Vissza a listához

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2 radar és az 1 kamera információi alapján a rendszer meghatározza a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti, valamint a közelben lévő gyalogosoktól való távolságot.

A rendszer tájékoztatja a vezetőt, ha frontális ütközés kockázata áll fenn, hogy készen álljon a megfelelő vészhelyzeti műveletek végrehajtására (fékpedál megnyomása és/vagy kormány elfordítása).

A vezető reakcióképességétől függően a rendszer segít a fékezésben a károk mérséklése vagy az ütközés elkerülése érdekében.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

2 radar elhelyezkedése

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

A rendszer szükség szerint maximális fékezőerőt alkalmazhat a jármű teljes megállásáig.

Biztonsági okokból mindig kapcsolja be a biztonsági övét, és úgy helyezze el a csomagokat, hogy azok ne tudjanak előre repülve sérülést okozni.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Művelet

Járművek felismerése

Vezetés közben, az elöl haladó járművel való ütközés kockázata esetén a rendszer:

- figyelmeztet az ütközés veszélyére: ha a gépkocsi sebessége körülbelül 7 km/h és 120 km/h közötti, akkor a „Fékezzen” üzenet pirosan jelenik meg a 3 kijelzőegységen hangos figyelmeztetés kíséretében.

Ha a vezető lenyomja a fékpedált, és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét;

- fékezést válthat ki: amikor a gépkocsi legfeljebb kb. 120 km/h sebességgel halad, és a vezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az ütközés várhatóan hamarosan bekövetkezik.

Ha a jármű aktív vészfékezés eredményeképp megállt, a vezetőnek álló helyzetben kell tartani a gépkocsit a fékpedál megnyomásával.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

A figyelmeztetések speciális tulajdonságai

A sebességtől függően a figyelmeztetés és a fékezés egyidejűleg is bekapcsolhat.

Álló járművek speciális tulajdonságai

A rendszer akkor érzékeli az álló járműveket, ha a gépkocsi körülbelül 7 km/h és 80 km/h közötti sebességgel halad. A rendszer nem aktív, és nem ad figyelmeztetést álló gépkocsik esetén, ha túllépi a körülbelül 80 km/h sebességet.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

Gyalogosok és biciklisek észlelése

(típustól függően)

Ha fennáll a kockázata egy kerékpárossal vagy gyalogossal való ütközésnek a jármű mozgása közben, a rendszer:

- figyelmeztet az ütközés veszélyére: ha a gépkocsi sebessége 7 km/h és 80 km/h közötti, akkor a „Fékezzen” üzenet pirosan jelenik meg a 3 kijelzőegységen hangos figyelmeztetés kíséretében.

Ha a vezető lenyomja a fékpedált, és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét;

- fékezést válthat ki: ha a vezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az ütközés hamarosan bekövetkezik.

Ha a jármű aktív vészfékezés eredményeképp megállt, a vezetőnek álló helyzetben kell tartani a gépkocsit a fékpedál megnyomásával.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

A figyelmeztetések speciális tulajdonságai

A sebességtől függően a figyelmeztetés és a fékezés egyidejűleg is bekapcsolhat.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

A rendszer be/kikapcsolása a(z) 4 multimédia képernyőről

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az „ON” vagy az „OFF” opciót.

A rendszer be/kikapcsolása a gépkocsi beállítási menüjéből

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg az 5 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Aktívfék” menüben, és nyomja meg a 8 OK gombot.

Nyomja meg újra a(z) 8 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolását követően a visszajelzőlámpa vagy gépkocsitól függően a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer átmeneti hibát észlel, a visszajelzőlámpa vagy gépkocsitól függően a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

A lehetséges okok a következők:

- a rendszert átmenetileg elvakította valami (fényvisszaverődés, tompított fényszóró, rossz időjárási viszonyok stb.). A rendszer újra működőképes lesz, ha a láthatósági viszonyok jobbak lesznek;

- a rendszer átmenetileg leáll (pl. ha a szélvédőt vagy az első/hátsó lökhárítót piszok, sár, hó, párásodás stb. takarja). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a szélvédőt és az első lökhárítót. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet eltűnik.

Ellenkező esetben a problémának más oka van; forduljon a márkaképviselethez.

Működési rendellenességek

A © és vagy gépkocsitól függően a visszajelzőlámpa kigyulladt a kijelzőegységen jelezve, hogy a rendszer működési hibát észlelt. Forduljon márkaszervizhez

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltókar semleges állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) elindult.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- gyenge kontraszt az objektum (jármű, gyalogos stb.) és a körülötte lévő terület között (pl.: fehér ruhában lévő gyalogos havas környéken stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A rendszer működésének korlátai

- A jármű minden egyes indításakor a rendszer kalibrálást végez a jármű környezetének megfelelően, és előfordulhat, hogy 2-5 másodpercig inaktív.

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket, és nem befolyásolják a rendszer működését;

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető;

- előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet;

- előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően csúszós úton (eső, hó, jegesedés stb.);

- a megfelelő működés biztosításához a rendszernek meg kell tudnia határozni a gyalogos teljes körvonalát. Így a rendszer nem ismeri fel:

- a gyalogosokat sötétben vagy gyenge fényviszonyok között;

- a csak részlegesen látható gyalogosokat:

- a 80 cm-nél alacsonyabb gyalogosokat;

- a nagy tárgyakat szállító gyalogosokat;

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- a kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- a gépkocsi eleje megsérült (ütközés, karcolás a radaron stb.);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkaszervizben);

- burkolatlan úton vezet.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A funkció megszakítása

Az aktív fékezés bármikor megszakítható a gázpedál gyors benyomásával vagy a kormánykerék ütközéskikerülő mozdulatként tett elrántásával.