Vissza a listához

AUTOMATA PARKOLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ez a funkció segítséget nyújt a parkolási manőverek kivitelezésében a kormányzás, fékrendszer, motor és automata sebességváltó irányításának átvételével.

A manőver során le kell nyomnia a gázpedált (hogy működésben tartsa a funkciót), kezét pedig a kormánykeréken kell tartania.

Bármikor visszaveheti az irányítást a jármű felett a következőképpen:

- a kormánykerék elfordítása;

- a gázpedál felengedésével;

- vagy a fékpedál lenyomásával.

Különlegességek

Győződjön meg arról, hogy a 1 nyilakkal jelölt ultrahangos értékelőket semmi sem takarja (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla stb.), nem érte ütés, nem módosították (beleértve a fényezést is) és a gépkocsi elején vagy hátulján nincs felszerelt tartozék.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem teszi feleslegessé a vezető éberségét, valamint a vezető felelősségét a manőverek során (minden pillanatban legyen fékezésre kész).

Üzembe helyezés

Ha a gépkocsi áll vagy kb. 30 km/óránál kisebb sebességgel halad, nyomja meg a kapcsolót 2. A 2 gomb jelzőlámpája felgyullad, és az A kijelző megjelenik a multimédia képernyőn.

A manőver kiválasztása

A rendszer háromféle manővert képes végrehajtani:

B : a gépkocsi leparkolása az úttal párhuzamosan;

C : a gépkocsi leparkolása két jármű közé 90°-os szögben;

D : a gépkocsi leparkolása átlósan kialakított parkolóhelyre.

A multimédiás képernyőn válassza ki a kívánt manővert.

Működés

Parkolás

Amíg a gépkocsi sebessége kb. 30 km/óránál kisebb, a rendszer keresi a szabad parkolóhelyeket a gépkocsi két oldalán.

Amikor a rendszer helyet talált, az megjelenik az E multimédia képernyőn, és egy P betű jelzi. Hajtson lassan, a tér oldalán a jelzőket bekapcsolva, míg meg nem jelenik a(z) STOP üzenet, egy sípolás kíséretében.

A hely kékre vált az F multimédia képernyőn, és egy P betű jelzi.

- Állítsa meg a gépkocsit;

- kapcsoljon hátramenetbe.

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- Engedje el a kormánykereket;

- nyomja le finoman a gázpedált;

- kövesse a rendszer utasításit a multimédiás képernyőn.

Tartsa nyomva a gázpedált a teljes manőver során, még fokozatváltáskor is.

A gépkocsi mozogni kezd. A rendszer átveszi az irányítást a kormánykerék, a motor, a fékrendszer és a sebességváltó felett.

A gázpedálra kifejtett nyomástól függően a sebesség 0 és max. 7 km/h között változik.

A(z) „Manőver befejezve” üzenet megjelenik a multimédia képernyőn, amely a manőver végét jelzi. Az automata parkolófék be van húzva, az automata sebességváltó pedig P helyzetben van.

Felengedheti a gázpedált.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem teszi feleslegessé a vezető éberségét, valamint a vezető felelősségét a manőverek során (minden pillanatban legyen fékezésre kész).

Manőverezés közben a kormánykerék gyorsan foroghat: ne tegye a kezét a belső oldalára, és győződjön meg róla, hogy semmi sincs beakadva a szerkezetbe.

Különleges funkciók

- A rendszer magas járdákon nem működik.

- A Stop and Start funkció a művelet során nem elérhető.

- A rendszer nem engedi, hogy elhagyja a parkolóhelyet.

- A manőver kivitelezése nem lehetséges túl meredek emelkedőn.

- A manőver kivitelezése nem lehetséges, ha nem áll egy másik jármű a kiválasztott parkolóhely mellett.

A manőver megszakítása

A manőver a következő esetekben szakítódik meg:

- elfordítja a kormánykereket;

- működteti a sebességváltókart;

- felengedi a gázpedált az ellenállási ponton túl;

- kinyitja az utasoldali ajtót vagy a csomagtérajtót;

- a gépkocsi álló helyzetben van kb. több mint egy perce.

A jelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen, amelyet hangjelzés kísér. A gépkocsi most rögzített.

Egy üzenet jelenik meg a manőver felfüggesztéséről, illetve a manőverhez való visszatéréshez szükséges lépésekről.

A manőver folytatásához nyomja meg hosszan a rendszer bekapcsoló kapcsolóját.

A manőver visszavonása

A manőver a következő esetekben szakad meg:

- Ön működteti a kapcsolót 2;

- kinyitja a vezetőoldali ajtót;

- kikapcsolja a biztonsági övet a vezetőoldalon;

- behúzza az automata parkolóféket;

- a gépkocsi túlságosan letért a tervezett pályáról;

- a gépkocsival egy manőver során több mint 10 előre-hátra mozdulatot tett;

- a gépkocsi kerekei kipörögtek;

- a motornyomaték elektromos szabályozója elindult

A jelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen, amelyet hangjelzés kísér.

A gépkocsi megáll.

Megjegyzés: a funkció meghibásodása esetén a gépkocsi nem lesz rögzített. Vegye át az irányítást ismét a gépkocsi felett. A(z) „Vegye át a vezetést” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében.

A funkció nem elérhető

Amikor megnyomja az 1 gombot a rendszer aktiválásához, ha a működési feltételek nem teljesülnek, a Fejlett parkolássegítő nem elérhető üzenet jelenik meg a multimédia képernyőn.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. Ügyeljen arra, hogy a manőver megfeleljen a helyi, hatályos közlekedési szabályoknak.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie vezetés közben az esetlegesen hirtelen bekövetkező eseményekre: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka, vonóhorog stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy ütközés befolyásolhatja az érzékelők működését. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, külső burkolat módosítása stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos feltételek megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Hibás téves riasztás veszélye.

A rendszer működésének korlátai

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az érzékelők holtterében található objektumokat.

- Mindig ellenőrizze a manőver előtt és alatt is, hogy a rendszer által felajánlott parkolóhely ténylegesen elérhető-e, nincsenek-e előtte akadályok.

- A rendszert nem szabad utánfutó vontatásakor használni, vagy amikor vontatási vagy teherszállítási rendszer van a gépkocsiban vagy a gépkocsi környezetében.

AZ ADVANCED PARK ASSIST HASZNÁLATA