Vissza a listához

KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer felismeri az út szélén a sebességhatárt jelző táblákat és kijelzi a sebességhatárt a kijelzőegységre.

Elsősorban a visszapillantó tükör mögött a szélvédőre rögzített 1 kamera által gyűjtött információkat használja.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A gépjárművek esetében, amelyek fel vannak szerelve vele, a rendszer a navigációs rendszer információit is felhasználja.

Ha a sebességhatároló be van kapcsolva, a beállított sebességérték a rendszer által kijelzett sebességre is alkalmazható.

A sebességhatár túllépése esetén a kijelzőpanel módosul, hogy figyelmeztesse a vezetőt.

A navigációs rendszerrel felszerelt gépjárművek esetében, és ha a gépjármű olyan országban közlekedik, ahol a sebesség-mértékegységek különböznek a gépkocsi sebesség-mértékegységeitől, a rendszer a sebességhatárt jelző táblát az adott ország mértékegységében jelzi ki, és elvégzi a sebességhatár átváltását a gépkocsi kijelzőegységének mértékegységére.

Azokban az országokban, ahol bizonyos úttípusokon esőben alacsonyabb sebességhatár az előírt, a navigációs rendszerrel felszerelt gépjárművek esetében a rendszer a szélvédő néhány másodpercnyi törlése után módosíthat a sebességhatár kijelzésén.

Rendkívüli helyzetek

A rendszer nem veszi figyelembe a rendkívüli sebességhatárokat (pl. a levegőszennyezés visszaszorítására országosan előírt, néhány napra érvényes sebességhatárokat).

A rendszer be/kikapcsolása a(z) 2 multimédia képernyőről

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az „ON” vagy az „OFF” opciót.

A funkció bekapcsolt állapotában, a helyi szabályozást betartva, bekapcsolhatja a „Veszélyes területek megjelenítése” lehetőséget. A rendszer tájékoztatja, hogy a gépkocsi mekkora távolságra van az ilyen zónáktól, illetve, amíg ilyen zónákon halad át.

A rendszer be/kikapcsolása a gépkocsi beállítási menüjéből

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 3 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 4 vagy 5 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg a 4 vagy 5 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg a 4 vagy 5 gombot többször az „Sebességriasztás” menüben, és nyomja meg 6 az OK gombot;

- nyomja meg az 6 OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

Művelet

Visszajelző-lámpák

A funkció a következő figyelmeztető lámpákat jeleníti meg:

7 Sebességkorlátozást jelző táblák

8 Kiegészítő jelzőtáblák („Előzni tilos” zóna elejét és végét jelző tábla, sebességhatár csúszós úton, vontatás során, sebességhatár az alkalmazás hosszával stb.)

Ha átlépte a megengedett sebességet, a panel körüli kör villog (7 figyelmeztető lámpa), és egy hangjelzés is figyelmezteti a vezetőt.

A sebesség változtatása

Ha a sebességhatároló beállított sebességértéke különbözik az észlelt sebességtől, nyomja meg hosszan az alábbi gombokat:

- 9 (RES/+) a beállított sebességérték észlelt sebességig történő növeléséhez;

- 10 (SET/-) a beállított sebességérték észlelt sebességig történő csökkentéséhez.

Működési rendellenességek

Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a sebességhatárt, ha:

- nem tiszta a szélvédő;

- a kamerát elvakítja a napfény;

- a látási viszonyok nem megfelelők (éjszaka, köd stb.);

- a jelzőtáblák olvashatatlanok (hó stb.) vagy nem látszódnak (egy másik jármű vagy fák takarják ezeket);

- a navigációs rendszer által szolgáltatott információk nem aktualizáltak.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A vezetőnek mindig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítania a sebességet, a rendszer utasításaitól függetlenül.

A rendszer észleli a sebességkorlátozásokat jelző táblákat, és nem észlel más táblákat (pl. a városi területre való be- és kilépést stb.).

Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az összes sebességkorlátozó táblát, vagy helytelenül értelmezi azokat.

A járművezetőnek nem szabad figyelmen kívül hagynia a rendszer által nem észlelt jelzéseket, és elsődlegesen be kell tartania a közlekedési táblákat és a közúti közlekedési szabályokat.

Rossz látási viszonyok (köd, hó, fagy stb.) között előfordulhat, hogy a rendszer nem képes a vezetőt tájékoztatni a betartandó sebességhatárról.

A vezetőnek mindig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítania a sebességet, a rendszer utasításaitól függetlenül.