Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (blokkolásgátló rendszer);

- ESC (dinamikus menetstabilizáló rendszer) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer;

- továbbfejlesztett kipörgésgátló;

- az utánfutóval történő vezetést segítő rendszer;

- az emelkedőn való elindulást segítő rendszer;

- hátsókerék-kormányzás.

A következő oldalak egyéb vezetést segítő rendszerek leírását tartalmazzák.

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. Ezen felül a féktávolság optimális, különösen csúszós útfelületen (szennyezett útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság stb.).

Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Működési rendellenességek

- A(z) © és a(z) x jelzés kigyullad a műszerfalon a(z) „Ellenőrizze az ABS-t”, a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” és a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet kíséretében: a(z) ABS, a(z) ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- A(z) x, a(z) D, a(z) © és a(z) ® jelzés világít a kijelzőegységen a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.

A fékrendszer részlegesen működik. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni és a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC Dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

A gépkocsin elhelyezett további érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a vezető parancsait a gépkocsi által leírt ívvel, és ha szükséges, korrigál azáltal, hogy bizonyos fékeket működtet, és/vagy változtat a motor teljesítményén. Ha a rendszer működik, a figyelmeztető lámpa villog a kijelzőegységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a jármű irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Bizonyos helyzetekben (nagyon puha talajon való közlekedéskor, hóban, sárban vagy hólánc használatakor) a rendszer csökkentheti a motor teljesítményét a kipörgés megakadályozása érdekében.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC” üzenet jelenik meg és a © valamint a figyelmeztető lámpa világít a kijelzőegységen. Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon márkaszervizhez

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, amely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrendszer azonnal maximális hatást fejt ki, és működésbe lép az ABS.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A féklámpák kigyulladnak

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Fékezést elősegítő rendszer

Gépjárműtől függően, ha hirtelen felengedi a gázpedált, a rendszer előkészíti a fékezést a féktávolság csökkentése érdekében.

Különleges esetek

Sebességtartó használata során:

- ha használja a gázpedált, a gázpedál felengedésekor a rendszer bekapcsolódhat;

- ha nem használja a gázpedált, a rendszer nem lép működésbe.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a „Ellenőriztesse a fékrendszert” üzenet jelenik meg és a © figyelmeztető lámpa világít.

Forduljon márkaszervizhez

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

Ez a funkció nem helyettesíti a gépkocsivezetőt. Nem tolják ki a gépkocsi határait, ne vezessen miattuk gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Továbbfejlesztett kipörgésgátló (tapadásellenőrző rendszer)

Ha a gépkocsi rendelkezik tapadás ellenőrző rendszerrel, ez a rendszer lehetővé teszi korlátozott tapadású úton (puha talaj stb.) a gépkocsi feletti irányítás megőrzését.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

A rendszer be- és kikapcsolása

A funkció be- vagy kikapcsolásához a multimédia képernyőn lásd a multimédia rendszer útmutatóját, majd válassza ki az üzemmódot:

« Auto »

Az „Intelligens automatikus meghajtás-ellenőrző rendszer” üzenet körülbelül 15 másodpercre kigyullad a kijelzőegységen.

Ez a pozíció normál útviszonyok esetén (száraz, nedves, enyhén havas stb.) optimális használatot tesz lehetővé.

« Expert »

Ez a pozíció laza útfelület esetén (sár, homok, mély hó stb.) optimális használatot tesz lehetővé. A Expert üzemmód a fékrendszert használja, miközben lehetővé teszi a vezető számára a motor nyomatékának vezérlését a meghajtás fokozása érdekében.

Körülbelül 40 km/óra felett a rendszer automatikusan átkapcsol „Auto” üzemmódba, és az „Intelligens automatikus meghajtás-ellenőrző rendszer” üzenet körülbelül 15 másodpercre megjelenik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a rendszer alapértelmezett módja: „Auto”.

Gumiabroncsok

Ha a gumiabroncsok cseréje szükséges, csak azonos gumiabroncsok szerelhetők fel (azonos márka, méret, típus és mintázat).

Legyenek azonosak a gyári gumikkal, vagy a márkaszerviz által ajánlott típusúak legyenek.

Az utánfutóval történő vezetést segítő berendezés

Utánfutó használatakor a rendszer segít megtartani a gépkocsi feletti uralmat. Észleli az utánfutó vontatásából eredő, különleges vezetési körülmények között fellépő kilengést.

Működési feltételek

- A funkciót márkaszervizben kell bekapcsoltatni;

- a vonóhorgot márkaszerviznek kell jóváhagynia;

- a kábeleket márkaszerviznek kell jóváhagynia;

- a vonóhorgot a gépkocsihoz kell kapcsolni.

A berendezés működési elve

A funkció biztosítja a gépkocsi stabil helyzetét:

- az első kerekek aszimmetrikus fékezése által, az utánfutó kilengésének csökkentése érdekében;

- a négy kerék fékezése és a motornyomaték csökkentése által, a gépkocsi sebességének mérséklése érdekében, amíg a kilengés meg nem szűnik.

A visszajelzőlámpa tájékoztatásul villog a kijelzőegységen.

Ha a vontatókábel használva van, de a gépkocsihoz nincs vontató kapcsolva (világítással felszerelt kerékpártartó, csomagtartó stb.), a funkció különleges vezetési körülmények között (a kerekek hatására eldeformálódott útfelület) is működhet.

A gépkocsi lelassulhat.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltókar nem N vagy P állásban van, és, ha a gépkocsi teljesen álló helyzetben van (fékpedál benyomva).

A rendszer kb. két másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.

Hátsókerék-kormányzás

Amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ezzel a rendszerrel, haladáskor a rendszer biztosítja a hátsó kerekek vezetési feltételeknek megfelelő kormányzását: kis sebességen javítja a gépkocsi manőverező képességét, nagyobb sebesség esetén hozzájárul a gépkocsi stabilitásához.

Kis sebességgel történő haladás esetén, a hátsó kerekek az első kerekekkel ellentétesen fordulnak el (A ábra) a gépkocsi jobb manőverezhetősége érdekében. Ez városi közlekedés során, kanyargós úton, parkolási manőverek esetén stb. hasznos.

Nagyobb sebességgel haladáskor a hátsó kerekek az elsőkkel azonos irányban fordulnak el (B ábra) a gépkocsi stabilitásának javítása érdekében. Ez jól használható sávváltás során, kanyarodáskor stb.

Megjegyzés: a rendszer konfigurációja (érzékenység stb.) a „MULTI-SENSE” menüben kiválasztott üzemmódtól függ MULTI-SENSE.

Működési rendellenességek

- Ha a kijelző-egységen megjelenik a visszajelző-lámpa © a(z) „Ellenőriztesse a kormányszervótt” üzenet kíséretében: forduljon a márkaképviselethez.

- Ha a kijelző-egységen megjelenik a visszajelző-lámpa ® a(z) „Kormányszervó hiba” üzenet kíséretében, az a rendszer meghibásodását jelzi.

® kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok figyelembevételével azonnal álljon meg. Forduljon márkaszervizhez.

Az alváz felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például: a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.