, és kezdje meg a gumiabroncsnyomás-referenciaértékének alapértékre állítását.

Gumiabroncs-javító aeroszolok és defektjavító készlet

Csak a hálózatban jóváhagyott berendezést használja. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a rendszer késve lép működésbe, vagy nem működik megfelelően. DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET. A defektjavító készlet használata után állítsa be újra a gumiabroncsok nyomását, és indítsa el a megadott gumiabroncsnyomás értékének ismételt beállítását.

Gumiabroncsnyomás-hibák

A következő oldalon található táblázat felsorolja a kijelzőegységen megjelenő figyelmeztető üzeneteket 7 ha a rendszer gumiabroncsnyomás-hibát észlel.

A kijelzőegységen található információk jelzik az esetleges a gumiabroncsok nyomásával kapcsolatos hibákat (pl. lapos gumiabroncs, defekt).

Visszajelzőlámpák

Üzenetek

Értelmezések

Gumikat felfújni + visszaállítani

Ez azt jelzi, hogy alacsony légnyomás vagy defekt észlelhető. Ellenőrizze, és állítsa be hidegen a négy gumiabroncs nyomását, és állítsa vissza a rendszert.

Guminyomást ell. + visszaállítani

Ez azt jelzi, hogy a visszaállítás nem sikerült. Ellenőrizze és állítsa be újra a gumiabroncsnyomást, mielőtt újraindítja a visszaállítási eljárást.

Guminyomást ell. + visszaállítani

Ez azt jelzi, hogy az utolsó rendszer-visszaállítás több mint 6 hónappal ezelőtt történt, vagy mintegy 10 000 km felett. Ellenőrizze és állítsa be újra a gumiabroncsnyomást, mielőtt újraindít egy másik visszaállítási eljárást.

+ ©

TPW-t ellenőrizni

A rendszer meghibásodását jelzi. Forduljon márkaszervizhez

TPW nem működik

Ez azt jelzi, hogy a másik négy gumiabroncstól eltérő a pótkerék mérete. A rendszer addig nem áll rendelkezésre, amíg a többi kerékkel azonos méretű kerék nincs felszerelve, és az visszaállítási eljárást elvégezték.