BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy a gépkocsi minden utasa mindig használja a biztonsági övet, még rövidebb távolságra is. Ezenkívül tartsa be annak az országnak az erre vonatkozó előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

Indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére, a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A vezetőülés beállítása

(típustól függően)

- Jól üljön hátra az ülésben (miután levette kabátját, dzsekijét stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülést a pedálok függvényében. Úgy tolja hátra az ülését, hogy a pedálokat még teljesen ki tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyökben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a fejtámla helyzetét. A maximális biztonság érdekében a feje és a fejtámla közötti távolság a lehető legkisebb legyen;

- állítsa be az ülőrész magasságát. Ez lehetővé teszi a legjobb kilátás kialakítását;

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉS: funkciók.

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

A biztonsági övek beállítása

A biztonsági övek helyes beállításához és elhelyezéséhez minden ülésen:

- állítsa be az üléseket (az üléshelyzet és a háttámla dőlésszöge, ha rendelkezésre áll);

- dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára;

- tegye a vállhevedert 1 a lehető legközelebb a nyaka tövéhez anélkül, hogy nekitámaszkodna (ha szükséges, állítsa be a biztonsági öv magasságát, ha lehet), és győződjön meg arról, hogy a vállheveder 1 érintkezik a vállával;

- helyezze el a hasi övet 2 úgy, hogy az a combokon és a medencén feküdjön fel.

A biztonsági övet a testhez minél közelebb viselje, azaz kerülje a vastag ruházat viselését, ne helyezzen nagyobb tárgyakat az öv alá stb.

Becsatolás

Húzza ki a hevedert lassan, rángatás nélkül, és ellenőrizze az övnyelv 3 bekapcsolódását a tartóbakba 5 (ellenőrizze a záródást az övnyelv 3 meghúzásával).

Ha ismét megakad, tegyen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öve teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Kicsatolás

Nyomja meg a gombot 4 a tartóbakon 5: a biztonsági öv feltekeredik. Kísérje a kezével.

ß A vezetőoldali és - gépjárműtől függően - az utasoldali első biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a A központi kijelzőn, ha a gyújtás bekapcsolásakor a vezető- és/vagy az első utasoldali biztonsági öv nincs bekötve (ha az utasülésben ülnek).

A gépkocsitól függően, ha az ülésben ülnek, és ezek a biztonsági övek nincsenek becsatolva vagy kioldódnak, miközben a gépkocsi körülbelül 20 km/h feletti sebességgel halad, a ß visszajelző lámpa villog, és körülbelül 120 másodpercig hangjelzés hallatszik.

Megjegyzés: gépkocsitól függően az utasoldali ülésre helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a figyelmeztető jelzést.

A nem becsatolt hátsó biztonsági övre figyelmeztető jelzés (gépkocsitól függően)

A gyújtás bekapcsolásakor a(z) 6 vagy 7 ábra megjelenik a kijelzőegységen. Ez minden alkalommal tájékoztatja a gépkocsivezetőt az egyes hátsó biztonsági övek becsatolási állapotáról:

- a gyújtás bekapcsolása;

- bármelyik ajtó nyitásakor;

- egy hátsó biztonsági öv bekapcsolt vagy be nem kapcsolt állapotát.

6 vagy 7 ábra magyarázata:

- fehér szimbólum: a biztonsági öv rögzítve;

- fekete szimbólum: a biztonsági öv nincs rögzítve.

Megjegyzés: a változattól függően a 6 vagy a 7 jelzésen feltüntetett jelölések száma a járműbe szerelt hátsó ülések számától függően változhat.

Ha a gépkocsi sebessége körülbelül 20 km/h alatt van, a(z) 6 vagy a 7 jelzés körülbelül 60 másodpercig világít minden egyes alkalommal, ha valamely hátsó biztonsági övet becsatolják vagy kioldják.

Amikor a jármű sebessége eléri vagy meghaladja a 20 km/h-t, ha az egyik hátsó biztonsági övet kikötik menet közben:

- a(z) ß visszajelzőlámpa villog a központi kijelzőn A;

és

- körülbelül 30 másodpercig sípoló hang hallható;

és

- a 6 vagy 7 szimbólum legalább 60 másodpercig megjelenik, és az érintett ülés szimbóluma feketére változik.

Mindig győződjön meg arról, hogy a hátsó utasok megfelelően be vannak-e kötve, és a becsatolt övek kijelzett száma megegyezik-e a hátsó ülésen utazók számával.

Az első biztonsági övek magasságának állítása

Használja a gombot 8 az öv magasságának beállításához. Az övet úgy állítsa be, hogy a vállheveder 1 az előzőkben ismertetettek szerint haladjon.

Nyomja be a gombot 8 és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet.

A beállítás után győződjön meg arról, hogy rendesen rögzítve van-e.

Hátsó oldalsó biztonsági övek 9

Az övek kiés becsatolása és beállítása ugyanúgy történik, mint az első övek esetében.

A hátsó biztonsági övek megfelelő működése érdekében ellenőrizze a hátsó ülés megfelelő rögzítését. HÁTSÓ ÜLÉS: funkciók.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek megfelelő helyzetét és működését.

Öt üléses változat

Középső biztonsági öv

Húzza ki lassan a hevedert 15 a helyéről 10.

Vezesse a két övnyelvet és a hevedert 15 a heveder-vezetőbe 11.

Feltétlenül kattintsa a legkisebb és merev övnyelvet a fekete rögzítőgombbal ellátott rögzítőházba 12.

Kattintsa a legnagyobb és csúsztatható övnyelvet 14 a piros rögzítőgombbal ellátott rögzítőházba 13.

Négy üléses változat

Ez a változat eltérő, csak az oldalsó üléseken találhatók övek és fejtámlák.

A hátsó ülésekkel végzett műveletek után ellenőrizze a hátsó biztonsági övek megfelelő helyzetét és működését.

- Semmiféle módosítás nem végezhető a visszatartórendszer eredeti elemein: sem az üléseken, sem az öveken, sem pedig ezeknek a rögzítésein. Egyedi kívánságokkal (például gyermekülés beszerelése) forduljon márkaszervizhez.

- Ne használjon olyan tárgyakat, amelyek miatt az övek lazák tesznek (például: ruhacsipesz, kapocs stb.), mert a túl laza öv baleset esetén sérülést okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a mellkasheveder sose legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- A hátsó dupla utasülés pozicionálásánál ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv és annak csatja ne csípődjön be, és rendeltetésszerűen használhatók legyenek.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv csatjának közelébe ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).

A KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA