Vissza a listához

HÁTSÓ ABLAKTÖRLŐ, ABLAKMOSÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Hátsó ablaktörlő

Bekapcsolt gyújtás mellett forgassa a 3 gyűrűt az 1 karon úgy, hogy a szimbólum a 2 referenciaponttal szembe kerüljön.

- kikapcsolás

- szakaszos törlés

Két törlés között az ablaktörlőlapátok néhány másodpercre megállnak. A törlés gyakorisága a gépjármű sebességének függvényében változik.

- folyamatos lassú törlés

A funkció leállításához forgassa el újra a gyűrűt 3.

Megjegyzés

Kefés mosóberendezéssel történő mosáskor a törlés kikapcsolásához forgassa el a kapcsolókar 1 gyűrűjét 3 kikapcsolt helyzetbe.

Tartsa be a használati előírásokat.

A hátsó szélvédőn történő minden beavatkozás előtt (a gépkocsi mosása, jégmentesítés, tisztítás stb.) állítsa a kapcsolókart 1 kikapcsolt helyzetbe.

Sérülés és rongálódás veszélye áll fenn.

Ne használja az ablaktörlő lapát karját a csomagtér ajtajának nyitására vagy csukására.

Törlőlapát hatékonysága

Ügyeljen az ablaktörlő lapátok állapotára. Élettartama Öntől függ:

- tisztán kell maradjon: tisztítsa meg a pengéket és a szélvédőt rendszeresen szappanos vízzel;

- ne használja, ha a szélvédő száraz;

- emelje fel a szélvédőről, ha sokáig nem használta.

Minden esetben cserélje, amint csökken a hatásfoka: kb. évente. ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK: csere.

Az ablaktörlővel kapcsolatos óvintézkedések

- Fagypont alatti havas időben tisztítsa meg a szélvédőt az ablaktörlők használata előtt (túlmelegedhet a motor);

- győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a lapát szabad mozgását.

Hátsó ablaktörlő be- és kikapcsolása

A hátramenetbe kapcsolás elindítja a hátsó szélvédő szakaszos törlését (amennyiben az első ablaktörlő működik). Ha a gépkocsi fel van szerelve a személyre szabott beállítások menüjével, abban kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja-e ezt a funkciót. A GÉPJÁRMŰ SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSA.

Ha a gépkocsi nincs felszerelve a személyre szabott beállítások menüjével, a funkciót márkaszervizben kapcsoltassa ki.

Ha a hátsó szélvédőt takarja valami (szennyeződés, hó stb.), a hátsó ablaktörlő megpróbálja azt leseperni. Ha az ablaktörlőlapát mozgását akadályozza valami, a lapát megállhat. Távolítsa el az akadályozó tárgyat, várjon körülbelül 30 másodpercet és a kapcsolókarral kapcsolja vissza az ablaktörlést.

Előírások

- Fagy esetén, az ablaktörlő első működtetése előtt ellenőrizze, hogy a lapátok nincsenek-e ráragadva a szélvédőre. Ha úgy működteti az ablaktörlőt, hogy a lapát ráfagyott a szélvédőre, a lapát és az ablaktörlő motorja is károsodhat.

- Ne működtesse az ablaktörlőt száraz üvegen, mert az a lapátok idő előtti elhasználódását vagy károsodását okozhatja.

p Hátsó ablaktörlő / ablakmosó

Bekapcsolt gyújtás mellett hosszan tolja el a kapcsolókart 1, majd engedje el.

A hosszú eltolás az ablakmosó beindításán kívül a hátsó ablaktörlő három oda-vissza mozgását is eredményezi, amelyet néhány másodperc elteltével egy negyedik követ.