Vissza a listához

MOTOROLAJSZINT: utántöltés, feltöltés, olajcsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pótlás - feltöltés

A jármű legyen vízszintes talajon, álló és hideg motorral (például az aznapi első elindulás előtt).

- vegye le a zárósapkát 1;

- állítsa helyre az olajszintet (tájékoztató jelleggel: a „MINI” és „MAXI” szint között, amelyek az olajpálcán 2 láthatók, motortól függően 1,5 - 2 liter olaj fér el);

- várjon 20 percet, amíg az olaj a helyére folyik;

- ellenőrizze újra az olajszintet a pálcával 2 (lásd előbb).

A szint leolvasása után ügyeljen arra, hogy a mérőpálcát ütközésig benyomja vagy a szintjelző-zárósapkát teljesen rácsavarja.

Az olajszint ne haladja meg a MAXI szintet, és ne felejtse el visszatenni a zárósapkát 1 és a mérőpálcát 2.

Motorolaj hozzáadása

Használjon csövet, vagy védje a betöltőnyílás területét, hogy a motorolaj ne kerüljön a motortér valamelyik felforrósodott elemére vagy érzékeny alkatrészeire (pl. elektromos alkatrészek).

Tűzveszély.

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA.

Motorolajcsere

Gyakoriság: kövesse a „Jótállás és karbantartás” c. füzet utasításait.

Feltöltési mennyiség

Kövesse a gépkocsi karbantartási dokumentumában foglalt utasításokat vagy vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Mindig ellenőrizze a motorolaj-szintet a nívópálcával, az előbb leírtak szerint (az olajszint nem eshet a „MINI” jelzés alá, és nem haladhatja meg a „MAXI” jelölést a nívópálcán).

A motorolaj minősége

Kövesse a karbantartási dokumentum utasításait.

A maximum motorolajszint túllépése

Tilos a maximum feltöltési szintet túllépni: ezzel kárt tehet a motorban és a környezetvédelmi rendszerben.

Ha a szint meghaladja a „MAXI” jelzést, ne indítsa el a járművét, vegye fel a kapcsolatot egy márkakereskedéssel.

Ha az olajszint feltűnően vagy ismétlődően alacsony, forduljon márkaszervizhez.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély.

Az olajszint feltöltése és/vagy ellenőrzése: az olajszint feltöltésekor vagy ellenőrzésénél ügyeljen arra, hogy ne szivárogjon olaj a motor alkatrészeire.

Ne felejtse el megfelelően lezárni a kupakot és visszahelyezni az olajszintmérő pálcát, hogy megakadályozza az olaj kifröccsenését a motor forró alkatrészeire.

Tűzveszély.

Ne járassa a motort zárt térben! A kipufogógázok mérgezőek.

Az olaj leeresztése: ha melegen akarja leereszteni az olajat, legyen óvatos, mert a forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat.