BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy a gépkocsi minden utasa mindig használja a biztonsági övet, még rövidebb távolságra is. Ezenkívül tartsa be annak az országnak az erre vonatkozó előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

Indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére, a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A vezetőülés beállítása

(típustól függően)

- Jól üljön hátra az ülésben (miután levette kabátját, dzsekijét stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülés pedálokhoz viszonyított távolságát. A beállítás akkor ideális, ha az ülés a lehető legtávolabb van a kormánytól, de a tengelykapcsoló pedált még teljesen be tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyékben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a fejtámla helyzetét. A maximális biztonság érdekében a feje és a fejtámla közötti távolság a lehető legkisebb legyen;

- állítsa be az ülőrész magasságát. Ez lehetővé teszi a legjobb kilátás kialakítását;

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A biztonsági övek beállítása

Dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára.

A vállheveder 1 minél közelebb húzódjon a nyak alsó részéhez anélkül, hogy azt elérné.

A medencét rögzítő heveder 2 feküdjön fel a combokra és a medencére.

A biztonsági övet a testhez minél közelebb viselje, azaz kerülje a vastag ruházat viselését, ne helyezzen nagyobb tárgyakat az öv alá stb.

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉS: funkciók.

Becsatolás

A hevedert lassan, rángatás nélkül húzza ki mindaddig, amíg az öv fémnyelve 3 hallhatóan bekattan a rögzítőházba 5 (a fémnyelv 3 meghúzásával győződjön meg róla, hogy a csat nem old ki).

Ha ismét megakad, tegyen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öv teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Nyitás

Nyomja meg a gombot 4 a tartóbakon 5: a biztonsági öv feltekeredik. Kísérje a kezével.

ß A vezetőoldali és - gépjárműtől függően - az utasoldali első biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a A központi kijelzőn, ha a gyújtás bekapcsolásakor a vezető- és/vagy az első utasoldali biztonsági öv nincs bekötve (ha az utasülésben ülnek). Ha az egyik biztonsági öv nincs bekapcsolva, és a gépkocsi több mint 20 km/h sebességgel halad, a figyelmeztetés villog, és hangjelzés hallatszik 120 másodpercen át.

Megjegyzés: az első utasoldali ülésre helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a figyelmeztető jelzést.

A nem becsatolt hátsó biztonsági övre figyelmeztető jelzés (gépkocsitól függően)

A ß visszajelzőlámpa megjelenik a A központi kijelzőn, amikor a gyújtás be van kapcsolva. Járműtől függően ezt kísérheti a következő: 6 vagy 7 ábra, amely egyenként jelzi a hátsó biztonsági övek bekapcsoltságának állapotát:

- a gyújtás bekapcsolása;

- ajtónyitáskor;

- egy hátsó biztonsági öv bekapcsolt vagy be nem kapcsolt állapotát.

6 vagy 7 ábra magyarázata:

- fehér szimbólum: a biztonsági öv rögzítve;

- fekete szimbólum: a biztonsági öv nincs rögzítve.

Megjegyzés: a változattól függően a 6 vagy a 7 jelzésen feltüntetett jelölések száma a járműbe szerelt hátsó ülések számától függően változhat.

A ß visszajelzőlámpa és a 6 vagy a 7 jelzés kb. 60 másodperc múlva kapcsol ki.

Ha a gépkocsi sebessége körülbelül 20 km/h alatt van, a(z) 6 vagy a 7 jelzés körülbelül 60 másodpercig világít minden egyes alkalommal, ha valamely hátsó biztonsági övet becsatolják vagy kioldják.

Ha a jármű sebessége körülbelül 20 km/h felett van, és a hátsó biztonsági övek egyike ki van oldva vagy kioldódik, a(z) ß visszajelzőlámpa villog a A központi kijelzőn, és az érintett ülés jelzése feketén jelenik meg, és körülbelül 30 másodpercig hangjelzés hallatszik.

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a hátsó utasok valóban be vannak-e kötve, és a becsatolt övek kijelzett száma megegyezik-e a hátsó ülésen utazók számával.

Megjegyzés: a hátsó ülések egyikére helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a visszajelzőlámpákat.

Az első biztonsági övek magasságának állítása

Használja a gombot 8 az öv magasságának beállításához, és azt úgy állítsa be, hogy a vállheveder 1 az előzőkben ismertetettek szerint haladjon:

Nyomja be a gombot 8 és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet.

A beállítás után győződjön meg arról, hogy rendesen rögzítve van-e.

Hátsó oldalsó biztonsági övek 9

Az övek kiés becsatolása és beállítása ugyanúgy történik, mint az első övek esetében.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉS: funkciók.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek megfelelő helyzetét és működését.

Öt üléses változat

Középső biztonsági öv

Húzza ki lassan a hevedert 15 a helyéről 10.

Vezesse a két övnyelvet és a hevedert 15 a heveder-vezetőbe 11.

Feltétlenül kattintsa a legkisebb és merev övnyelvet a fekete rögzítőgombbal ellátott rögzítőházba 12.

Kattintsa a legnagyobb és csúsztatható övnyelvet 14 a piros rögzítőgombbal ellátott rögzítőházba 13.

Négy üléses változat

Ez a változat eltérő, csak az oldalsó üléseken találhatók övek és fejtámlák.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek megfelelő helyzetét és működését.

- Semmiféle módosítás nem végezhető a visszatartórendszer eredeti elemein: sem az üléseken, sem az öveken, sem pedig ezeknek a rögzítésein. Egyedi kívánságokkal (például gyermekülés beszerelése) forduljon márkaszervizhez.

- Ne használjon olyan tárgyakat, amelyek miatt az övek lazák tesznek (például: ruhacsipesz, kapocs stb.), mert a túl laza öv baleset esetén sérülést okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a mellkasheveder sose legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- A hátsó dupla utasülés pozicionálásánál ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv és annak csatja ne csípődjön be, és rendeltetésszerűen használhatók legyenek.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv csatjának közelébe ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).

A KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA