Vissza a listához

DEFEKT, PÓTKERÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defekt esetén

Gépkocsitól függően defektjavító készlet vagy pótkerék áll a rendelkezésére (tájékozódjon a következő oldalakon).

A gumiabroncsok nyomáscsökkenésére figyelmeztető rendszerrel felszerelt jármű

Ha alacsony a nyomás (defektek, alacsony keréknyomás stb.), akkor a visszajelzőlámpa felgyullad a kijelzőegységen. A GUMIABRONCSOK NYOMÁSCSÖKKENÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget és az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Soha ne hagyja rögzítetlenül a szerszámokat a gépjárműben, mivel ezek fékezéskor elszabadulhatnak. A használat után helyezze vissza a szerszámokat a rögzítési pontjukra, ellenkező esetben sérülésveszélyt okozhatnak.

Ha a pótkerékhez külön csavarok tartoznak, kizárólag ezeket a csavarokat használja a pótkerékhez.

Az emelő a kerékcserére szolgál. Semmiképpen ne használja arra, hogy segítségével jármű alatti javításokat végezzen.

Ha a pótkerék már több éve használaton kívül van, ellenőriztesse, hogy megfelelő és problémamentesen használható-e.

A többi négy keréktől különböző pótkerékkel felszerelt jármű:

- Egy gépjárműre soha ne tegyen föl egynél több pótkereket.

- A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékre, amely megegyezik az eredetivel.

- A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket.

- A kerék használata módosíthatja a gépjárműve megszokott menettulajdonságait. Kerülje a szélsőséges gyorsításokat és lassításokat, a kanyarokban lassabban vezessen.

- Ha hóláncot kell használnia, a pótkereket a hátsó tengelyen helyezze el, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Egyes gépkocsik esetében a pótkerék két különböző helyen is tárolható:

- a gépkocsi hátsó padlólemeze alatti tartóelemben;

- a gépkocsi hátsó részén, a padlólemezen.

Pótkerék 3

A pótkerék a jármű csomagtere alatti pótkeréktartóban 5 található.

A pótkerék 3 elérése

- Nyissa ki a csomagtérajtót;

- vegye ki a védősapkát 2;

- lazítsa meg a csavaranyát a csomagtartóban elhelyezett kerékcsavarkulccsal 1;

- a fogantyú 4 segítségével akassza ki a tartóelemet 5;

- vegye ki a pótkereket.

A kerék 3 tárolásához a rekeszben

- Ügyeljen a kerék megfelelő elhelyezésére a tartóelemben 5, a szelepnek lefelé kell állnia;

- az egység összeszereléséhez akassza vissza a tartóelemet a fogantyú 4 segítségével, és csavarja be az anyát a kulcs 1 használatával, majd helyezze vissza a védősapkát;

- győződjön meg a tartóelem 5 megfelelő rögzítettségéről.

Ha a tartóelemet 5 nem lehet visszaszerelni, a kerék valószínűleg nem a megfelelő pozícióban van. Ebben az esetben nyissa ki a pótkeréktartót, nyomja be a kereket ütközésig a tartóelem végéig, és zárja be a pótkeréktartót.

Ne érintse meg a kipufogót.

Égési sérülések veszélye.

Pótkerék 7

A gépkocsi hátsó padlólemeze alatt található. Defekt esetén, ha a gépkocsi rendelkezik vonóhoroggal és/vagy ha a csomagtér tele van, a pótkerék eltávolításához fel kell emelni a gépkocsit, egy emelővel a kerékhez legközelebbi emelési pontot használva.

A pótkerék 7 elérése

- Nyissa ki a csomagtérajtót;

- távolsítsa el a fedelet 6;

- a kerékrögzítő elemet 1 csak a rögzítőkábel letekerésére használja (más szerszám használata a mechanizmust károsíthatja). Csavarja ki az anyát óramutató járásával megegyező irányban (A mozdulat), és a kerék leereszkedik a földre;s

- a gépkocsi külseje felől húzza meg a kereket, hogy hozzáférjen a(z) 11 karhoz;

- fordítsa el a(z) 11 kart (irány: B), hogy kioldja a(z) 9 alkatrész kábelét;

- emelje fel a(z) 9 alkatrészt a kerékről 7;

- távolítsa el a(z) 9 alkatrészt a hornyon keresztül 10;

- állítsa fel a kereket, vezesse el a kábelt és a(z) 8 alktrészt a keréktárcsán keresztül, majd oldja ki a kereket.

Ne érintse meg a kipufogót.

Égési sérülések veszélye.

A kerék visszaszereléséhez 7

Ehhez a művelethez a huzalnak letekert állapotban kell lenni.

- Állítsa fel a kereket, hogy a(z) 12 szelep nézzen Ön felé.

- Vezesse át a keréktárcsán a huzalt és az elemet 8.

- Helyezze a kerék szelepét 12 a föld felé.

- Illessze be a huzalt a(z) 10 horonyba a(z) 9 alkatrész középső részén.

- Illessze be a(z) 9 alkatrészt a kerékbe 7.

- Fordítsa el a(z) 11 kart (irány: D) a kábel rögzítéséhez.

A csomagtérből húzza meg az anyát óramutató járásával ellentétes irányban (C mozdulat), hogy felhúzza a rögzítő kábelt, ezzel biztosítva, hogy a kerék vízszintesen marad a kábel pedig feszes.

A végső meghúzást egy csavarkulccsal 1 kell elvégezni, vízszintes helyzetben.

Szerelje vissza a 6 zárófedelet.

A leszerelt defektes kerék szélesebb a pótkeréknél, ezért ha a defektes kereket behelyezi a pótkerék helyére, a gépkocsi szabadmagassága lecsökken. A károsodás megelőzése érdekében vezessen körültekintően, ha bukkanókhoz ér vagy lehajt a járdáról. Miután ezt felszerelte a gépkocsira, csak átmeneti cserére használja, ne lépje át a kerékre ragasztott címkén olvasható sebességet.

PÓTKERÉK

DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET