Vissza a listához

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A hátsó lökhárítóra szerelt (C terület) érzékelők információja alapján a funkció az alábbiakra figyelmezteti a vezetőt:

- ha megjelenik egy másik jármű az A érzékelési zónában;

és/vagy

- ha fennáll a B területen gyorsabban haladó gépjárművel történő ütközés kockázata.

Ez a funkció figyelmezteti Önt, ha a gépkocsi sebessége körülbelül 15 km/h felett van.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Sajátosság

Ügyeljen arra, hogy a C területet ne takarja semmi (szennyeződés, sár, hó stb.).

Ha egy radar zavarást észlel, akkor a „Oldalsó radarok kitakarva” üzenet jelenik meg a műszerfalon. Tisztítsa meg azt a területet, ahol az érzékelők találhatók.

A rendszer be/kikapcsolása a(z) 1 multimédia képernyőről

A funkció be- vagy kikapcsolásához tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Válassza az „ON” vagy „OFF” opciót.

A rendszer be/kikapcsolása gépkocsi személyre szabott beállításainak menüjéből

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 2 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 3 vagy 4 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg a 3 vagy 4 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg a 3 vagy 4 gombot többször az „Holttérfigyelő” menü eléréséhez, és nyomja meg az 5 OK gombot;

- nyomja meg újra az 5 OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha keskeny sávú úton halad, a funkció figyelmeztetheti Önt, ha a legközelebbi sávban gépkocsi közeledik.

6 kijelző

Egy jelzőlámpa 6 található az egyes visszapillantó tükrökön 7.

Megjegyzés: tisztítsa a visszapillantó tükröket 7 rendszeresen, hogy a jelzőfények 6 láthatók legyenek.

Működés

A funkció figyelmezteti, ha a jármű sebessége kb. 15 km/h feletti:

- ha az A holttérben jármű található, amely a gépkocsival azonos irányban halad;

- ha egy gépkocsi gyorsan közeledik hátulról egy szomszédos sávban, a B érzékelési zóna tartományában.

Ha egy másik gépkocsit előz, a 6 jelző csak akkor kapcsol be, ha az adott gépkocsi elég hosszú ideig marad saját gépkocsija A holtterében.

A funkció nem értesíti a vezetőt, ha a többi gépkocsi nem mozog.

Kijelző D

Első figyelmeztetés: az irányjelzők nincsenek bekapcsolva, a 6 figyelmeztető lámpa jelzi, ha a funkció járművet észlel a holttérben és/vagy egy jármű gyorsan közelít hátulról, a szomszédos sávban.

Kijelző E

Irányjelző bekapcsolva, a 6 figyelmeztető lámpa villog, amikor a funkció járművet érzékel a holttérben és/vagy egy jármű gyorsan közeledik hátulról abból az irányból, amerre kormányozni szeretne. Ha kikapcsolja az irányjelzőt, a kijelző visszavált az előző figyelmeztetésre (D kijelzés).

A motor indításakor a rendszer a gyújtás bekapcsolása előtti utolsó mentett állapothoz igazodik (lásd az előző oldalakat).

A rendszer nem működik, ha:

- Ha éles kanyarokkal tarkított úton halad;

- hátramenetben.

Ha a jármű fel van szerelve rendszer által felismert vonóhoroggal, a „Utánfutó: holt- térfigy. kikapcs” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, amely tájékoztatja Önt, hogy a funkció nem működik. A járműnek megfelelő felszerelés kiválasztása érdekében forduljon márkaszervizhez.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer rendellenességet észlel, a „Oldalsó kamera ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez

A lökhárító mögött elhelyezkedő érzékelők miatt ajánlott a lökhárítón végzett minden műveletet (javítás, csere, festés stb.) képzett szakemberre bízni.

- A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha széles úton vezet, előfordulhat, hogy nem észleli a holttérben haladó járművet.

- Az erős elektromágneses hullámoknak való kitettség (nagyfeszültségű vezetékek alatt tartózkodás stb.) vagy a nagyon rossz időjárási körülmények (zuhogó eső, hó stb.) ideiglenesen megzavarhatják a rendszert. Figyeljen a közlekedési körülményekre.

Balesetveszély.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A vezetőnek mindig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítania a sebességet, a rendszer utasításaitól függetlenül.

A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosítják a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radarok helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezet (fémhidak, alagutak, korláttal ellátott utak stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a gépkocsi közelében haladó kisebb tárgyakat (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) nem ismeri fel a rendszer.

- Kanyarban előfordulhat, hogy a radarok átmenetileg nem érzékelik a szomszédos sávokban közlekedő gépkocsikat.

- A funkció később figyelmezteti Önt, ha két gépkocsi közeledik hátulról, egymás mellett a szomszédos sávokban (3-sávos úton haladva), és a gépkocsik sebessége sokkal nagyobb, mint saját gépkocsijának sebessége.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti, ha a többi gépkocsi jelentősen különböző sebességgel halad.

- Ha a gépkocsit egy hosszú jármű előzi (pl. nehéz tehergépjármű előzi meg hasonló sebességgel a gépkocsit), előfordulhat, hogy a rendszer még a manőver előtt megszakítja a figyelmeztetést.

- A gépkocsi kanyargós úton halad.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a radar környéke megsérült (hátsó lökhárító);

- a gépkocsi olyan vonóhoroggal van felszerelve, amit nem ismer fel a rendszer.