Vissza a listához

SEGÉLYHÍVÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A segélyhívó rendszer egy olyan funkció, amelynek segítségével automatikusan vagy manuálisan az illetékes szervek hívása kezdeményezhető (ingyenesen) baleset vagy betegség esetén, így lerövidítve a segélyszolgálatok helyszínre érkezésének ideje.

Megjegyzés: a segélyhívás működik:

- a kapcsolódó telefonos segélyszolgálatok és a rendszerrel kompatibilis infrastruktúra által lefedett országokban működik;

- a hálózati lefedettségtől függően azon földrajzi régióban, ahol a járművet vezetik.

Abban az esetben, ha a segélyhívó rendszert olyan baleset bejelentésére használja, amelynek Ön szemtanúja volt, a forgalmi viszonyoktól függően törekedjen arra, hogy minél hamarabb leállítsa gépjárművét, hogy az illetékes szervek bemérhessék az Ön gépjárművének - és így magának a balesetnek - a helyét.

Minden esetben tartsa be a helyi törvényi előírásokat.

A segélyhívás funkciót csak abban az esetben használja, ha balesetet szenvedett, baleset szemtanúja volt, vagy ha rosszul érzi magát.

1 Rendszer működést jelző lámpája:

- zöld: működőképes

(hálózat elérhető);

- ki: nem működik

(nincs elérhető hálózat);

- piros: működési

hiba;

- villogó zöld: hívás folyamatban.

2 Automatikus üzemmód figyelmeztető lámpája.

3 SOS gomb.

4 Mikrofon.

5 Hangszóró.

Egy hívást mindig a következő módon kell lebonyolítani:

- a hívást az illetékes hatóságokhoz irányítják;

- a balesettel kapcsolatos adatok küldése (jármű rendszámtáblája, a hívás helyi ideje, utolsó ismert helyzet, a jármű iránya);

- szóbeli kommunikáció az illetékes hatóságokkal;

- szükség esetén sürgősségi segítségnyújtás hívása.

A segélyhívás két üzemmóddal rendelkezik:

- automata üzemmód;

- Kézi üzemmód.

Automata üzemmód

Ha az automatikus üzemmód 2 figyelmeztető lámpája zölden jelenik meg, ez megerősíti, hogy az automata rendszer működik.

Baleset esetén a segélyhívás automatikusan elindul, a szükséges védőeszközök bekapcsolása után (biztonsági övek övfeszítői, airbag stb.).

Kézi üzemmód

A segélyhívás az alábbiak segítségével indítható:

- a 3 gomb legalább három másodpercig tartó nyomva tartásával;

vagy

- a 3 gomb egymás után öt alkalommal, tíz másodpercen belül történő megnyomásával.

Véletlen hívásindítás esetén, amennyiben még nem létesült kapcsolat a központtal, a hívás megszakítható a 3 gomb körülbelül két másodpercig tartó lenyomásával.

Hívás létrejötte után a vonalat már csak a központ tudja bontani.

Tesztüzemmód

(helyi törvényektől függően)

A tesztüzemmódot kizárólag csak a márkaszervizek használhatják a vészhívás funkció működésének ellenőrzéséhez.

Tesztüzemmód aktiválása:

- röviden nyomja meg a 3 gombot háromszor;

- várjon kb. 15 másodpercet;

- röviden nyomja meg a 3 gombot háromszor.

A tesztüzemmódból való kilépés automatikus.

Baleset esetén ha a helyszín és a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik, maradjon a gépkocsi közelében, hogy szükség esetén gyorsan válaszolhasson a diszpécser hívására.

Működési rendellenességek

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik (pl. alacsony akkumulátortöltöttség).

Ha a rendszer működési hibát észlel, az 1 visszajelzőlámpa pirosan világít több mint 30 percig. Forduljon azonnal márkaszervizhez;

A rendszer külön akkumulátorral működik. Az akkumulátor élettartama körülbelül négy év (az 1 visszajelzőlámpa vörös színnel figyelmeztetést ad a lejárati idő közeledésekor).

Forduljon a márkaképviselethez.

Az Ön biztonsága és a rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében az akkumulátoron végzett bármilyen műveletet (szétszerelés, leválasztás stb.) csak képzett szakember végezhet.

Az elektromos áramütés következtében fennáll az égési sérülés kockázata.

Feltétlenül tartsa be a cserék esedékességét, ne lépje túl a karbantartási útmutatóban előírt idő-intervallumot.

Az akkumulátor speciális kialakítású. Ügyeljen arra, hogy megfelelő akkumulátorra cserélje ki.

Forduljon márkaszervizhez.

Vészhívás funkció nélkül a rendszer nem nyomon követhető, és nem lesz állandó felügyelet alatt. A rendszer automatikusan és folyamatosan törli az adatokat, és csak a jármű utolsó három tartózkodási helyét tárolja.

Az országban releváns jogszabályok szerint a rendszer az adatokat csak segélyhívás esetén továbbítja. A telefonközpontba továbbított adatok tárolása és kezelése a helyi személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A rendszer a tevékenységelőzményeket csupán 13 órán át tárolja.

A gépjármű tulajdonosa jogosult az adatokhoz való hozzáférésre. A tulajdonos kérheti az adatok korrigálását, törlését vagy zárolását.