Vissza a listához

ELSŐ ÜLÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az ülés előretolása vagy hátrahúzása

Emelje fel és tartsa felemet helyzetben a rudat 1 az ülés kioldásához. A kívánt helyzetben engedje vissza a rudat 1, és ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően van-e rögzítve.

Az ülés ülőlapjának felemelése vagy lesüllyesztése

(Gépjárműtől függően)

Mozgassa a kart 2 felfelé vagy lefelé, ahányszor szükséges a kívánt helyzet eléréséhez.

Az üléstámla dőlésszögének beállítása

Forgassa el a gombot 3, vagy (egyes gépkocsinál) húzza meg a kart 4, és döntse hátra az ülés háttámláját a kívánt pozícióba, majd ellenőrizze, hogy a háttámla megfelelően rögzült-e.

Első kartámasz 5

(Gépjárműtől függően)

A könyöktámasz használata

Eressze le a kartámaszt 5 a vízszintes pozícióba.

A könyöktámasz félreállítása

Emelje fel a kartámaszt 5 tárolási helyzetbe a háttámla mentén.

Azoknál a gépkocsiknál, amelyekben egyetlen oldalsó tolóajtó található, vészhelyzet esetén a hátul ülő utasok az első ajtón keresztül hagyhatják el a gépkocsit. Ehhez emelje fel a kart 6, tartsa felemelt pozícióban, és közben döntse meg a háttámlát, és csúsztassa előre az ülést.

A visszaállításhoz húzza hátra az ülést.

Állítsa be az ülést és ellenőrizze, hogy jól rögzítődött-e.

Fűthető ülések

(Gépjárműtől függően)

Bekapcsolt gyújtással

- a kívánt ülés kapcsolójának 7 először történő megnyomásával a fűtés magas fokozaton kapcsol be. A kapcsoló mindkét jelzőlámpája kigyullad;

- a kapcsoló újbóli megnyomásával a fűtés alacsony fokozatra kapcsol. A kapcsolón csak egy visszajelző lámpa világít;

- harmadszori megnyomásra a fűtés kikapcsol.

A hőszabályozóval rendelkező rendszer meghatározza, hogy szükséges-e a funkció.

A beállítások elvégzése után győződjön meg arról, hogy az üléstámlák megfelelően rögzültek a helyükön.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

Nem tanácsos az üléstámlákat túlságosan hátradönteni, mert ez rontja a biztonsági öv hatékonyságát.

A vezető előtt a padlón semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és akadályozhatják azok működését.