Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A motorháztető kinyitásához nyissa ki az ajtót, és húzza meg a műszerfal bal oldalán lévő 1 fogantyút.

A motorháztető nyitásbiztosító nyelve

A központi nyitáshoz a motorháztető emelése közben nyomja meg a nyelvet 2.

Motorháztető kinyitása

Emelje fel a motorháztetőt, és akassza ki az 5 kitámasztókart a helyéről 64 fogantyú segítségével. Saját biztonsága érdekében feltétlenül a motorháztetőn erre célra kiképzett helyre 3 akassza be.

Ne támaszkodjon rá a motorháztetőre, mert véletlenül becsukhatja azt.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély.

A motorháztető bezárása

A motorháztető lezárása előtt ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

Visszazáráskor a kitámasztókart 5 tegye helyére 6. Fogja meg a motorháztetőt középen, kísérje kézzel 30 cm magasságig és ejtse le. A saját súlyánál fogva bezáródik.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).

A motortérben végzett minden művelet után ellenőrizze, hogy nem felejtett-e ott valamit (rongyot, szerszámot stb.).

Ezek károsíthatják a motort, vagy tüzet okozhatnak.

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.