Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az ultrahang-érzékelők, amelyek a gépkocsi hátsó, és változattól függően az első lökhárítójában helyezkednek el, mérik a gépkocsi és az akadály közötti távolságot.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti akadály közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 20-30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

A rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

A funkció nem veszi figyelembe a vontató- vagy hordozórendszereket, amelyeket a rendszer nem ismer fel.

Az 1 ultrahangos érzékelők helye

Győződjön meg arról, hogy az 1 nyilakkal jelölt ultrahangos értékelőket semmi sem takarja (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, nem módosították (beleértve a fényezést is) és a gépkocsi elején és/vagy hátulján (gépkocsitól függően az oldalán) nincs felszerelt tartozék.

Ez egy kisegítő funkció, amely hangjelzés segítségével jelzi a jármű és a mögötte levő tárgy távolságát tolatáskor.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét a hátramenet során.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Megjegyzés:2 kijelző hangjelzésekkel kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Az oldalsó érzékelés bekapcsolódásához a gépkocsival meg kell tenni néhány métert.

Ha az összes zóna szürke hátterű, a gépkocsi körüli összes területet figyeli a rendszer:

- A:a gépkocsi környezetének elemzése folyamatban;

- B: a gépkocsi környezetének elemzése befejeződött.

Működés

A rendszer érzékeli a gépkocsi elejéhez, hátuljához és oldalaihoz közel elhelyezkedő tárgyak többségét.

A gépkocsi és az akadály közötti távolságtól függően a hangjelzés gyakorisága egyre nő egészen körülbelül 20 cm-ig (akadály a gépkocsi oldalánál) és körülbelül 30 cm-ig (akadály a gépkocsi elejénél vagy hátuljánál), ezután folyamatossá válik. A zöld, narancs (vagy a gépkocsi típusától függően sárga) és piros zónák a C kijelzőn jelennek meg.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Akadályok észlelése oldalt

A kerekek irányából következtetve a rendszer meghatározza a gépkocsi által leírt pályát, és tájékoztat, hogy fennáll-e a gépkocsi oldalánál elhelyezkedő akadállyal 3 történő ütközés veszélye.

Ha a rendszer oldalsó akadályt észlel:

- az akadály közelebb kerülésével egyre gyakoribbá, majd folyamatossá válnak a hangjelzések. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn D;

- ha nincs ütközésveszély, az akadály közelebb kerülése nem vált ki hangjelzést. A zöld, narancssárga és piros területek csíkozva jelennek meg a kijelzőn D.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Az ultrahang-érzékelőkkel lefedett különböző zónák be- vagy kikapcsolásához a 4 multimédia képernyőn tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Válassza az „ON” vagy „OFF” opciót.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Beállítások

Gépkocsitól függően, járó motor esetén bizonyos beállítások beállíthatóak a 4 multimédia képernyőn. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

A parkolást segítő rendszer hangereje

Állítsa be a parkolást segítő rendszer hangerejét a(z) + vagy a(z) - pont megérintésével.

A rendszer hangja

Lehetővé teszi a rendszerhang kiválasztását.

A rendszer hangjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszer hangját.

Megjegyzés: ha kikapcsolja a hangot, a rendszer nem fog hangjelzéssel figyelmeztetni az akadályok közeledésére.

Ha a gépkocsi 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, bizonyos zajforrások (motorkerékpár, tehergépkocsi, légkalapács stb.) előidézhetik a parkolást segítő rendszer hangjelzéseit.

Parkolást segítő rendszer kikapcsolása kézzel

A funkció le kell tiltani, ha:

- ha olyan vonóhorog, tartófelszerelés vagy utánfutó van az ultrahangos érzékelők előtt, amelyeket a rendszer nem ismer fel;

- abban az esetben, ha az ultrahangos érzékelők sérültek.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül öt másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- ha N vagy P állásban van a gépkocsi;

- ha a rendszer üzemzavart észlel.

Jegyzet: ha a járművet olyan vonóhoroggal látták el, amelyet a rendszer nem ismer fel, akkor csak a hátsó parkolást segítő funkció kapcsol ki.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, minden hátramenetbe kapcsoláskor körülbelül három másodpercen keresztül hangjelzés hallatszik, és a(z) „Parkolás-segítő ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen. Forduljon márkaszervizhez

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják az érzékelők helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megszakíthatják a rendszer működését, vagy károsíthatják, például:

- rossz időjárási viszonyok (eső, hó, jégeső, jegesedés stb.);

- erős elektromágneses hullámoknak való kitettség esetén (nagyfeszültségű vezetékek alatt stb.);

- bizonyos típusú zajok (motorkerékpár, teherautó, pneumatikus fúrógép stb.);

- nem kompatibilis vontatógolyó vagy horog felszerelése;

- ...

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer megfelelő működése érdekében az érzékelők környékét tisztán kell tartani, és ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a gépkocsi közelében haladó kisebb tárgyakat (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) nem ismeri fel a rendszer.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékel olyan tárgyakat, amelyek túl közel vannak a járműhöz.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti, ha a többi gépkocsi vagy tárgy haladási sebessége jelentősen eltér.

- Manőver közben a pályán bekövetkező változás során a rendszer késéssel jelentheti az akadályokat.

- Amikor a jármű pótkocsit vontat, a hátsó parkolássegítő rendszert ki kell kapcsolni.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- az érzékelők környéke megsérült;

- a járművet olyan vontatószerkezettel látták el, amelyet a rendszer nem ismer fel (golyó, horog, adapter stb.).

AZ ADVANCED PARK ASSIST HASZNÁLATA