A BENZINMOTOROS VÁLTOZATOK SAJÁTOSSÁGAI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A gépkocsi alábbi üzemeltetési körülményei:

- a gépkocsi további használata akkor, ha a tankolásra figyelmeztető visszajelzőlámpa világít;

- ólomtartalmú benzin használata;

- nem elfogadott kenőanyag vagy üzemanyag-adalék használata.

Vagy a következő működési rendellenességek:

- hibás gyújtórendszer, üzemanyaghiány vagy lekötött gyertya, amely a gyújtáskimaradásról és a motor rángatásáról ismerhető fel;

- a motor teljesítményének csökkenése,

a katalizátor túlmelegedését okozzák, csökkentve hatékonyságát, annak tönkremenetelét eredményezhetik és a járművön hőkárosodást okoznak.

Ha a fenti rendellenességeket tapasztalja, minél előbb végeztesse el a szükséges javításokat a legközelebbi márkaszervizzel.

Ezek az üzemzavarok elkerülhetők, ha a „Jótállási és karbantartási füzet” által javasolt időközökben rendszeresen átvizsgáltatja gépkocsiját a legközelebbi márkaszervizben.

Indítási problémák

Ha a jármű indítása nehézségbe ütközik, ne próbálkozzon ismételt indítással, a gépkocsi betolásával vagy behúzásával, amíg a hiba okát fel nem derítette és azt el nem hárította, mert tönkremehet a katalizátor, vagy az akkumulátor idő előtt elhasználódhat.

Ha nem sikerült a hiba okát megtalálni, ne próbálkozzon a jármű beindításával, hanem forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

Járó motorral soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogórendszer gyúlékony anyagokkal (pl. száraz fű, levelek) kerülhet érintkezésbe!

Részecskeszűrő

A részecskeszűrő kezeli a benzines motorok kipufogógázait.

A gépkocsitól függően a(z) visszajelző lámpa jelenik meg a kiejlzőegységen, ami jelzi a szűrő eltömődését, ekkor tisztítás szükséges. Tisztítsa meg, ha a(z) visszajelző lámpa felgyullad, ha lehetővé teszik a sebességkorlátok haladjon 50-110 km/h sebességgel, amíg a lámpa kialszik.

5-20 perc után a visszajelző lámpának ki kell aludnia.

Megjegyzés: a visszajelző lámpa 20 perc elteltével kialudhat, ha szűrőtisztítási menetfeltételek nem teljesülnek teljes mértékben.

Amennyiben a gépjárművel a visszajelzőlámpa kialvása előtt meg kell állnia, a műveletet újra kell kezdenie.

Ha a szűrő megteleik, a(z) © visszajelző lámpa, és típustól függően a(z) visszajelző lámpa gyullad fel a kijelzőegységben, az alábbi üzenettel együtt: „Ellenőriztesse a befecskendezést”. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Ha a(z) ® visszajelző lámpa, és típustól függően a(z) visszajelző lámpa felgyullad a(z) „Motor meghibáso- dás veszélye” kíséretében, álljon meg, állítsa le a motort és vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.