Vissza a listához

DEFEKT, PÓTKERÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defekt esetén

Gépkocsitól függően defektjavító készlet vagy pótkerék áll a rendelkezésére (tájékozódjon a következő oldalakon).

Különlegesség

A „Gumiabroncsok nyomását ellenőrző rendszer” funkció nem ellenőrzi a pótkereket (az a kerék, amelyet a pótkerékre cseréltünk, eltűnik a kijelzőegység kijelzőjéről).

GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENŐRZŐ RENDSZERE

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget vagy az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Kézi autómosás, a pótkerék vagy a vonóhorog használata előtt tiltsa le a „szabad kéz” funkciót.

Fennáll a csomagtérajtó véletlen nyitásának vagy zárásának veszélye, amely sérülést okozhat.

Ha a pótkerék már több éve használaton kívül van, ellenőriztesse, hogy megfelelő és problémamentesen használható-e.

A többi négy keréknél kisebb pótkerékkel felszerelt változatok

- Egy gépjárműre soha ne tegyen föl egynél több pótkereket.

- A defektes kerék szélesebb, mint a pótkerék, ezért a jármű szabadmagassága lecsökken.

- A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékkel, amelynek a mérete egyezik az eredetivel.

- A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket.

- A kerék használata módosíthatja a gépjárműve megszokott menettulajdonságait. Kerülje a szélsőséges gyorsításokat és lassításokat, a kanyarokban lassabban vezessen.

- Ha hóláncot kell használnia, a pótkereket a hátsó tengelyen helyezze el, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Pótkerék

A jármű alatt van.

A csomagtér felől:

- az erősítővel felszerelt gépkocsik esetében: csavarja ki a három rögzítőcsavart 1, majd tegye arrébb az erősítőt 2, hogy hozzáférjen a burkolathoz 3;

- emelje fel a burkolatot 3;

- vegye ki a védősapkát;

- a kerékrögzítő elemet 4 csak a rögzítőkábel letekerésére használja (más szerszám használata a mechanizmust károsíthatja). Csavarja ki az anyát óramutató járásával megegyező irányban (A mozdulat), és a kerék leereszkedik a földre;

- a gépkocsin kívülről tegye függőleges helyzetbe a kereket, vezesse át a keréktárcsán a huzalt és az elemet 5, kiszabadítva ezzel a kereket.

A kerék visszaszerelése

Ehhez a művelethez a huzalnak letekert állapotban kell lenni.

Állítsa a kereket függőlegesen, a szelep Ön felé álljon. Vezesse át a keréktárcsán a huzalt és az elemet 5. Fektesse el a kereket, a szelep 6 a föld felé legyen.

A csomagtérből húzza meg az anyát óramutató járásával ellentétes irányban (B mozdulat), hogy felhúzza a rögzítő kábelt, ezzel biztosítva, hogy a kerék vízszintesen marad a kábel pedig feszes.

Tegye vissza a védősapkát és a burkolatot 3.

Az erősítővel felszerelt gépkocsik esetében: tegye vissza az erősítőt 2. Csavarja vissza a három csavart 1.

A leszerelt defektes kerék szélesebb a pótkeréknél, ezért ha a defektes kereket behelyezi a pótkerék helyére, a gépkocsi szabadmagassága lecsökken. A sérülések elkerülése érdekében óvatosan vezessen a kiemelt gyalogátkelőhelyeken történő áthaladáskor és a járdaszegélyről történő lehajtás során. A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket. A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékkel, amelynek a mérete egyezik az eredetivel.

Önjavító abroncsokkal szerelt gépkocsi

Ezek az abroncs oldalfalán található egyedi A jelölések alapján azonosíthatók (további információkért keressen fel egy márkakereskedést).

Az önjavító abroncsokkal szerelt gépkocsik defekt után is vezethetők, mivel az abroncs lezárja az átszúrt részt.

Azonban bizonyos esetekben (pl. 6 mm átmérőjű lyuk az abroncs oldalfalán) az abroncs nem tudja megjavítani önmagát, nem javítható és nem is fújható fel. Ebben az esetben a lehető leghamarabb szakértőhöz kell fordulni.