VONTATÁS: hibaelhárítás

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bárminemű vontatás előtt tegye a sebességváltót semleges (üres) állásba, oldja ki a kormányzárat, majd engedje ki a parkolóféket.

Az automata sebességváltós gépkocsik esetében: ha nem lehet a sebességváltókart N állásba tenni, forduljon márkaszervizhez.

A kormányzár kioldása

Tartsa lenyomva a motorindítógombot körülbelül két másodpercig anélkül, hogy működtetné a pedálokat.

A kormányzár kinyílik, a gépjármű segédberendezés funkciói táplálást kapnak: használhatja a gépkocsi világítását (irányjelző lámpa, féklámpa stb.). Éjszaka a gépkocsit ki kell világítani.

A vontatás befejeztével nyomja meg kétszer a motor indítógombját (az akkumulátor lemerülhet)..

A vontatás hatályos szabályait feltétlenül tartsa be. Ha a vontatást Ön végzi, a gépjárműve által vontatható tömeget nem lépheti túl. TÖMEGADATOK (KG).

Automata sebességváltós jármű vontatása

A gépjárművet platón vagy felemelt első kerekekkel vontatva szállítsa.

Kivételesen keréken is vontatható, csak előremenetben, a sebességváltó semleges N (üres) állásában, legfeljebb 80 km távolságra, maximum 25 km/óra sebességgel.

Leállított motor esetén a kormányszervo és a fékszervo nem működik.

Vontatáshoz kizárólag az első vontatási pontokat 1 és a hátsó vontatási pontokat 4 használja (soha ne a féltengelyt vagy a gépjármű egyéb részeit).

A vonószemek kizárólag vízszintes vontatásra alkalmasak, segítségükkel soha ne kísérelje meg - akár közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi felemelését.

Hozzáférés a vontatási pontokhoz

Első vontatási pont

A fedél 2 nyitásához nyomja meg a(z) A részt, és tartsa lenyomva úgy, hogy közben meghúzza a(z) B részt.

Hátsó vontatási pont

A fedél 5 nyitásához nyomja meg, majd engedje el a(z) C részt.

Csavarja be teljesen a 3 -mal jelölt vonószemet: először ütközésig kézzel, majd a szerszámkészletben található kerékcsavarkulccsal húzza meg.

Csak a második sor jobb első ülése előtti padlólemez alatt található 3 vonószemet és a kerékcsavarkulcsot használja ESZKÖZÖK, KÁRPITOK.

Soha ne hagyja széjjel a szerszámokat a gépjárműben, ezek fékezéskor elszabadulhatnak.

Ellenőrizze, hogy a vonószem megfelelően van-e felcsavarozva.

Ellenkező esetben fennáll a vontatott tárgy elvesztésének veszélye.

- Merev vonórudat használjon. Kötél vagy kábel használata esetén (amikor ez megengedett), szükséges, hogy a vontatott jármű fékezhető legyen.

- Nem lehet vontatni olyan járművet, amelynek az úton való haladási képessége megváltozott.

- Kerülje a vontatás során a rángatást, károsodhat a gépjármű.

- Ebben a helyzetben nem tanácsos 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni.